Nu Börjar Resan!

 

Nu Börjar Resan! 1

Det är något som är avgörande fel när landet man föddes i synes vara en snedseglande skuta på ett allt stormigare hav. Illa nog är att människor i Vetlanda riskerar liv och lem när de rör sig ute på stan. Än värre när landets statsminister, utan att darra på manschetten, påstår att orsaken inte är den massiva migrationen till landet.

På så kallade sociala medier läser jag att människor har synpunkter på hur gärningsmannen mår, huruvida han är traumatiserad och i behov av vård. Då uttalar sig alltså personer som är svenskar av födsel och ohejdad vana!

I Stockholm protesterar en ganska brokig skara mot vaccinering och nedstängning. Med brokig skara ska man förstå att det helt enkelt är vanliga människor, sådana som du och jag. De utnyttjar helt enkelt sin rätt att protestera mot vad de uppfattar är fel. Polisen upplöser demonstrationen eftersom den anses bryta mot ett eller annat tillfälligt förbud. Vuxna människor hindras alltså från att utnyttja sin rätt att göra sina röster hörda.

Vi, du och jag, får vara ytterst vaksamma så att dessa tillfälliga förbud, plus vaccinpass och andra påfund inte blir en obehaglig vana hos våra socialistiska överherrar i riksdag, regering och diverse myndigheter!

Det är därför vi måste förbereda oss för riksdagsvalet 2022 redan nu. Jag drar mitt strå till stacken genom att kandidera till kammaren och mitt arbete med nätpublikationen fridebatt.se. Jag är dessutom medlem i Klassiskt liberala partiet, det enda partiet i Sverige som önskar mer civilsamhälle och mindre stat. Målet för mig och mitt parti är att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred.

Du är varmt välkommen att följa med mig på resan till en riksdagsplats. Förhoppningsvis kommer vi skaka om de höga herrarna och damerna, som förvirrat sig ut i vänsterblivenhetens mörka träskmarker, så pass mycket att skutan Sverige kan styras på rätt kurs!