Nyans?

Nyans? 1

Partiet Nyans är av särskilt slag och sort. Särskilt när det gäller det gäller svenska kulturyttringar!

Som bekant förolyckades Lars Vilks för ett tag sedan under det att staten sörjde för hans säkerhet. För alla som värnar vår rätt att yttra sig fritt var det givetvis en tragisk händelse.
Den svenska kultursvängen har också i klädsamma ordalag yttrat sina kondoleanser. Fast Moderna vill givetvis inte ta ansvar för den berömda Rondellhunden, ehuru den anses vara alltför provocerande.

Vissa, dock inte fisnödiga och vettskrämda konsthallschefer, går dock ännu längre i sin iver att radera ut det svenska kulturarvet.
Är man grundare och partiledare i Partiet Nyans tycker man helt frankt att Lars Vilks berömda bygge Nimis helt sonika kan brännas ned!

Mikail Yüksel anser i en debattartikel i GP att Nimis är en symbol för islamofobi. Han konstaterar vidare att: ”För många, däribland muslimer, är det ett elände att se Nimis stå kvar.”

För en lintott och ärkesvenk som undertecknad låter det givetvis lite märkligt att en så kallad ”svensk” partiledare kan förfäkta dylika åsikter.
Allt klarnar dock när jag tar del av Pariet Nyans partiprogram. Bland deras viktigaste frågor märks att skärpa tonen mot så kallad ”afrofobi” och ”islamofobi”

Särdeles utsatta för diskriminering anses muslimska afrikaner vara. Bland annat skall ”afrofobi” noteras som en helt egen brottskategori.
En lösning på bostadsproblematiken anser partiet vara att lagstifta om anonymisering av bostadssökande. Vilket klart kan vara en lösning för att omöjliggöra hyresvärdarnas kontroll över sin verksamhet.

Riktigt samhällsfarligt blir Partiet Nyans när de talar om ”islamofobi”. Man vill på fullt allvar ”förbättra mångfalden inom polisen och Säkerhetspolisen” genom att man ”arbetar för att respektive minoritet skall vara proportionellt representerade inom respektive organisation.”

Sug på den godingen gott folk! Vi ska kvotera in människor som är ett presumtivt hot mot Sverige i polisen och säkerhetspolisen av integrationspolitiska skäl!
Hos Partiet Nyans vilar inte precis några halta löss…

Tänk vad enkelt det blir nästa gång den muslimska världen anser sig kränkt för att en eller annan profet påstås skändad. Då kan en militant chef på livvaktsskyddet skicka någon som önskar 72 jungfrur  på skyddsobjektet! Smidigt och effektivt, med andra ord.

I debattartikeln noterar man dock att det finns omsorg om vanligt hederligt folk också. Tydligen har brandkåren tvingats ut och rädda människor som klantat till det vid konstverket. Vilket givetvis är beklagligt, dock inte skäl för att köra en patentlösning som mycket ofta används i främre Orienten. Nämligen att bränna och förstöra.

Mikail försöker också leda i bevis att inte bara Lars Vilks konst var ”problematiskt”. Han sägs ha samarbetat med rasistiska personer och organisationer, senast med en utställning i ”det alltmer högerextrema Polen”.

Till Mikail får jag lov att påpeka ett litet men ganska viktigt faktum. Du bor i Sverige och får helt enkelt ta seden dit du kommer.
Om det nu är så att du blir ledsen i ögat över alla provokationer du upplever i ett modernt västerländskt samhälle kanske du trivs bättre någon annan stans?

Mig veterligen är i princip hela främre Orienten muslimskt styrt. Är man riktigt övertygad flyttar man givetvis till Afghanistan där talibanerna förmodligen delar din syn på misshagliga kulturyttringar.

Vad du anser om svensk konst och konstnärer kan du med fördel hålla för dig själv. Jag och många med mig drar en gräns vid folk som anser att kulturhistoria skall brännas ned för att vissa inte tål yttrandefrihet.
Dina åsikter och lösningar är helt enkelt för onyanserade!