Nödvärnsrätt

Nödvärnsrätt 1
Så har sist och slutligen två ”miljöaktivister” fått sina domar av Halmstad tingsrätt.

Domen gällde en så kallad ståprotest som genomfördes på ett plan som skulle lyfta från Halmstad till Bromma.
Trots ombordpersonalens enträgna uppmaningar vägrade personerna att sätta sig ner och polis var tvungen att tillkallas. Efter att personerna avhysts från planet kunde det lyfta.

Bevisläget för tingsrätten var gott. Aktivisterna hade, som de notoriska godhetsonanister sådana plägar vara, behändigt nog spelat in rabaldret på sina egna mobiltelefoner.
De hävdade att att de handlat i nödvärn för miljöns skull. Tingsrätten tyckte annorlunda och konstaterade att miljöfrågorna sköts av ”politiska organ och behöriga myndigheter där avvägningar får göras och skyddsåtgärder vidtas”.

Tji för ”miljöaktivisterna” med andra ord. Båda dömdes till dagsböter. En av dem var dömd för samma sak en gång tidigare och fick, som den notoriska återfallsförbrytare han är, denna gången lite extra salt i såren.

Nu kanske många undrar varför jag sätter citationstecken kring ordet miljöaktivister. Saken är mycket enkel, båda två tillhör den militanta organisationen Extinction Rebellion. Ledande krafter för den rörelsen har tidigare uttalat att det bästa vore om antalet människor som belastar vår jord borde reduceras.
Dessutom är det där med miljö med all sannolikhet underordnat deras omsorg om klimatet.

Båda aktivisterna åberopade den påverkan som koldioxid ska ha på människors hälsa och miljön. Alla som inte bott under en sten de senaste 10 åren begriper att just koldioxid, den gas som bland annat människor utandas och växter är beroende av för att producera syre, är ett illa dolt kodord för klimatet.

När det gäller utomparlamentariska aktioner är jag i princip positivt inställd till dem. Givetvis under förutsättning att de inte riskerar liv och hälsa.
Men rörande Extinction Rebellion måste varje någorlunda sund människa givetvis erkänna att de är ute och snurrar. Det gäller inte bara deras förvirrade idéer i allmänhet utan att de har mage att hävda nödvärnsrätt.

Det försvaret är ett synnerligen fegt sätt att skylla ifrån sig sin egen ångest genom att hävda att man arbetar för mänsklighetens bästa.
För Extinction Rebellion är det trevligare att limma fast sig på köpcentrum och hindra hederligt folk att flyga till Stockholm istället för att kavla upp ärmarna och göra någon reell skillnad. Exempelvis att rensa i tredje världens sopberg, förbättra arbetsförhållandena för de arma barnarbetare som måste utvinna sällsynta metaller till elbilsbatterier eller bara piska MiljöPhascisterna för att de saboterar landets energiförsörjning (så att oljeeldade kraftverk måste startas upp).

Med andra ord, den som tillhör Extinction Rebellion vill bara larma och göra sig till på vänsterblivnas vanliga pubertala sätt. Någon förändring i sak önskar de inte åstadkomma, de vill bara framstå som väldigt fina människor som kämpar för en god sak.
Att de inte förstår detta enkla faktum antyder mer än väl att det inte är de skarpaste knivarna i lådorna hos dem!

Tyvärr är det så att just det faktumet, intelligensnivån, utgör det största hotet för att just människor i organisationer som Extinction Rebellion riskerar att radikaliseras och ta till våld. Kanske inte de som nämns i denna text, de var 70 respektive 58 år gamla, men tyvärr har alla tokalarmister lyckats peppa inte bara varandra, utan också den yngre generationen.

Barn kan idag växa upp med så mycket skräckpropaganda från äldre människor, media och kompisar att en militant radikalisering ligger i farans riktning.
Klimatrörelsen har redan på en teoretisk nivå öppnat för att spränga olje-pipelines. Med visshet ägnar sig vissa delar åt att lufta och skära upp däck på särskilt förhatliga typer av bilar.

Steget till betydligt mer våldsamma aktioner där man går till direkt angrepp mot människor med vapen i hand och med vilje skadar och dödar dem blir allt kortare. Redan nu har ambulanser under utryckning hindrats med svåra konsekvenser som följd.

Finge jag bestämma skulle man mota Olle i grind med betydligt tuffare tag. Vi får hoppas att det i framtiden utdöms fler fängelsestraff!