Motståndarna till Frihet, Moderaterna

Motståndarna till Frihet, Moderaterna 1I en mer sammanhållen serie artiklar går jag igenom motståndarna till frihet, de nuvarande riksdagspartierna. Vi börjar från yttersta vänstern och rör oss till den inte fullt så yttre vänstern.
Del 5, Moderaterna.

Moderata samlingspartiet började som Allmänna valmansförbundet 1904 och är en liberalkonservativ samling människor man kanske skulle kunna fördra.
Men det räcker med att läsa Vår politik i korthet på hemsidan för att bli misstänksam.

Formuleringen Vi vill bekämpa gängkriminaliteten, bryta bidragsberoende och säkerställa att kommunerna klarar välfärden. låter bra.
Men den avslöjar att partiet har en övertro på politikens förmåga, på storskaliga lösningar.

Att (M) vill bekämpa gängkriminaliteten räcker inte långt i dagens Sverige så länge en majoritet i riksdagen inte vill samma sak. (M) måste ha som mål att till varje pris utrota gängkriminaliteten. Att (M) vill bryta bidragsberoendet faller på samma sak, plus de bidragsberoende själva som i många fall verkar vilja stanna där. Framför allt många av dem som söker sig hit från länder långt borta.
Detta med att staten ska säkerställa att kommunerna klarar välfärden är helt fel tänkt. Då hamnar kommun/stat för de första i massa krångliga transfereringssystem när rikedom ska omfördelas. För de andra måste väldiga kontrollapparater med komplicerad administration byggas upp.
För det tredje blir kommunerna beroende av staten och statens goda vilja. Det ska vara tvärtom, staten ska i varje givet ögonblick vara beroende av kommunernas välvilja!

Fick man välja något bättre skulle staten erkänna att kommunerna är experterna på lokala frågor. Med en nattväktarstat där statens ansvar är smalare och skarpare formulerat, utan en massa dödkött till myndigheter som lägger sig i stort och smått, kunde kommunerna ägna sig åt att bestämma i kommunerna.

(M) gillar ju Lag och ordning, Öka polisens kapacitet här och nu tycker (M). Det låter bra men är egentligen till intet förpliktigande.
Alla är väl av den uppfattningen. En mycket intressantare fråga är om lokalsamhället har någon möjlighet till ansvarsutkrävande från polisen. Det skulle vara intressant om vi fick välja lokala polischefer. Då slapp man kanske inkännande och förstående typer som i princip förklarar att det är ganska synd om protoislamister som knivskär folk i Vetlanda.
För övrigt vet både jag och Moderaterna att kapaciteten inte ökas sådär på en fiskvart. Något man skulle åstadkomma på en fiskvart är att tillåta civilsamhället att öka sin förmåga att stå emot kriminaldårar.

Under rubriken Rättvis och hållbar tillväxt kan inte ens (M) hålla sig om klimatet och utropar Elektrifiering – för klimatets skull.
Det är klart, elektricitet är ju rent och fint. Men det måste ju produceras och distribueras  också. Dygnet runt och även om det inte blåser. Är (M) redo att ta kampen med en allt mer fascistisk miljö- och klimatrörelse, samt bygga ut stamnätet, för att åstadkomma elektrifieringen?

Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård innebär som vanligt att man vill strössla med miljarder hit och dit. Givetvis för goda syften, det betvivlar ingen.
Men frågan är om det bli bra för att staten försöker styra upp saker och ting? Ingen parti, inte heller (M), verkar vara redo att lämna över det politiska ansvaret till professionen. Man är benhårt fast i gamla hjulspår att fördela miljarder hit och dit. Varför ska politiker bestämma över saker de inte begriper?

Insatser för socialt utsatta barn ska bland annat utföras genom förslaget Stärk skolans kompensatoriska uppdrag.
(M) tror alltså på att ytterligare diversifiera verksamheten vid de statligt styrda uppfostringsanstalterna. Detta är typisk socialism. Skolan verkar syssla med allt annat än att utbilda våra unga. Vad är det som är så dåligt med utbildning? Hatar staten utbildning och kunskap?

En Utrikespolitisk plattform håller man sig också med. När man läser igenom den tappar man definitivt förtroendet.
Stärk EU som utrikespolitisk aktör är en formulering som avslöjar att (M) har en önskan att driva oss mot Europas Förenade Stater. Nej tack, säger jag.
Visserligen är man för Ökat samarbete i närområdet. En lagom vag formulering som bäddar för att de politiker som är för lättviktiga för tyngre uppdrag kan skickas på konferenser till våra grannländer.

Sammantaget går det att konstatera att Moderata samlingspartiet i grund och botten inte tror på medborgarens förmåga att klara av sitt liv. Verklighetsförankringen är låg om en massa poliser bara ska kunna stampas ur marken. I klimatfällan har man också fallit.
Men (M) skulle nog kunna ha en viss potential om de fick en liten ettrig blåslampa efter sig.
Vilken tur att jag har anmält mig som frivillig till den uppgiften.
Rösta på mig 2022 så lovar jag att högljutt påpeka deras värsta avarter och i största möjliga mån hålla dem på den smala vägen till er medborgares lycka!

Moderaterna