Moderat Socialistisk Ungdom

Moderat Socialistisk Ungdom 1

I Hallandsposten läser jag en insändare från Moderat Socialistisk Ungdom.

Eller om det är Moderat Skolungdom, det är lite oklart med tanke på texten i insändaren. Man föreslår nämligen att privatekonomi ska bli ett ämne i grundskolan. Det kommer, menar de unga socialisterna, förbereda kravalknotten bättre för sitt liv som unga vuxna på bostadsmarknaden.

Man menar också att det kommer ge fler möjligheter till ”klassresor” samt främja de ungas psykiska hälsa som påverkas negativt av dålig ekonomi.
Problemet tycks vara att det föreligger olika förutsättningar hemmavid hos barnen. Alla föräldrar har inte samma möjlighet att fostra sina barn till medvetna och ansvarstagande konsumenter.

I insändaren kan vi läsa följande: ”Skolans syfte är enligt Skolverket att göra unga redo för vuxenlivet. Att undervisa om lån, räntor och hyra är en nödvändighet. Sverige ska vara ett land där personer kan göra klassresor och där varje individ får förutsättningar att utvecklas.”¹

Man avslutar med: ”Eftersom grundskolan är obligatorisk, är högstadiet ett perfekt tillfälle att introducera sådan information. Mer ekonomiska kunskaper kommer leda till bättre premisser på arbetsmarknaden, minskad psykisk ohälsa och mer medvetna val. Därför ska vi införa privatekonomi som ämne i högstadiet.”

Vi kan med andra ord konstatera att Moderat Socialistisk Ungdom helt och hållet gått vilse i det träsk av socialism som deras äldre partikolleger i Moderaterna nu sitter och administrerar i ”regeringen” och under strängt överseende av Sverigedemokraterna.
Föräldrarnas ansvar över sina barns fostran har man inte en tanke på och sin tilltro sätter man på en statlig myndighet kallad Skolverket. Må deras urkunder spridas av de underlydande prästerskapet som utgör Sveriges lärarkår.

Detta är givetvis djupt beklaglig läsning för frihetligt sinnade människor som undertecknad. Samtidigt inte helt oväntat eftersom Moderaterna i grund och botten är en form av förklädda socialister vars högsta mål och mening är att styra medborgaren till i deras tycke förnuftiga val.
Det är ett parti som av rent principiella skäl vill peta och dona med våra liv av en mycket enkel anledning, de vet bäst och vi har fel. Medborgaren, enligt deras sätt att se det, kan inte träffa förnuftiga val. Eftersom vi är lite korkade alla till mans, och kvinns, blir det politikers och myndigheters uppgift att med mild men fast hand styra oss rätt.

En positiv anmärkning på insändaren för Moderaternas del är dock följande, återväxten inom partiet synes god. Det kommer inte föreligga några svårigheter att rekrytera nya politruker i framtiden.
För medborgarna väntar dock bistra tider. Välmenande moderater är lika illa som vilket annat välmenande riskdagsparti, resultatet av deras åtgärder är nämligen att vår frihet begränsas ytterligare något.

Det är därför som vi behöver mer frihetliga alternativ som sätter tonläget i debatten. En mer vildvuxen flora av människor som anser att politikens uppgift är att på aggressivast möjliga sätt lämna människor ifred.
Exempelvis klassisk liberalism som litar på att människor kan göra förnuftiga val och lära sig av sina misstag. Mer civilsamhälle där människor hjälper varandra, och mindre stat där vi tvingas till solidaritet genom skattsedeln och överhetens propåer.

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Hela insändaren kan läsas här.