N-ordet

N-ordet 1

N-ordet¹ uppges ha varit ett av svaren i ett korsord publicerat i Nya Lidköpings-Tidningen.

Eländet blir inte bättre av att Nya Lidköpings-Tidningen ägs av mediekoncernen NWT Media som har avtal med korsordsleverantören Europa Press. Europa Press köper in rent farliga mängder av korsord och har i princip utgått ifrån att korsorden varit kvalitetssäkrade.
Så har alltså inte varit fallet och risk finns för att det förnicklade N-ordet har smugit sig in i fler korsord.

Vi kanske får förbereda oss på en så kallad storm från länder med invånare som med viss lätthet kan anses tillhöra den specifika typ av människor som förr om åren benämndes med N-ordet?
Det vore, tycker jag, att lägga sten på börda för svenska UD som redan nu nästan står dubbelvikta framför representanter för den i många av dessa länder förhärskade ”religiösa” tron.

Det kan givetvis inte uteslutas att mediekoncernen NWT Media, såväl som korsordsleverantören Europa Press, kontrolleras av ryska intressen. Det helt enkelt vara en rysk påverkansoperation eller till och med en så kallad Maskirovka².
Det skulle, om så vore fallet, vara typiskt ryssen som är allmänt känd för att vara lömsk. Samtidigt som horder av N-ordet-människor skulle känna sig tvungna att ta sig till Sverige för att protestera mot tilltaget (samt kanske samtidigt uppbära ett och annat bidrag) kan ryssen öka sitt inflytande i Afrika och komma i åtnjutande av deras betydande naturresurser.

Att ryssen skulle vara inblandad motsägs dock av att korsordskonstruktören själv uppgett att korsordet var från 1999 och att det var en miss i hanteringen från hans sida att det råkade slinka igenom.
Förklaringen bär rimlighetens prägel, eller gör den det egentligen? Så arbetar nämligen våra lömska opponenter i före detta Sovjetunionen, de skapar osäkerhet och villrådighet.
Trots att mediekoncernen NWT Media nu bett en centralt placerad korrekturläsningsenhet att ”ögna igenom” svaren till inköpta korsord så kan man tänka sig att mer Politiskt Korrekta läsare av deras publikationer närmar sig korsorden med en klump av olust i bröstet.

Vi kan även ställa oss en annan fråga i sammanhanget. Vad hände mellan 1999 och 2023 som fick Neger att bli N-ordet och stört omöjligt att ha med i korsord med publik spridning?
Som vanligt är svaret mycket enklare än man tror. På svenska kan man kalla det för vänsterblivningen. Först märktes det bara som en skakning på nedre däck och nu står vi där med livvästarna på och väntar på signalen om att lämna skeppet.
Så kan det gå när inte haspen är på och man förslösar sin ungdom med att leva livet utan att fundera på konsekvenserna!

Vad som har hänt är helt enkelt att samhället blivit betydligt mer nervösare och inbundet. Medborgarna har tappat tron på sin egen individuella förmåga och vänder sig mer och mer mot kollektivistiska lösningar. Detta gäller både rent praktiska saker och tankeverksamheten.

Ett lysande exempel på praktiska saker där man framför tankar om kollektivism är kollektivtrafik, den ska i praktiken vara helt skattefinansierad. Man tänker sig att det ska vara bra för ”klimatet” och öka jämställdheten i samhället. Samma sak med sjukvården som styrs mot ännu mera statlig kontroll, detta i ett land där regionerna i praktiken redan är beroende av statens nådegåvor för att klara sig.

Bra exempel på tankeverksamheten är Pride, det nya svarta. Vilka särskilda rättigheter Pride har att kämpa för är dock högst oklart. Dessutom är det helt ointressant vad folk sysslar med i sina sovrum och vem de väljer att leva sina liv med så länge det är fråga om vuxna samtyckande människor.

Dessutom är det så att Sverige fungerar som ett världssamvete. Om dessa tre saker ska kunna kombineras måste givetvis språket justeras, man måste skapa ett nyspråk, och Neger blir till N-ordet.
Lustigt nog så kan jag inte minnas att vi före 1999 ohämmat sprang omkring och skrek Neger, jag tror inte heller någon annan kan dra sig det till minnes.
För att sammanfatta det mycket kort, hela saken är ett rent förbannat trams!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Neger, för den som trodde något annat.
  2. En rysk militärteknisk term för metoder, verktyg, utrustning, med mera, som syftar till att vilseleda en fiende i händelse av en konfliktsituation.