Moderna Socialister

Moderna Socialister 1

Det som en gång stavades Gör din plikt, kräv din rätt har av moderna socialister omformulerats till Bli kränkt, kräv rättning!

Vem som helst förstår att man inte kan föra ett konstruktivt samtal med den senare typen av människor. Allting förfaller liksom till ett nollsummespel där dessa företräder alla påstått utsatta grupper och vill rädda hela världen.
Skulle det vara så illa att inga utsatta grupper finnes så ser de snabbt till att uppfinna några. Alternativt ser de till att skapa problem som människor kan påstås utsättas för.

Vem har inte noterat alla olika inriktningar av sexuellt slag som formligen exploderar. För att inte tala om allehanda identiteter.
För den oinvigde, jag alltså, infinner sig en stilla undran om den moderna människan kanske har för mycket tid att tänka och känna efter? Förr om åren var barn och tonårstid en övergående period. Nu verkar den för många vara kraftigt prolongerad. Kan det vara en orsak till att så många av oss, åtminstone i västerlandet, har svårt att finna oss bekväma i att vi antingen är män eller kvinnor?

Inte heller bättras det av att samhället tenderar att infantilisera medborgarna genom olika stöd- och bidragssystem. I skolorna tycks det också pågå ett omfattande arbete med att få barnen att bejaka allt möjligt hela tiden. Ja, förutom katederundervisning då. Kravallknotten ska ju själv söka kunskap, att någon ger dem grundförutsättningar anses föråldrat. Det är i alla fall praktiskt eftersom ingen vill bli lärare längre.

Världsräddarperspektivet är viktigt för den moderna socialisten. Kombinationen av en tonårings trots och uppstudsighet kombinerat med skral bildning och stor makt ger både absurda och skrämmande resultat.

I Sverige är den så kallade plastpåseskatten en del av det absurda. De flesta av oss medborgare i landet hade ingen aning om att våra plastpåsar hamnade i världshaven och sålunda var tvungna att beskattas bort. I princip var det bara Miljöfascisterna i regeringen som såg sambandet. Just det partiet är förövrigt ett av de minst verklighetsförankrade som vi känner till. Det är fortfarande kvar på tonårsrummet och fantiserar ihop konspirationsteorier om hur den elaka vuxenvärlden är särskilt dumma mot just dem!

Mer skrämmande resultat är de sociala problem som man skapar genom att vilja hjälpa människor(?) från avvikande kulturer. Särskilt problematiskt eftersom de hitkommande individerna visat sig notoriskt svåra att bibringa svenska språket och våra så kallade värdegrunder. Någon vidare bra utbildning saknas också bland många av dem. Bor trångt gör de i sina utanförskapsområden, fäderna kan vara gravt frånvarande och sönerna tenderar att söka utkomst som gängkriminella.

I de fallen fäder och andra män verkligen är närvarande tycks de istället vara fråga om så kallad klankriminalitet. Att skolor i utsatta områden har en högre skolpeng för barnen tycks inte heller hjälpa.
För en notorisk icke-socialist som undertecknad infinner sig tanken att dessa nysvenskar nästan framstår som de inte vill låta sig anpassas, än mindre integreras, i den svenska samhällskroppen.

Ett annat skrämmande resultatet är energiförsörjningen i landet. Oavsett om det är fråga om att det är svårigheter med överföringen från våra norrländska älvar eller nedläggning av kärnkraftverk är svaret emellertid alltid ett och samma. Bygg fler vindkraftverk!
Nu är det så att det inte alltid blåser. Även om det blåser måste ju energin intill väggkontakten, och klarar man inte att bygga ut stamnätet från Norrland så blir det kanske inte lättare med alla ledningar från vindsnurrorna.

Vi har skapat ett samhälle som fungera dåligt och går mot att bli allt sämre eftersom alla ska ha allt hela tiden. Framför allt annat ska alla få rätt hela tiden. Ingen får trampas på tårna. Identitet är viktigare än vad vi rent praktiskt kan åstadkomma. Varje barn är en planta som ska tillåtas att blomma av egen kraft till vilket pris som helst.
Vi ska rädda världen genom påstått svenska värderingar om varje individs rätt att kräva sin del av välfärdskakan, även den som inte går med på att sköta sig.
På vägen fixar vi hela världens miljö-, och påstådda, klimatproblem.

Jag längtar tillbaka när socialister var mer av praktiskt natur och trodde på att man gör sin plikt, därefter kräver sin rätt. Inte att man per definition skulle ha rätt att kräva allt bara för att det är påstått synd om en, eller för att man är rent allmänt ledsen i ögat.

I valet till riksdagen 2022 kan alla vi som tycker det är rätt att ställa krav på folk göra det som krävs av oss, nämligen att kasta ut alla moderna socialister som är lättkränkta och hela tiden kräver rättning!