NEJ!

NEJ! 1

Som er jourhavande frihetsälskare är det ett tjänsteåliggande att säga NEJ!

Nej till politiker med von Oben-attityd som vill sno våra pengar och fördela dem efter eget huvud samt stifta lagar som begränsar vår frihet.
Nej till byråkrater i allmänhet och aktivistbyråkrater i synnerhet som ska styra och ställa utifrån vad politikerna kompromissat fram.
Nej till Nato-medlemskap eftersom svensken hellre dör ståendes än lever på knä, eller ännu värre under foten på förtryckare vare sig de använder det latinska eller kyrilliska alfabetet.
Nej till EU som endast har en uppgift, att under skenet att vara superdemokratiskt eftersom j-ä-t-t-e-m-å-n-g-a måste rösta i valet i själva verket förvägrar oss rätten att bestämma själva.

Alldeles särskilt vill jag idag säga nej till att skicka Gudrun Schyman och ”Klimatalliansen” till EU-parlamentet. Gudrun Schyman har skrivit en debattartikel i Hallandsposten om att: ”Det behövs kraftfulla åtgärder mot klimatkrisen”.
Gudrun Schyman vet att berätta att den globala medeltemperaturen stigit 1,48 grader sedan ”förindustriell tid”. Ett märkligt uttalande eftersom den förindustriella tiden bevisligen var oerhört lång och innehöll kraftfullare temperaturvariationer än futtiga 1,48 grader!
Gudrun Schymans allvarsord är givetvis en variant på sommarens stora snackis som producerades av en viss opinionsbildare och löd ”Betongen Brinner”!

Nåväl, alla vet vad det gäller. ”Klimatalliansen” måste omedelbart röstas in i EU-parlamentet för att den globala medeltemperaturen ska kunna sänkas till en valfritt bättre siffra än vad som är fallet idag.
Röstar vi inte in ”Klimatalliansen” i EU-parlamentet kommer våtmarkerna torka ut och resterna sannolikt förtäras av helvetets eldar.
Att man exempelvis fattar beslut om att det inte ska vara marktemperaturen som skall utgöra grunderna för väderprognosernas lavafärgade kartor kan uteslutas från början. Då blir nämligen temperaturen inte lika hög och lite av tjusningen med klimatkatastrofen försvinner.

Egentligen är det mycket enkelt och självklart så att Gudrun Schyman och ”Klimatalliansen” inte tycker att vi är tillräckligt solidariska. Eller ännu enklare uttryckt, Gudrun Schyman och ”Klimatalliansen” vill bestämma över alla andra, de vet nämligen bäst, punkt!

Nej, säger jag. Nej till Gudrun Schyman och ”Klimatalliansen” i allmänhet och i synnerhet nej till dem i EU-parlamentet. Vi står lika lite ut med dem där som vi gör överallt annars. Det kvittar var man ser dem så påminns man om att svensk hälso- och sjukvård inte fungerar bra och att vi i civilsamhället inte tillräckligt stöttar medmänniskor som behöver vår omsorg.

Jag föreslår istället att ni väljer Sveriges enda uttalade frihetsalternativ, Klassiskt Liberala Partiet. Vårt mål är att ställa till maximalt med förtret i EU-parlamentet och fortast möjligt ordna med SWEXIT.
På så sätt får vi svenskar bestämma själva istället för att bråka med alla andra när vi vill ha något gjort. Lite snack och mycket verkstad om vill uttrycka det så.
Säg NEJ till kryptokommunistisk klimatalarmism. Säg JA till FRIHET!