Moderniteten

Moderniteten 1

Det är inte helt lätt att ta moderniteten¹ på allvar.

Samtidigt är det givetvis precis vad vi alla ska göra. Det är nämligen moderniteten som långsamt förgör oss och slutligen kommer innebära västerlandets fall. Ett exempel på detta är debatten om barnens skärmtid och ångesten som detta medför, framför allt hos flickor och unga kvinnor.

Av lätt insedda skäl tillbringar dagens unga mycket mer tid framför bildskärmar än vad gamla stötar som undertecknad gjorde i samma ålder. Anledningen härtill är mycket enkel, på min tid fanns det inga skärmar att sitta framför om man undantar tv-apparater och sedermera mycket enkla datorer som jämfört med dagens maskiner framstår som ångdrivna.

Så långt har det gått, vänner och ovänner, att en så kallad ”socialminister”, Jakob Forssmed, enligt en ledarartikel i Dagens Nyheter ”vill ta ett ”bredare grepp” om ungas skärmberoende”. (Dagens Nyheter Ledare 2023-08-11)
Ledarskribenten själv, Arvid Åhlund, vet dock att precisera problemet. Han konstaterar kort och gott följande: ”Det är telefonerna med sina bildappar och kameror framtill som har orsakat ångestepidemin.”

Det är helt enkelt, anser skribenten, skillnad på killar som spelar spel i mörka rum och ”tjejer som jagar bekräftelse på Instagram och Snapchat.”
Att så kallat sociala medier, som oftast är väldigt osociala, ännu inte gått bärsärk över sådana formuleringar i en av våra absolut malligaste morgontidningar kan givetvis framstå som något av en gåta, som vi ska se finns det helt rimliga förklaringar till att så inte är fallet.

För det första är det Jonathan Haidt, en amerikansk socialpsykolog och professor i etiskt ledarskap, som dragit slutsatserna. Vad jag kan förstå har han också gediget på fötterna när det gäller flickor och unga kvinnors psykiska mående och orsakerna därtill.
Det finns emellertid en viktig poäng i sammanhanget som den gode(?) professorn förmodligen missar bland alla högar med siffror och stapeldiagram, moderniteten.

För det andra är det flickorna och de unga kvinnornas föräldrar och det bredare nätverket omkring dem. En rimlig fråga är om alla tar det ansvar för modernitetens negativa effekter på sina barn och skyddslingar.
Sannolikt inte, alla föräldrar och representanter för vuxenheten i övrigt är nämligen marionetter som skickligt spelas av det internationella finanskapitalet i akt och mening att hålla dem i ränteekonomins slaveri.

Det är givetvis inte per definition så ”att telefonerna med sina bildappar och kameror framtill som har orsakat ångestepidemin.”
Anledning är helt enkelt att vuxenvärlden, den som normalt ska stå som ett värn mot omvärldens hot och galenskaper, tillåtit eländet att eskalera bortom all rimlig kontroll. Detta är för övrigt precis vad vi kan förvänta oss eftersom vi infantiliseras mer och mer.
Människor idag saknar helt enkelt en grundläggande förmåga att njuta av det stora som finns i det naturliga och enkla.

Moderniteten förvägrar oss möjligheten att helt enkelt vara det som vi menades från början, detta oavsett om vi är en produkt av evolution eller sprungna från gudars ingripande.
Man kan säga att vi tappat bort oss på vägen och famlar i mörkret för att hitta rätt. Att påstå att ångest beror på framåtvända kameror och olika mobilapplikationer är en del av problematiken.

Precis som det kan vara förenklat och fel att påstå att allt blir enklare och bättre med ny teknik är det också förenklat och fel att skylla alla svårigheter med tekniken som uppkommer i kölvattnet på tekniken själv.
Få tänker nämligen på att det i stor utsträckning riskerar att friskriva oss från det egna ansvaret. Ansvaret för oss själva, ansvaret för våra barn och ansvaret för våra medmänniskor.

Ytterligare ansvarsförskjutning blir det om en så kallad ”socialminister” ska”…ta ett ”bredare grepp” om ungas skärmberoende”.
Alla som på något sätt har en relation till barn måste ställa sig den rimliga frågan varför politiker med en viss agenda ska ansvara för våra barn? Har vi totalt kapitulerat och skrivit under på kompletta ansvarsfriskrivningar?
Där har ni något att diskutera med andra vuxna nästa gång ni träffas! Jag garanterar att samtalet kan bli livligt!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Moderniteten kan definieras som det absurda sammanhang vi tvingas leva i trots att människor egentligen är konstruerade för att vara jägare/samlare.