Modernitetens Perversioner

Modernitetens Perversioner 1

En av modernitetens perversioner är möjligheten för människor att stå i centrum.

Detta må va hänt om man är en amerikansk dokumentärsåpa-kändis med porslinsslät hy och maffigt akterkastell, eller fungerar som ytlig svensk påverkare (med likaledes porslinsslät hy) som kränger smink och lägger ut sina kriminella fortkörningar på sociala medier.¹

Med dem har vi nämligen en överenskommelse att vi, eller åtminstone många, tillåter dem att fungera som byfånar. Vissa kan till och med hålla dem som idoler och se upp till dem, drömmen är då att leva samma liv som de gör. Eller uppleva att man gör det.

Det minsta problemet i sammanhanget är givetvis att normalt sunda människor ser igenom konceptet erbarmliga tarvlighet. Ytligheten är rent av förskräckande, men de riktiga problemen uppstår när skyddslösa människor råkar i kläm och hängs ut.

Inom hemtjänsten i Laholm filmade en personal och la ut i realtid ett besök hos en dement brukare. I sändningen omtalades brukaren och dennes barn med namn.
Enligt uppgifter i Hallandsposten är vikarien avskedad och: ”Videosändningen har också resulterat i en lex Sarah-anmälan om allvarliga missförhållande i vården som har gått till Inspektionen för vård och omsorg. En anmälan om personuppgiftsincident är också på gång till Datainspektionen.”

Vidare håller man nu på att ta fram riktlinjer för hur personalen i fortsättningen ska hantera sociala medier i arbetet. Man får hoppas att resultatet blir att det ska man inte göra alls, mobiltelefoner får stängas av och läggas undan när de äldre och skyddslösa skall vårdas. I detta fallet är jag till 100 procent övertygad om att jag och Laholms kommun är fullständigt överens!

Vad som kan vara av intresse är att diskutera hur vi nådde till denna punkt i ”samhällsutvecklingen” där man är tvungen att ta fram skriftliga riktlinjer för hur sociala medier ska hanteras i arbetet.

Svaret ligger sannolikt i den gränsupplösning som man noterar i samhället. Ett stort problem i sammanhanget är givetvis att de som bäst skulle behöva hålla fingrarna i styr inte upplever några egentliga problem. I det aktuella fallet säger kommunen följande: ”– Man vill väl egentligen inte kännas vid att man har gjort det. Inser inte alls vidden eller konsekvensen av vad man har gjort.”

Detta kan bero på att personen i fråga är mer än vanligt dum i huvudet. Eller ännu värre, att han eller hon helt enkelt skiter i vilket.
Den mest sannolika är att sanningen ligger någonstans i mitten av dessa ytterligheter, med viss övervikt till ”helt enkelt skiter i vilket”.

Det är nämligen i princip uteslutet att man anställs som sommarvikarie i hemtjänsten om man har ett uppenbart intellektuellt funktionshinder. Om inte annat borde sådana svårigheter uppdagats under anställningsförfarandet, det brukar märkas om man saknar normala kognitiva funktioner.
Sålunda normalkorkad av den karaktären att man röstar på socialdemokraterna och klarar av att sjukskriva sig.

Då återstår det där med att egentligen skita i vilket. Där har vi det stora problemet, sätter vi modern kommunikationsutrustning i händerna på folk som har svårigheter att inse vilka moraliska komplikationer deras handlingar får har vi problem.
Det kvittar om det gäller rötägg inom hemtjänsten i Laholms kommun eller svenska påverkare som filmar grova fortkörningsbrott i en bil mellan Göteborg och Stockholm.

Men frågan är om inte problemets lösning är ett ännu större problem och egentligen pekar på det grundläggande problemet.
Som jag nämnde tidigare arbetar Laholms kommun på att ta fram skriftliga riktlinjer för att hantera framtida korkskallar. Det är en typisk vänsterlösning eftersom man tänker sig att dokument och riktlinjer ska ersätta det som förr kallades för uppfostran.

En sak tror jag bestämt att de flesta läsarna av denna blogg kan vara helt överens om, precis allting behöver inte kodifieras och skrivas ner på dokument som ska skrivas under. Man kan kalla det att det finns normalt folkvett, ett folkvett vi lärde oss som barn av vuxna i vår omgivning.

Som att inte i realtid sända ut arbetet hos dementa personer med så allvarlig kognitiv svikt att de inte har en aning om vad som egentligen händer och sker, det säger sig självt och behöver inte diskuteras.

Men så långt har det tyvärr gått i ett samhälle där staten påstår sig veta bäst och folk är tillräckligt nersövda för att tro på det.
Det, mina vänner och ovänner, är sannerligen en av modernitetens perversioner.

  1. Det var frk. Bianca Ingrosso som var skyldig till det.