Oppositionen

Oppositionen 1

Expressens ledarsida försöker styra den ”borgerliga” oppositionen på rätt väg.

Anledningen är att samma ledarsida anser att det på senare tid blivit alltför många självmål från skyddslingarna som ideologiskt sägs befinna sig på högerkanten. Som till exempel Ebbas prat om skadade poliser kontra skadade upprorsmakare.

De borde istället tala om socialdemokratins misslyckande, tycker Expressen. Till yttermera visso frågar man sig oroligt om ”…Moderaterna och Kristdemokraterna har ideologisk stadga nog att stå emot SD:s värsta reflexer. ”
Vilket ur Expressens perspektiv så klart är en intressant fråga. Men knappast för oss andra.

Saken är nämligen den att i grund och botten innebär en röst på vilket som helst av våra nuvarande riksdagspartier ytterligare socialism för en överskådlig framtid.

I det stora hela är alla därstädes närvarande överens om sakernas grundläggande tillstånd. Nämligen att medborgarna som har rösträtt saknar förmåga att tänka själv och att staten är sig själv nock!

EU ska vi kvarstanna i och helst av allt utveckla ännu mera. Härnäst står vi på tur för att enrolleras i NATO, givetvis utan folkomröstning, bara av det skälet att Putte gör bort sig i Ukraina och rysskräck liksom känns hemtamt och bra.

Sjukvård, omsorg och skola bråkar man lite om. Mest av formella skäl verkar det som, något måste man verka oense om.

När det gäller sjukvården verkar det faktiskt gälla om den ska vara superstatlig eller bara något mindre statlig. Ingen ställer den högst rimliga frågan om huruvida sjukvården ska syssla huvudsakligen med sjukvård eller inte. Vi övriga tycker att det är där skon klämmer, så icke politikerna.

Samma sak med omsorgen om våra äldre och lytta.
Idag hade jag nöjet att tala med en ärrad undersköterska inom äldreomsorgen. Jag frågade om cheferna vanligtvis var utbildade inom vården. På detta svarade hon att det oftare var ekonomer på de högre posterna. Vilket kanske förklarar varför äldreomsorgens vårdtagare tagit stryk under senaste pandemin.

Givetvis kunde hon, anställd inom kommunen som hon var, berätta den sedvanliga historien om hur de i början av pandemin varit tvungna att själv införskaffa skyddsutrustning. Den som skulle finnas i deras lager hade tydligen offrats på värdegrundgudarnas altare. I förråden fanns den iallafall inte.

Problemet med skolan är att alla riksdagspartier, alla utan undantag, anser att våra uppväxande släkten inte kan undervisas utan en statligt fastslagen läroplan.
Vilket tål att tänka på både en och två gånger. Vad beror det på att medborgarna måste fostras av staten?

När man talar om socialdemokratins misslyckande måste man även betänka att ”borgerligheten” i Sverige inte precis framstår som mest frihetsälskande av sammanslutningar.

SD som alla fortfarande tycks ha en viss beröringsskräck för är inte ett dugg bättre än de andra vad gäller vurmandet för staten som lösning på allt. Vad SD utmärker sig för är bara den fullt rimliga åsikten att svenskar ska prioriteras i välfärdssystemen.
Annars är de samma skrot och korn som alla andra statskramare på den påstådda högerkanten.

Med Klassiskt liberala partiet i riksdagen kommer EU att få det hett om öronen, likaså NATO. Jag utgår nämligen från att vi snart är medlemmar i klubben.
En lämplig målsättning är att idka motsträvighet i parti och minut och sälja sig dyrt för att högst eventuellt och undantagsvis stödja vissa utvalda partier i andra frågor.

Sjukvården ska vi arbeta för att lämna över till dem som kan den, nämligen proffsen. Finansieringen ska fortsättningsvis inte ske över skattsedeln utan via försäkringar. Diskussionen kommer bli kring de som är utan möjlighet att betala själva, den tar jag gärna.
Målsättningen är att politiker och byråkrater inte ska lägga sina långa näsor i blöt.

Samma sak med omsorgen om äldre och lytta. Vill vi att kommunerna ska stå för den, klarar de av det ansvaret?
Eftersom frågan ägs av kommunerna måste vi vara öppna för lokala lösningar.

Skolan ska inte skattefinansieras och arbeta efter statliga läroplaner. Våra barn ska fostras av sina föräldrar, punkt.
Skolpolitiker, och byråkrater, som tror sig veta bäst får söka sig en annan utkomst här i livet. Vi ska bespara kommande generationer mödan att indoktrineras av dem.

Den som håller med mig om detta röstar på Klp i höstens val!