Natopannkakan

 

Natopannkakan 1

Sverige steker vidare på Natopannkakan!

Sverigedemokraterna försöker förtvivlat att både var med vid stekbordet och slippa ta ansvar för resultatet. Förutom förbehållet att Sverige ska med bara om Finland ansöker vill partiet inte lova att skicka trupper till konflikter som Sverige inte är en del av.
Vilket givetvis är rappakalja eftersom själva principen med Nato är att man ställer upp solidariskt för varandra.

I själva verket är Natos princip om solidaritet det som är min allvarligaste invändning mot hela organisationen. Varje rättänkande människa måste ju inse att amerikanare är bäst skickade att föra oljekrig och ”krig mot terrorismen” själva.
USA:s ambitioner att vara imperiebyggare är med andra ord inget vi behöver ställa upp på.

I grund och botten tycker nog Jimmie och hans vänner samma sak. Tyvärr har de fått doft på den riktiga makten i Sverige. Något som de eftertraktat långt tidigare än de kom in i riksdagen.
För att bevisa sig vara bland de vuxna i rummet måste de således både ge och ta. Att den moraliska kompassen understundom snurrar väl vilt är ett pris de är villiga att betala.

Vad Sverigedemokraterna nu försöker med har en vedertagen benämning, nämligen ”det politiska hantverket”. Vi andra kallar det för att ”både ha kakan och äta den”.

Genom att till synes vilja gå med i Nato, om Finland gör det, slipper partiet ta hela ansvaret (eftersom Finland gick med!) och visar sig värdiga Uffes förtroende (vi tog ansvaret!).

Genom förbehållet att inte blanda sig i konflikter långt borta (som inte angår Sverige, vilka de nu skulle vara om man är med i en organisation som bygger på solidariskt ansvarstagande?) hoppas man blidka arga partimedlemmar som tycker att svenska soldater ska försvara fosterlandet på fosterlandets mark.

Det är med andra ord en soppa som heter duga.
Om vi har tur kanske någon flink pressfotograf lyckas ordna en ”Feldtare” när riksdagen ska ha omröstning i frågan.
Den minnesgode kommer väl ihåg finansminister Feldts dikt om löntagarfonder när riksdagen behandlade den frågan en gång i tiden. ”Löntagarfonder är ett skit, nu har vi baxat dem ända hit” skaldade den socialdemokratiska finansministern.

Kan vi förvänta oss ett motsvarande stycke av Jimmie?

Övriga påstått borgerliga partier är givetvis putta på SD för deras förbehåll. Nato-frågan anses nämligen för viktig att lösas i sant demokratisk anda.
Med ”demokratisk anda” menar jag då att den öppet diskuteras för att därefter underställas riksdagen för beslut om vi ska gå med eller inte.

I Sverige kräver vi tydligen att det ska råda en bred samsyn i helt fundamentala frågor. Exempelvis om svenska ungdomar ska stympas och dö under amerikanskt befäl i främmande land.
Viktigast är att alla rycks med av den förhärskande stämningen och paniken, i våra politikers ögon kallas det ”att ta ansvar”.

Det är helt klart en märklig princip eftersom vissa av oss tycker det är förkastligt att man byter fot hux flux. Särskilt bland oss som anser att den viktigaste av rättigheter är att förkasta sådant som inskränker på vår frihet att bestämma själv. Som exempelvis en Nato-anslutning eftersom organisationens hela grundidé är att man underkastar sig andra länders viljor och tyckande.

Men för Jimmie, och för den delen många andra politiker, väger det svenska självbestämmandet och vårt lands obundenhet lätt när det står makt på spel.
Vad Jimmie önskar är bara ytterligare en friskrivningsklausul, hängslen och byxrem!

En sak ska vi vara väldigt noga med att påpeka. Ingen av de rikspolitiker som nu gapar om Nato på härsan och tvärsan riskerar att skickas ut i krig. Har de en riktig tur slipper de kanske se sina barnbarn åka iväg om en Nato-anslutning blir verklighet.
Men det är nog inget de ska räkna med. Om det nu inte är så att de lyckas undandra kravalknotten tjänstgöring i de väpnade styrkorna.

Frågan är vilka som värst, hycklarna i SD:s ledning med Jimmie i spetsen som ställer en massa märkliga förbehåll?
Eller hycklarna i de andra Nato-vurmande partierna som inte kräver en massa förbehåll?

De av er som tröttnat på soppan kan rösta på KLP istället. I framtiden kanske vi får driva på om utträde både ur EU och NATO.
Det är en match som mitt parti gärna tar!