Nyanser av Sanningen

Nyanser av Sanningen 1
Landets justitieminister uttalar sig om gängvåld och partiet Nyans. Man anar endast Nyanser av Sanningen.

Nyanserna har att göra med med faktumet Morgan Johansson inte kommer undan, gängvåldet har inte minskat. Han konstaterar också att: ”-Det finns grupper i det svenska samhället som inte accepterat de här grundläggande yttrande- och tryckfrihetsreglerna vi har. Som på rent ideologisk grund är emot det och inte verkar förstå vad det är för land de bor i. Sedan har vi de gängkriminella som tar chansen när tillfälle erbjuds att angripa polisen.”¹

Förmodligen saknar han nog med råg i ryggen för att klart peka ut precis vilka som står för både gängvåldet, motståndet mot yttrande- och tryckfrihetsreglerna samt upplopp och kravaller.
Annars vore han inte minister i en socialdemokratisk regering.

Att partiet Nyans är en farlig sak uttalar han dock klart och tydligt. ”– Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället, och det tror jag är extremt farligt…”
Vad han givetvis missar i det resonemanget är att muselmaner, oavsett om de organiserar sig i ett parti eller inte, tycks klara detta med att slå in kilar mellan sig och andra helt utmärkt ändå.

Nu är givetvis Nyans av en särskilt beklämmande sort, kanske till och med själva essensen av varför demokrati är en dålig lösning, eftersom de på fullt allvar vill lagstifta mot ”muselmanofobi” och ”afrofobi”.
Jag och många med mig misstänker dock att Morgan Johanssons egentliga invändning är en helt annan. Nämligen att sosseriet är livrädda för att förlora stödet de har i påstått ”utsatta områden” (kan med fördel läsas förlorade områden).

Det finns en sak som är av avgörande intresse när Morgan och andra höjdare intervjuas, nämligen analysen av hur problemen uppstått. Orsakssambanden synes för dem vara mycket oklara. Vad som hände och när det inträffade har de vanligtvis ingen aning om.
Vilket givetvis är dystert eftersom inga lärdomar dras som kan vara till nytta för framtida generationer.

När det gäller grov brottslighet menar att Morgan att det är många poliser som utbildas just nu. Det är klart också en nyans av sanningen, men hur det med domare, åklagare och kriminalvårdare?
Eller för den delen fängelser att bura in folket i? Man ska visserligen smälla upp ett fängelse utanför Trelleborg, för säkerhets skull på Sveriges bördigaste jordbruksmark, men räcker det?

Dessutom, analysen saknas. Varför måste vi ha fler poliser?

Ytterligare en fråga i polis- och upploppssammanhang är följande: Varför har man inte haft en bättre polistaktik och tillgång till hederliga vattenkanoner?
Det sistnämnda har man nu lyckats låna av Danmark. Väl att märka för att användas om inte brandkåren kan ta sig fram!
Vi får väl hoppas att den inte gör det nästa gång papperskorgar, bråte och polisbilar brinner. Då får man chansen att testa den nya förmågan man lånat sig till på nåder.

När det gäller partiet Nyans sägs det vara svårt att bestämma deras ideologi. Låt mig därför förklara var de står för, att stenhårt skuldbelägga välanpassat folk för muselmaners och afrikaners misslyckande.
Man vill hämta sina röster från de mest ihärdigt integrationsresistenta grupperna som redan tidigare, av sosseriet, utsetts till offer.

Det finns en reell möjlighet att Nyans åtminstone lyckas norpa åt sig röster nog för några kommunfullmäktigeplatser i landet. Tanken på vad de tillsammans med MP och V kan åstadkomma är inte vacker. Särskilt om det gäller extrema områden som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Mardrömmen är att de lyckas komma in som tungan på vågen i riksdagen, på syltryggarna i den kammaren litar jag inte en sekund. Särskilt inte S,C och V. Miljöpartiet åker med viss sannolikhet ut och tas därför inte med i beräkningen.

Det vore bättre om Morgan et al. erkände att åtminstone de senaste 20 åren varit ett totalt misslyckande och drog konsekvenserna därav.
Tyvärr väger nog lusten till makt större. Cirkus Sverige lär fortsätta ytterligare ett bra tag!

  1.  Detta och övriga citat från Expressens nätupplaga 4/5-2022.