Om Rättigheter

Om Rättigheter 1

Som bekant lever vi i ett socialistiskt paradis där vi åtnjuter att stort antal rättigheter. Exempelvis har vi rätt till en mångfald olika sexuella identiteter. Vi har rätt att välja vilken statligt dirigerad uppfostringsanstalt barnen, under hot om våld mot föräldrarna om barnen inte lämnas iväg, skall få utbildas på.  Vi har rätt att ”gratis” låta oss besprutas med vaccin mot ett dödsmördarvirus som har den egenheten att de flesta överlever dess härjningar.

Är man personal på Pågatågen i Skåne har man, och kvinna, dock ingen självklar rätt till personaltoaletten i parti och minut. Kammarrätten i Göteborg har upphävt förvaltningsrättens beslut om att personalen maximalt ska behöva jobba i 2,5 timmar innan de erbjuds toalettpaus.

Arriva, som driver Pågatågen på uppdrag av Region Skåne, tycker att ombordpersonalen gott kan använda kundtoaletterna. Vilket ombordpersonalen med all rätt inte tycker är en bra lösning.
Jag har själv i stor myckenhet rest med Pågatågen och kan vidimera att de endast undantagsvis kan bedömas som lämpliga att nyttja för sitt ursprungliga syfte, oftast bara om man själv är gravt berusad, omdömeslös eller sexuellt finner det upphetsande med urin och bajs-klet.

Då Pågatågens personal, åtminstone under sin tjänsteutövning, varken är gravt berusade, omdömeslösa eller särskilt utlevande av sina möjligt förekommande sexuella fetischer, alla är nämligen inte det, så finner de situationen besvärlig.
Jag kan förstå dem.
Särskilt när folk ska hem från krogen och i semestertider när kreti och pleti släpps vind för våg kan situationen, i ordets rätta betydelse, bli mer eller mindre ohållbar. För att citera en artikel i ämnet publicerad av Aftonbladet; När Arbetsmiljöverket undersökte saken förra året upptäcktes att anställda ibland fick arbeta fyra-fem timmar utan paus. Ett problem inte minst för kvinnor som behöver byta bindor och andra som har svårt att hålla sig så länge.

Detta ledde fram till att förvaltningsrätten i höstas som slog fast att personalen bara skulle jobba i 2,5 timmar innan de erbjuds toalettpaus.
Vilket nu kammarrätten upphävt bland annat med hänvisning till att det saknas rättslig grund för beslutet.

Sålunda lever vi i den märkliga verkligheten att det anses normalt att vuxna karlar ålar omkring i Pride-parader med dildos i pannan, samtidigt erbjuds människor som har samhällsviktiga funktioner inte ordentliga sanitära förhållanden på sina jobb.
Detta är ett utmärkt exempel på hur moderna socialister ser på rättigheter.

Anses du, rätt eller orätt, marginaliserad och utsatt av vänstern blir du erbjuden att bete dig hur du vill. Är du en vanlig knegare ska du bara hålla en god min och käften stängd.
Basala rättigheter som toapauser är under vänsterns nivå att befatta sig med. De är fullt upptagna med att vara nyliberala, allmänt godhetsmasturberande och klimatsmarta för att bry sig om mänskliga futiliteter.
I Region Skåne är det Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna som för närvarande hoppas att ingen ska kräva att just de tar tag i problemet. De styr och ställer nämligen men duckar helst ansvaret som alla andra med kunskap om det politiska spelet.

Istället för att ta Arriva i hampan och begära bot och bättring vill de givetvis att frågan dras genom rättsapparaten. Allt annat anses sannolikt vara en form av regionalt ministerstyre.
Vilket på ren svenska betyder att de är syltryggar hela bunten. Så fruktansvärt svårt att ge anställda drägliga toalettförhållanden kan det inte vara i ett land där snart sagt alla och envar kan tillåtas att uttrycka sina högst tveksamma identiteter i det offentliga rummet.

Eller så är det just det på grund av att vi är helt vilse i vad och vilket som ska anses prioriterat i Sverige.
Politik är nämligen att välja. Politik handlar om viktigare saker än värdegrunder och annat mumbo-jumbo. För Region Skåne handlar det om att få verksamheten att fungera smidigt.
Där ingår rimliga möjligheter för personalen på Pågatågen att gå på toaletten.