Mygg, Virus och Människor

Mygg, Virus och Människor 1

En fullständigt riktig iakttagelse är att jag har en hel del synpunkter på den så kallade moderniteten. Inte så att jag kan kallas primitivist, långt därifrån.
Men såpass mycket att jag vill vara en nykter civilisationskritiker.

Det kanske största problemet är att vi människor finns i stort antal över vår jord. Det är den främsta anledningen till att både mygg och virus, samt en hel del andra saker, blir problematiska att hantera.
Vi kan börja med att exemplifiera med myggen.

En regnig vår och plötsligt uppblossande sommarvärme har satt igång kläckningen av ett stort antal mygglarver i Sverige. Så mycket är det på sina håll att folk plågas av situationen när de nödgas lämna sina bostäder.
Men om ska vara cynisk, och det tillåter jag mig att vara både här och i andra sammanhang, så är det inte myggorna som utgör problemet. Det är människorna som plågas av dem.

Likadant är det med virus, oavsett om dessa är skapade av människohand eller inte. Även om problemet med virus är något mer komplext.
Tittar man närmare på och försöker analysera statistiken kring Kina-influensan som kallas covid-19 blir en sak mer tydlig än allt annat. Nämligen att det vi kallar för ett modernt välfärdssamhälle framstår som oerhört känsligt för störningar. Även sådana som inte borde innebära ett problem.

Vår socialminister, Lena Hallengren, exemplifierar under en intervju med en av kvällsblaskorna problemet på ett helt utmärkt sätt: I början var alla skiträdda!
Alla som haft att hantera krissituationer känner nog till hur skiträdda människor agerar. Antingen i panik eller inte alls.

Rädsla känner man för övrigt inför det okända. Handlingskraftig är den som är förbered.

När det gäller myggorna är problemet dock, ännu så länge, övergående och hanterbart. Risken finns att det blir nya kullar som kläcks en masse senare i sommar. Men möjligheter att bekämpa dem finns också.

Värre är det med en statsmakt som fokuserar på nästan allt annat än rikets yttre och inre säkerhet. Där väl sjukvården får sägas ingå som en viktig del.
Frågan är väl om Lena Hallengren och alla andra politiker, vilka är valda att vara folkets ombud för att få saker att flyta på smidigt, har lärt sig läxan. Jag tror inte det.

Man har inte gjort det i några andra frågor. Det svenska folket är exempelvis så eländigt trötta på situationen ”särskilt utsatta områden” att en majoritet önskar att militär sätts in för att hantera eländet.
Ett elände som i sin tur är resultatet av massiva folkomflyttningar på grund av modernitetens möjligheter att lämna relativt sett skruttiga länder för bättre levnadsomständigheter i väst.

Det skulle då vara den militär där nästan en femtedel av de värnpliktiga, varav en majoritet är kvinnor, anser sig utsatta för trakasserier av sina kamrater.
Det är helt säkert ett resultat av moderniteten i form av både ouppfostrade pojkar och fragila töser som inte borde tjänstgöra i försvarsmakten.
Hur dessa skulle kunna hantera situationen i ”särskilt utsatta områden” är högst oklart, förmodligen blir det inte helt optimalt.

När det gäller virushanteringen reagerar stater och sammanslutningar av stater som förväntat. Med mer kontroll av medborgarna. Med förbud för medborgarna. Med hysteriska försök att locka medborgarna, exempelvis vaccinationslotterier där man kan vinna mycket pengar.

Konstigt nog är det ingen som konstaterar ett självklart faktum, att mycket specifika riskgrupper är särskilt hårt utsatta, och reagerar därefter. Trots att det är känt sedan långliga tider att exempelvis äldre människor är mer utsatta.

I Sverige har vi till och med lyckats importera överdödlighet under 2020.
Dödligheten var även oproportionerligt hög hos vissa grupper av utrikesfödda. Av de avlidna männen födda i till exempel Somalia dog över 50 procent av covid-19, medan motsvarande andel bland män födda i Sverige var cirka 10 procent. (Expressen 10/6 2021)
Det får väl kallas för nykter civilisationskritik.

Faktum är att de somaliska männen inte skulle funnits i den svenska statistiken om de inte befunnit sig i vårt land.
Att säga att felet i princip är vår moderna civilisation är dock förenat men stor fara. Det förstås nämligen, helt riktigt, som att det skulle finnas allvarliga fel i den socialistiska välfärdsstaten. Sådant går inte för sig.

Jag vet dock helt säkert att många med mig vill ändra på sakernas tillstånd vid valet 2022 och få lite ordning och reda på det här fallfärdiga bygget.
Gör skillnad och kasta ut socialisterna!