Motståndarna till Frihet, Socialdemokraterna

Motståndarna till Frihet, Socialdemokraterna 1

I en mer sammanhållen serie artiklar ska jag gå igenom motståndarna till frihet, de nuvarande riksdagspartierna. Vi börjar från yttersta vänstern och rör oss till den inte fullt så yttre vänstern.
Del 3, Socialdemokraterna.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, vanligen omnämnt Socialdemokraterna, skryter på sin hemsida om medlemsantalet.
90 000 vilsna själar skrapar man ihop. En betydande minskning från glansdagarna på 80-talet när partiet samlade 1,2 miljoner svenskar under de röda fanorna.
Det var med andra ord bättre under kollektivanslutningens tid. Proletariatets diktatur kändes mindre lockande när de som tvångsanslöts till rörelsen fick möjlighet att välja själva!

Mycket vatten har runnit under broarna sedan partiets glansdagar mellan 1936 till 1976. Vem minns inte försöket med kvinnlig partiledare, Mona ”det är häftigt att betala skatt” Sahlin. Eller Håkan ”härdsmältan” Juholt, mannen som i princip misslyckades med allt från att komma i tid till 1-maj demonstrationer till att konsekvent genomföra svenska insatser i Libyen. Som lök på laxen, efter Monas trixande med kontokort tvingades han betala tillbaka 90 000 kronor för felaktigt utbetalt bostadsbidrag.
Under sådana premisser förstår man att (S) saknar kollektivanslutningens otvivelaktiga fördelar.

Eftersom (S) är kraftigt vingklippta i opinionen stöttar man sig på (MP). Sannolikt är det därför man pliktskyldigast utropar att Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.
Partiet påstår sig veta att Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest.
Jag skulle väldigt gärna ta del av underlaget som stödjer ett sådant kraftfullt uttalande.

En eloge får man ge (S), de vilar inte på hanen när det gäller att försöka skaffa sig nytt väljarstöd. Men det innebär, som det heter på politiska, ”betydande utmaningar” att öppna landets gränser på vid gavel för att släppa in nytt röstboskap.
Under rubriken Integration och Mångfald försöker man så gott det går att väga orden på guldvåg för att förena alla motstridiga intressen , det går sådär; Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Som det brukar heta. Två fel blir inte ett rätt.
Jag betvivlar att hennen på gatan upplever att bidragsmigranterna sätts kvickt nog i arbete, samt att språkkraven är särskilt omfattande. Att vi skulle ha ett starkt samhälle anses motbevisat av snart sagt alla som inte har sin dagliga uppehållsplats i riksdag, regering och departement!

Magdalena Andersson meddelar att Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.
Jag meddelar Magdalena Andersson följande; Det är en grav missuppfattning att politiker skapar jobb. Skolan, om ni vill kalla statliga uppfostringsanstalter skolor, är så gravt förfelad att den omedelbart bör läggas ned. Det ni kallar vård och omsorg verkar i bästa fall vara en del i systemfelet, låt folk betala via privata försäkringar istället för via en omväg där politiker ska fördela slantarna.
Vi är innerligt trötta på er löften om ett starkt samhälle och trygg välfärd!

Under avsnittet skatter säger Magdalena Andersson Om vi säger nej till sänkta skatter som går ut över sjukvård, äldreomsorg och skola kan Sverige uträtta stordåd också i framtiden. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.
Då kan man antingen bli gråtfärdig eller förbannad, eller båda två på samma gång. Eller mållös.
Det är bara en massa tomma ord, floskler och blå dunster att kasta i ögonen på folk. Det senaste året har visat att både (S) och systemet som sådant har nått vägs ände.
(S) fortsätter ändå med glatt mod att gräva Sveriges grav, ivrigt sekunderade av tomtarna i (MP).

(S) sitter där dom sitter, och önskar också sitta kvar till varje pris, enbart för att de tror att politik utgör lösningen på alla problem.
Jag garanterar att min tid i riksdagen mestadels kommer spenderas på att till varje pris återföra makten dit den hör hemma. Till folket i civilsamhället.
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har gjort sitt. Det är dags att befria dem från regeringsbördan!

Socialdemokraternas politik, avstå gärna eländet!