Oberoende Liberala Medier

Oberoende Liberala Medier 1

Om man vill ha förståelse varför folk inte begriper problemen som Sverige står inför kan man med fördel ta del av vad så kallade oberoende liberala medier skriver om saken.
Idag tittar vi närmare på Malin Lernfelt, Liberala nyhetsbyrån, som på ledarplats i Hallandsposten skriver under rubriken ”Etnisk diskriminering är inte ett svar på segregationen”

I Danmark har partierna på det otympliga vis som ansvarskännande partier som enbart tänker på landets bästa plägar göra, kommit fram till ett avtal om att minska den förhatliga bostadssegregationen.
Detta är givetvis inte något som alls faller en pseudoliberal som Malin Lernfelt i smaken. I Hallandsposten får hon ur sig nedanstående knivskarpa analys av läget!

Att människor inte är födda i Danmark – eller i Sverige, där vi har en liknande situation – är inte det egentliga problemet. Problemet är att människor som saknar egen försörjning, och inte heller har kunskaper som gör att de kan orientera sig i samhället, samlas eller placeras på vissa platser. Då skapas miljöer som inte är bra för någon, särskilt inte för de barn och unga som växer upp utan trygga väletablerade förebilder.

I den fortsatta texten gör hon en mycket halsbrytande jämförelse med svenska pensionärer på spanska solkusten, Volvoanställda svenskar i Belgien och konstaterar att det i New York finns ett så kallat China Town.
Det är klart listigt att formulera sig på det sättet eftersom maka så att säga söker kaka. Jag kan tänka mig att svenska pensionärer på spanska solkusten och svenska bilbyggare i Belgien av flera skäl vill omge sig med sina likar.

Jämförelsen blir omöjlig av flera skäl. Det främsta är givetvis att varken svenska åldringar eller dito bilbyggare i någon egentlig mening är gravt religiöst eller kulturellt avvikande dit de flyttar.
Inte heller kan jag tänka mig att de i någon större mening utgör någon ekonomisk eller social belastning på sina nya bostadsorter. Möjligen kan man tänka sig att pensionärerna på solkusten kan bli lite sura om inget Gevalia-kaffe finns i matvaruaffären, eljest är det nog ganska lugnt.

Vänsterister ställer sig aldrig frågan varför vissa människor saknar försörjning och saknar kunskaper att orientera sig i samhället. Alternativt är det så att de visst ställt frågan men inte tycker om svaret.

För oss som enligt det förhärskande narrativet är så bloddrypande onda att vi anser oss ha svaret är saken ganska enkel. De människor som utgör problemet är gravt religiöst avvikande och kulturellt avvikande. De utgör vidare en betydande ekonomisk och social belastning för såväl Danmark som Sverige.

Att de saknar försörjning beror först och främst på att de inte är anställningsbara. Enligt alla mig veterligen förekommande teorier på området anställningsbarhet är det så att arbetsgivaren vanligtvis anställer den som bäst bedöms klara av jobbet. Undantag finns givetvis. Vissa människor anställs på mer eller mindre skattesubventionerade jobb av olika skäl. Men självklart är det omöjligt att piska ut hur mycket pengar som helst av oss löntagare som faktiskt producerar någonting.

Sedan finns det givetvis arbetsgivare som är totalt inkompetenta och anställer fel folk, dessa blir dock inte särskilt långlivade på en relativt fri marknad. Säkerligen kan en del anställa helt omöjliga släktningar och ge dem enklare uppgifter. Men dessa jobb finns inte i större mängder.

Att de har svårt att orientera sig i samhället är inte heller det svårt att tänka sig. Många verkar vara totalt integrationsresistenta, och vill man inte så kan man inte.
Det är givetvis inte heller lätt för de som gärna vill försöka, vilket ofta torde vara kvinnor från patriarkala kulturer, men hålls hårt i schack av sina svartsjuka karlar.

Jag har för övrigt under många år förfäktat tanken på att det borde vara möjligt att hos män med muselmansk religiös tro isolera det hormon som får dem att bli så sexuellt upphetsade av kvinnor som inte är klädda i ett enmanstält.
Där har vi lösningen på både vikande sexuell lust hos västerländska män och de sjunkande födslotalen!

Sammanfattningsvis är det alltså så att de är för många, de är för avvikande och totalt ointresserade att integrerar sig. Jag håller med om att det huvudsakliga problemet inte är var de bor.
De huvudsakliga problemet är att de är här!