Motståndarna till Frihet, Vänsterpartiet

Motståndarna till Frihet, Vänsterpartiet 1I en mer sammanhållen serie artiklar ska jag gå igenom motståndarna till frihet, de nuvarande riksdagspartierna. Vi börjar från yttersta vänstern och rör oss till den inte fullt så yttre vänstern.
Del 1, Vänsterpartiet.

Till de mer aparta förslagen (V) lagt fram i riksdagen hör det om en feministisk säkerhetspolitik. Så mycket sinnesnärvaro hade man dock bland kammarens ledamöter att just den motionen inte bifölls.
Förslaget visar med all önskvärd tydlighet hur vänsterns fokus har förflyttats från klasskamp till en kamp om allt möjligt. Kanske beror det på att det numera, åtminstone i Sverige, inte finns några rejäla klasskamper att utkämpa?

I ett samhälle där folk i gemen inte är slavar, svälter till döds eller riskerar att dö av hårt slit redan vid fyrtio måste vänstern hitta andra saker att uppelda massorna med.
Det är kanske därför HBTQ-frågorna står så högt på agendan?

(V) är redo att gå extremt långt i frågan om allas rätt att uttrycka precis vad man vill och önskar kring sexualitet. Partiet vill till och med avskaffa den så kallade faderskapspresumtionen med en föräldraskapspresumtion. I praktiken är det så att man helt vill avskaffa den naturliga principen om att barn har en far och en mor.
Än värre är att (V) önskar att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering bör avskaffas samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

Smaka på den gott folk.
Låter som det i framtiden är upplagt för lite liv och kiv när folk börjar undra varför de tilläts byta kön när de var barn!

Givetvis vill (V) ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka så att alla ska ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter.
Det ska ju böjas i tid det som krokigt skall bli. Ett utmärkt sätt är att erbjuda 30 timmars statlig barnpassning, givetvis av yppersta pedagogiska klass, till föräldrar som ska till att jobba ihop skatteunderlaget.
Privata initiativ betackar man sig för.

För företagen vill (V) skapa ett statligt åtgärdsprogram för Forskning och Utveckling. Företag med upp till 10 anställda ska slippa betala 14 dagars sjuklön.
Riktigt hur det går ihop med att jobb skapas av nytänkande och innovationer är väl svårt att få ihop. I den värld (V) lever i är det så att allt löser sig bäst om staten blandar sig i. Tyvärr kan jag tänka mig att Dragans Pizzeria och det lilla högteknologiska uppstartsföretaget ställer så disparata krav att det blir svårt att klämma in dem i samma mall.
Kanske är det också så att företagare med extremt hög sjukfrånvaro bör tänka på andra saker än att staten betalar sjuklönen?

Integrationen ligger givetvis (V) varm om hjärtat.
Mottagandet av människor på flykt ska – från asylprocessen till etableringen i samhället – präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum.
Det är ganska avslöjande att människor som kommer till Sverige är på flykt. Vidare att mottagandet skall präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum.
Skyldigheter talas det tyst om.
I Vänsterpartiets Sverige ska det vara nolltolerans mot diskriminering och den som diskriminerar ska tvingas betala för det.
Så hoppas (V) att man skall fostra nya lydiga skaror av vänsteranhängare.

Det ligger väl i linje med deras flyktingpolitik som kallas solidarisk realism. Målsättningen är tydligen att ingen ska behöva fly.
Det kräver ett långsiktigt arbete för global klimaträttvisa och ekonomisk jämlikhet, för fred, jämställdhet och frihet att vara den man är.
Vidare säger (V): För Vänsterpartiet är en robust och solidarisk välfärd förutsättningen för lyckad integration.
Det är lite absurt då, kan tyckas, att ”välfärden” tycks krackelera mer och mer ju mer solidariska vi blir med alla möjliga folk som tar sig till Sverige.

Slutsatsen är att (V) vill vara kompis med alla, möjligen undantaget dem som inte tror på storskaliga lösningar och statskommenderat lika utfall. Vilket enligt de senaste opinionsmätningarna är en majoritet av det svenska folket.
Jag rekommenderar att man röstar på mig istället. Mitt mål är nämligen att på aggressivast möjliga sätt se till att staten lämnar dig ifred!

Vänsterpartiets egen A-Ö om sin politik. Läs på egen risk!