Om att Drömma

Om att Drömma 1
En tanke som slår mig när jag genomför den dagliga genomläsningen av nyhetsflödet är att vänstern absolut inte tillåter några visioner.

På Aftonbladet debatt skriver en kvinna förtrytsamt att KD:s ideal är ett samhälle där abort ej efterfrågas, precis som om det skulle vara ett problem. I min tankevärld är det tvärtom ett samhälle jag inte skulle ha något emot. Ett starkt och tryggt samhälle där alla, kvinnor som män, tog ansvar för sin reproduktiva förmåga.

Problemet här är givetvis att vänstern ser varje form av individuellt ansvarstagande som ett brott mot den heliga värdegrunden. I detta fallet statuerar den, värdegrunden alltså, att det är en mänsklig rättighet att till varje pris få genomföra oskyddat sex. Sex betraktas som en grundläggande mänsklig drift vars utövande helst bör skyddas i grundlagen.

Det enda som vänstern har en synpunkt på är givetvis att det hela ska vara ömsesidigt. I praktiken verkar det dock innebära att kvinnan ska ha rätt att ångra sig, det vill säga slippa ta sitt ansvar för eventuella följdverkningar.
Den klassiskt liberala principen om icke-aggression synes åtminstone mig vara ett bättre förhållningssätt. Tyvärr för alla, mer än något annat för kåta karlar, innebär den per definition att individen måste tänka själv. I detta fallet både en och två gånger innan man har sex med någon.

I ett klassiskt liberalt samhälle måste vi skilja på offerlösa brott och brott där någon är ett offer. Det ger sig självt att sexuella övergrepp inte ses med blida ögon av en sådan rättsapparat. Icke vålds-principen är helig för varje sann klassisk liberal, den kroppsliga integriteten absolut oavsett om det gäller kvinnans rätt till sin egen kropp eller medicinska behandlingar i allmänhet.

En sak som vänstern ständigt missar är att människor inte nödvändigtvis måste regleras med lagar. Framför allt är det så att alla människor inte behöver lyda under universella lagar, oftast räcker det med sunt förnuft och en grundläggande kulturell samstämmighet.
Det är sannolikt därför vänsterister blir upprörda över KD:s i sammanhanget mycket rimliga synpunkt att det i ett idealiskt samhälle inte förekommer någon abort.
Vore man lite full i fan, vilket jag givetvis är, skulle man kunna vända på frågan. Är vänsterns ideal ett samhälle där abort efterfrågas?

Det enda rimliga svaret på den frågan är givetvis ett rungande ja!
Så till den grad har vänsterismen genomsyrat oss att man ser det som höjden av civilisation och förfining att i lag reglera rätten till abort, samtidigt är det givetvis en penibelt faktum för vänstern att rätten till abort i princip är förbehållet kvinnor i västvärlden.
De kvinnor som verkligen skulle behöva det bor i länder med grundmurade patriarkala strukturer där de i princip har ett värde som utbytesbara handelsvaror. Att svenska kvinnor skulle hamna i den situationen är nästan helt uteslutet, det beror till viss del på om vänstern kommer vakna upp ur sin drömska inställning till islamism. Den är som bekant något mer till sitt innehåll än orientaliskt mysticism.

Ledtråden till vänsterns inställning i abortfrågan ligger nog i deras ambivalenta inställning till vad de själva ställt till med, bland annat i migrationsfrågan.
Självklart inser de, kanske omedvetet, att stenen de satt i rullning inte helt och hållet rullar deras väg. Istället för att krossa det obehagliga patriarkatet riskerar den att krossa fri- och rättigheter som vänstern håller för självklara.
En mycket rimlig fråga att ställa är då följande: är det inte bättre att avlägsna de reella hoten än att skälla på folk som står för västerländska värderingar?

Självklart ligger lösningen på de flesta problemen att avreglera och överlåta till människor att bestämma själva över sina liv. Statliga diktat har lett oss in i eländet vi står upp till halsen idag. Vi måste sluta lyssna på politiker som kommenderar oss att öppna våra hjärtan.
Därför ska alla som älskar frihet omfamna den del av KD:s politik som säger att idealsamhället är det där abort inte efterfrågas. Det samhället är nämligen starkt och tryggt på individnivå, det är ett samhälle befolkat av individer som obetingat litar på varandra och delar samma kulturella värderingar.
Det är ett samhälle där primitiva patriarkala åsikter inte har något att hämta.

Det enda problemet är att vi sannolikt aldrig kommer dit. Vänstern kommer inte tillåta någon aspekt av livet att vara i lag oreglerad eller befriad från en allmänt accepterad så kallad värdegrund.
KD tillhör för övrigt det vänsterideologiska komplexet i det mesta de företar sig, ett av partiets högsta mål är bland annat att förstatliga sjukvården.

Kvar finns då Klassiskt Liberala Partiet som benhårt försvarar alla människors rätt till kroppslig integritet. Vi säger att staten inte ska vara och rota i medborgarnas kroppar.
Vad människor företar sig med sig själva är en fråga för dem själva och den medicinska professionen, vi lägger oss inte i det. Men drömmen att ett idealsamhälle inte utför aborter kan vi nog alla som privatpersoner skriva under på!