Noterat

Noterat 1

Det är noterat att ”regeringen” höll en pressbriefing om Ukraina och arbetsmarknaden.

Man skickade fram arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman på podiet.
Den citerade texten är i sin helhet tagen från ”regeringens” hemsida.

”Mass­flykts­direk­tivet som EU har beslutat att aktivera innebär bland annat att personer som flytt från Ukraina kan ges ett uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd. Uppehållstillståndet gäller inledningsvis till den 4 mars 2023 men det finns möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

– Många som kommer nu vill börja jobba. Utgångspunkten är också att man ska kunna försörja sig genom arbete eller eget sparande. En person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får också arbetstillstånd, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som har rätt att arbeta i Sverige har också möjlighet att skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten kan på olika språk ge tips, råd och stöd om arbetsmarknaden och att söka jobb i Sverige. Det finns redan idag många tillfälliga lediga jobb att söka.

– Vi har redan sett exempel på arbetsgivare som är intresserade av att anställa personer från Ukraina. Det är mycket välkommet. Till alla arbetsgivare som har behov av arbetskraft vill jag säga att om ni inte redan har kontakt med Arbetsförmedlingen, ta kontakt, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.”

Vi kan sålunda konstatera att inte bara klassiska liberaler som undertecknad gör skillnad på folk och folk som jag skrev om den 20 mars på denna blogg.
Vilket givetvis är tacknämligt att notera.

En helt självklar tanke som slår mig är givetvis att alla som kommer till Sverige, var sig det är flyktingar, bidragsmigranter eller annat löst folk per omgående borde skaffa ett jobb.
Det borde så att säga inte behöva några direktiv från EU för att lösa den saken. För jobb och egen försörjning kan man lösa relativt enkelt.

Bevisligen skriker exempelvis städsektorn efter folk i sådan utsträckning att kreti och pleti anställs där för att städa upp hos landets högsta politiska företrädare.

Det verkar dock lite märkligt att landets ”regering” betraktar de ukrainska flyktingarna annorlunda än folk från exempelvis främre Orienten. För inte så länge sedan var det nämligen de senare som skulle utgöra räddningen för ett åldrande Sveriges BNP, där ungdomarna hellre ville bli påverkare och deltagare i dokusåpor än hederliga arbetare.

Vad är det som skiljer våra europeiska flyktingar från de andra?
”Regeringen” kommer givetvis aldrig säga det rakt ut! Men faktum är att dessa kommer från en helt annan kultur än bidragsmigranterna som tidigare sköljt över landet.

Under den relativt korta tid som de varit fria från de sovjetryska imperialistiska förtrycket har de i mångt och mycket vant sig till med en västerländsk livsstil. Anledningen till detta är enkel att förstå, de avskydde nämligen sina förra sovjetryska överherrar och deras kommunism. Så fort de blev av med det oket anammade de till stora delar vårt sätt att leva.
Men det hoppas givetvis ”regeringen” att vi inte tänker på.

Anledningen är att människor då riskerar att fundera ett varv till och verkligen surna till över alla bidragsmigranter och deras notoriska integrationsresistens.
Då har man värre saker att hantera än eventuella Nato-anslutningar och den helt påtagliga verksamheten som kriminaldårar bedriver i påstått ”utsatta områden”.

”Regeringen” ber med andra ord till högre makter om att två saker.
Helst vill man att Putte ger upp så att allt kan återgå till det normala. Eller att våra vänner från Ukraina blir anställda så fort som möjligt, så att det inte blir liv och kiv om den saken också!

”Det finns redan idag många tillfälliga lediga jobb att söka”, konstaterar ”regeringen”. Vilket givetvis är ett misslyckande med tanke på hur många ur vissa specifika grupper som är arbetslösa.
Men det undviker ”regeringen” nogsamt att konstatera. Ett konstaterande av den saken skulle nämligen innebära att man underkänner sina senaste mandatperioders påstådda ”integrationspolitik”.

Så nu vet ni det. Det är en bra insikt att ta med sig till valurnorna 2022!