Öppet brev till hallandssåssarna

Öppet brev till hallandssåssarna 1

Hej!

I lokalblaskan Hallandsposten läser jag Ni lagt en motion om att mensskydd ska vara tillgängliga för alla i Region Hallands lokaler.
I tidningen, som visserligen kan ha en dold borgerlig agenda på grund av den kallar sig ”liberal”, formuleras det i ingressen på följande sätt: ”Både Centerpartiet och Vänsterpartiet har föreslagit att det ska finnas gratis mensskydd på skolor. Nu motionerar även Socialdemokraterna i samma fråga, men med fokus på Region Hallands lokaler.”

Hallandsposten som berömmer sig för att bedriva rejäl journalistik har givetvis gjort en grundlig eftersökning av fakta i ämnet innan artikeln publicerats och noterar att: ”2020 beslutade England att staten ska bekosta mensskydd i alla grundskolor och förra året följde Nya Zeeland efter. Skottland har gått ett steg längre och erbjuder numera gratis mensskydd till alla landets kvinnor.”

Om vad andra länder tycker och gör finns för övrigt inte mycket att säga även om jag givetvis noterar inget av de nämnda länderna är medlemmar i EU. England och Skottland är, som lök på laxen, till och med avfällingar från just den organisationen. Sålunda, kan man tänka, inte några direkta föredömen i allt de tar sig till!

Man noterar givetvis också att Centern och Vänsterpartiet lagt motioner i Halmstad respektive Hylte om just denna sak.

Vad som slår mig är den helt otvungna inställningen till den pekuniära aspekten som förslagsställaren Helen Ung Le (S) tycks ha.
När hon fått uttala sig om vikten av detta som jämställdhetsfråga (tvål och papper finns ju på toaletterna) samt påmint oss vanliga dödliga om globalisternas Agenda 2030, som antogs i Paris 2015, kommer hon så till svaret på Hallandspostens mycket rimliga fråga om kostnaden!

På den svarar hon: ”– Men jag tror inte det handlar om så himla mycket och Region Halland har god ekonomi…”

Vilket givetvis säger mycket om socialdemokratins inställning till skattepengar och de som förväntas betala in dem. Samt om förmågan att skåda in i framtiden, eller snarare den oförmåga vi alla har när det gäller sådana saker.
Eller så struntar hon blankt i det predikament hon eventuellt sätter sina efterträdare i när regionen i framtiden kanske inte har riktigt lika god ekonomi.

Den enklaste förklaringen till hennes ekonomiska lättsinne kan vara att hon missat att resor med kollektivtrafik ska bli avgiftsfria genom regionalt och kommunalt samarbete i Halland, för alla under 19 och över 65.
Planer på att smälla upp ett nytt sjukhus har man också. Vanligtvis innebär något sådant åtminstone inte bättre eller ens bibehållen god ekonomi. Om nu det nya sjukhuset inte blir av återstår att de gamla ska underhållas.

Dessutom ska personalen ha löner, enligt uppgift jobbar inte ens myckenheten av byråkrater och administratörer gratis. Inte blir de färre heller, varken de som gör någon nytta eller de som grälsjukt bevakar sina egna viktiga papper och värdegrunder.
Sist men inte minst, de ska ju köpas in plåster, mediciner, gasbindor, maskiner och gud vet vad. Det ska helt enkelt bedrivas sjukvård!

Man får hoppas att pengarna till den åtminstone höftas till något bättre än stålarna som (eventuellt) ska användas till mensskydd. Så är det ju, vilket även socialdemokrater säkert känner till, att vi kan inte ha dödsmördarpandemier vart och vartannat år för att Region Halland ska kunna göra plusresultat!
Det är nämligen något som den högsta regionledningen erkänner utan att tveka. Den främst bidragande orsaken till att Region Halland går med 1,3 miljarder i planerat överskott 2022 är generösa ”pandemibidrag” från staten.

Det är alltså inte på grund av att stjärnor som Helen Ung Le (S) styr och ställer i regionfullmäktige som överskottet är på 1,3 miljarder. Ska man vara riktig ärlig, såsom våra mammor lärt oss att vara, beror överskottet snarare på att Ung Le misslyckats kapitalt.
Hade hon och hennes kollegor utfört sitt jobb väl skulle staten inte behövt betala ut ett korvöre!

Sålunda undrar jag om inte Ni inom såsseriet i Halland kan skicka Ung Le och alla andra politiker på en kurs, ni har väl en folkhögskola i Viskadalen¹, i kalkylering och framåtblickande.
Att hon kan sitta och rapa högtravande mål från Agenda 2030 förstår jag. Vad som behövs är något lite markkontakt!

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Jönsson
Ordförande Klassiskt liberala partiet

  1. Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen