Önskemål om Berusningsmedel

Önskemål om Berusningsmedel 1

Fick man drömma skulle den nytillträdda regeringen lyssna på mina önskemål om berusningsmedel.

Saken är nämligen den att jag förutom min frihetliga syn på saken sedan mer än 10 år är lika torrlagd som Saharas öken. Därtill blev jag nödd och tvungen efter att ha supit bort en familj och rökt upp ett par soffor.

Något hopp att jag skall lyssnas på har jag egentligen inte, faktiskt inte ens att vi ska kunna mötas på halva vägen. Men envishet är en dygd och om det går att leva på hoppet. En vacker dag kan det vara så att fler tänker efter och gör om och gör rätt!

Klassiskt Liberala Partiet anser att självskadebeteende ska vara en vårdfråga, inte en polisfråga. Vi vill därför se en avkriminalisering av droganvändning och en fullständig legalisering av cannabis.
Vinsten för samhället skulle bli flerfaldig i och med att polisen skulle kunna ägna sig annat än att jaga folk som brukar fredligt. Dessutom skulle kostnaden för flera kubikmeter urinprov varje år kunna läggas på annat.¹

Vad gäller cannabis är jag till och med, jag är nämligen väl medveten om att KLP inte kommer uppnå egen riksdagsmajoritet heller vid nästa val, redo att gå med på att svenska kommuner ska få utfärda licenser till folk som vill sälja varorna.
Det borde vara ett lämpligt kompromissförfarande som tystar de värsta belackarna av en legalisering.

Det för också ned frågan på en nivå där den hör hemma, till lokalsamhället som också får besluta om vilken skatteuppbörd man vill ha. Den ska givetvis också i sin helhet tillfalla kommunen att användas som den vill och önskar.

Kommunerna har redan idag hand om den så kallade ”missbruksvården” och det kan väl inte ses som illa vara att få lite extra kulor till den verksamheten.
Staten ska dock inte få lägga sig i eftersom den inte ska ha ett dugg att göra med varje enskild kommuns inställning i frågan.

Givetvis kan det tänkas att olika kommuner fattar olika beslut i frågan. Vinsten blir hur som helst att inga centraliserade ställningstagande görs.
Idealet är givetvis att ingen skulle behöva lägga sig i, jag tror inte att vi är där riktigt än.

Alkohol är redan idag en så kallat legal drog. Av ohejdad vana är det fortfarande så att den säljs på Systembolaget.
Detta är en mycket märklig tingens ordning som strider mot all förnuft och sans. Också där kan en licensförfarande på kommunal nivå vara lämpligt. Om Lidl i Tyskland kan sälja alkohol borde Lidl i Sverige klara samma sak.

Vilka krav som ska ställas på licenserna för cannabis och alkohol måste vara upp till varje kommun att fatta. Det är alltså ett utmärkt tillfälle för kommunala delegationer i hela Sverige att sätta på sig bästa representationskläderna och åka ut i världen och studera föregångsländerna.

När det gäller berusningsmedel måste vi vara överens om en mycket viktig sak. Att vara full eller påtänd ska inte vara ett brott per definition (som det är nu, åtminstone för dödsmördarknark) men konsekvenserna ska när de i sig innebär ett brott vara kriminaliserade.

Svårare än så behöver det inte vara. Dessutom måste vi utgå från att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att bruk av droger i arbetet innebär rättsliga åtgärder.
Ett vuxet förhållande till varandra med andra ord.

När det gäller självskadebeteende, vars innebörd alla egentligen förstår men har vitt skilda definitioner på, kan omöjligen straffas bort. Sverige har försökt under lång tid men misslyckats gruvligt,
Vi har en för uppgiften utmärkt sjukvård och olika frivilliga samt vinstdrivna organisationer som kan lösa den frågan utmärkt. Av egen erfarenhet vet jag att önskemålet om att ta sig ur ett självskadebeteende måste vara helt frivilligt.

Av det följer naturligt att vissa människor inte vill. Om de inte vill kan vi andra inte tvinga dem, det är en insikt som de mest rabiata drogmotståndarna måste ta till sig.
Vi får helt enkelt nöja oss med att straffa de konsekvenser av självskadebeteendet som är kriminella.
Det är en insikt som den nya ”regeringen” måste begripa.

  1. En av de vanligast förekommande missuppfattningarna är f.ö. att alla som brukar andra droger än alkohol har ett självskadebeteende, det stämmer givetvis inte.