Nazister

Nazister 1

Så är det att alla som avviker från den allmänt fastslagna linjen på Twitter är Nazister.

Om så inte är fallet är man åtminstone en ”brunblå nazi-kramare”. Sådana omdömen om min person och den politik jag står för kan jag emellertid ta med en klackspark. Även personer som saknar läshuvud och i övrigt har det svagt med allmänna förståndsgåvor måste få uttrycka sina åsikter.
Vi lever som bekant i ett samhälle där det ska vara högt i tak. Också min kritiker på Twitter, enligt honom själv socialliberal, måste tillåtas uttrycka sig!

Men det blir värre när samma person uttrycker följande: ”Du själv säger att du tillhör ett litet radikalt egoistiskt/totkapitalist skattebrytar-parti mellan M nära Sd”.

En rent allmän reflektion är att välstavnings- och formuleringskonsten kanske inte var just denna persons bästa ämnen i skolan. Jag förstår ärligt talat inte vad ”totkapitalist skattebrytar-parti” betyder. Särskilt i sammanhanget med SD och M som inte över hövan gjort sig kända för att vilja göra något åt det totala skattetrycket i Sverige.

Noteringen om att KLP skulle vara ”egoistiskt” är givetvis en ren lögn. Vi motsäger oss statskommenderad altruism och solidaritet av ett mycket enkelt skäl, det fungerar inte. Resultatet blir tvång och förlorade pengar.
Vi tycker att människor ska få bestämma själv!

Just detta med att låta människor bestämma själv motsätter sig socialliberaler av rent principiella skäl. Då blir det nämligen inte som de själva vill, och det är deras viktigaste mål bland många andra.
Ingen begriper nämligen bättre hur en slipsten skall dragas än en socialliberal!

Att han placerar KLP ”mellan M nära Sd” är givetvis över gränsen för ärekränkning. Levde vi i ett land där heder och ära var ord med faktiskt betydelse skulle jag utverkat ett enskilt åtal.
Nu gör vi inte det. Dessutom är jag en fridens karl som har ett närmast oändligt tålamod med svagbegåvade människor, såsom socialliberaler plägar vara.

Dessutom skulle vilken åklagare som helst värdig sin ställning inse att en karl som formulerar sig så knappast är rättskapabel. ”mellan M nära Sd” går det rimligtvis inte att vara i någon mening alls.
Möjligen kan man vara ”mellan M och Sd, fast närmare Sd än M” (vilket sannolikt är vad han menade).

När sådant kommer i flödet inser jag att det är dags att kasta in handduken. Inte för att jag anser slaget förlorat, jag har ändå inga större förhoppningar att vinna argumentationer med självutnämnda godhetsapostlar på olika sociala plattformar. Utan för att vissa är så dåligt orienterade i politisk teori, till och med värre än undertecknad, att diskussionerna är ungefär lika framgångsrika som att dunka huvudet i en vägg.¹

För övrigt torde även socialliberaler begripa att Nazister står på samma kant som Kommunister. Då har man, i Sverige, först passerat C, S och MP.
Stod jag mellan M och SD, vilket alltså inte är fallet, skulle jag likväl ha en bra bit till nassarna!

KLP är Sveriges enda utpräglade högerparti.² Så otroligt höger är vi att alla riskdagspartierna framstår som ärkesocialister.
Vi är så fruktansvärt höger att vi tror på den maximala nedmonteringen av staten till förmån för civilsamhället. Så höger är vi att vår högsta drivkraft är att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred.

Detta skrämmer brallorna av bland annat socialliberaler. Får vi som vi vill har nämligen inte socialliberalerna någon att sno pengar av och bestämma över.
Det är det som skrämmer dem allra mest!

  1. Efter denna texts pressläggning återkommer dock personen i flödet med nya kommentarer. Eftersom jag av princip inte blockerar folk från att meddela sina åsikter så lär väl tonen skruvas upp ytterligare.
  2. Besök gärna vår hemsida för att bilda dig en egen uppfattning!