Motståndarna till Frihet, Sverigedemokraterna

Motståndarna till Frihet, Sverigedemokraterna 1

I en mer sammanhållen serie artiklar går jag igenom motståndarna till frihet, de nuvarande riksdagspartierna. Vi börjar från yttersta vänstern och rör oss till den inte fullt så yttre vänstern.
Del 7, Sverigedemokraterna.

Fler än jag tycker att Sverigedemokraterna har en omisskännlig essens av fyrtiotalet över sig. Det påminner om ett parti vi känner väl till och som fortfarande. om än i helt annan form än på den gamla goda tiden, påverkar vår vardag.
Jag talar givetvis om SAP, Socialdemokratiska arbetarepartiet.

Så likt är (SD) det fordom statsbärande (S) att ”regeringschefen” Löfven sett sig tvungen att fara med hot och osanningar för att skrämma folk från att rösta på (SD).
De så kallade Liberalerna, eller pseudoLiberalerna som bör vara deras rätta namn, håller på att sprängas sönder inför utsikten att sättas i en regering som måste samarbeta med Sverigedemokraterna.

När jag navigerar mig fram till Sverigedemokraternas hemsida möts jag avVälkommen till folkrörelsen Sverigedemokraterna.
Efter att ha nödgats ta del av alla riksdagspartiers mer eller mindre reklambyrå-utslätade enradare känns det onekligen befriande att läsa ett budskap som är någorlunda förankrat i verkligheten.
I budskapet om folkrörelsen Sverigedemokraterna sammanfattas också enkelt och lätt varför såssar och andra är så rädda för dem.

Det står helt enkelt för en politik som går hem i stugorna. Såsom vissa gjorde på 40-talet. Det är en folkrörelse helt enkelt.

(SD) menar att fyra frågor är särskilt viktiga för dem. Seriös migrationspolitik, Trygghet på riktigt, Sammanhållning och En riktig välfärd.

Vad gäller deras migrationspolitik finns inte så mycket att invända förutom att jag inte anser att staten Sverige har en skyldighet att hjälpa folk någonstans. Det lämnar vi med varm hand över till frivilliga organisationer som finansieras av privata medel.
Privata medel lär det för övrigt bli mer av när skatterna sänks om vi har en nattväktarstat.
Om någon kommer till Sverige får privatpersoner stå som garant för personens uppehälle tills hen klarar sig själv.
Staten ska inte stå för kulorna.

Trygghet på riktigt skriver jag under helt på. Att ge poliser ordentliga möjligheter att utföra sitt arbete är självklart. Att låsa in brottslingar och lägga samhällsresurserna på brottsoffren är en kärnuppgift för min nattväktarstat.
Jag vill dock tillägga att privatpersoners rätt att skydda sig måste vara en absolut grundläggande rättighet.

Det är på punkterna Sammanhållning och En riktig välfärd som (SD) avslöjar sitt DNA från gamla (S).

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt,skriver man. Jag tycker att man ska kräva sin frihet.
Distinktionen är viktig.
Att kräva sin rätt innebär att pengar har betalats in i ett system och ska omfördelas. Till skillnad från (SD) vill jag tro att medborgarna är vuxna nog att bestämma själva. Håll tassarna borta från mina slantar!
För övrigt finns det inget som säger att frivilliga krafter i civilsamhället kan hjälpa sina medmänniskor. Att staten, eller kommun/region, gör det bättre tror jag inte.

Vi vill ha en välfärd värd namnet utropar SD.
Att en sjukvård ska prioritera svenska medborgare kan jag hålla med om. Att sjukvården ska vara tillgänglig i hela landet, oavsett plånbok, är också sympatiskt.
Men det osympatiska är att jag ska vara med och betala eländet. Just nu gör jag det genom att dels betala skatt, dels genom att för egen del hysta upp för en privat sjukvårdsförsäkring med redan skattade pengar.
Om jag slapp att betala skatten skulle jag vara glad. Regionerna har nämligen en massa annat strunt än sjukvård för sig.
Jag föreslår att de som kan betala privat får göra det. Staten kan stå som garant för dem som inte kan.

Slutligen, vi ska inte ha en statligt styrd skola som ska prioritera någonting. Statliga uppfostringsanstalter för inget gott med sig. Statliga läroplaner är ett geschäft!
Ett minimum är att föräldrar ska få välja helt själva. Den som vill hemskola barnen ska slippa betala ett endaste öre för statligt styrd undervisning!

Sverigedemokraterna är i grund och botten värdekonservativa socialister. I vissa frågor står jag mycket långt ifrån dem, i andra har vi nästan samma åsikter.
I riksdagen kommer jag närma mig dem med försiktig optimism.
(SD) har nämligen något som de andra riksdagspartierna saknar, en djupt rotad kärlek till Sverige. Där har vi något att bygga på!

Sverigedemokraternas politik