Mina Hemtrakter

Mina Hemtrakter 1

I mina hemtrakter ska det byggas 10 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 meter.

Som jämförelse kan man betrakta Eiffeltornet med en höjd på 330 meter, det är med andra ord inga små konstruktioner. På detta har lokalbefolkningen i skogstrakterna mellan Simlångsdalen och Oskarström vissa synpunkter.
I lokaĺblaskan Hallandsposten uttalar de att lokalbefolkningen ”blivit totalt jävla överkörda”.
Sekreteraren i föreningen ”Stoppa Bräknebacken”, Lisbeth Amhag, säger följande: ”Det är lätt att ge sig på folk som bor på landet. Det har man gjort förr. Men vi är inga outbildade lantisar, om de tror det.”

Till saken hör att Länsstyrelsen i Halmstad, statens förlängda arm ut i obygden, tidigare i år meddelat att man gett tillstånd för vindmöllor på 185 meter.
Nu är de boende i grund och botten oroliga för två saker, att de kan tvingas leva i en obeboelig miljö och att fastighetspriserna kan sjunka med mellan 30 till 100 procent. Båda två sakerna är bistra alternativ för människor som kanske satsat sina livs besparingar på att köpa sig en egen täppa.

Man har även synpunkter på att minskade koldioxidutsläpp kanske inte är allt när det gäller miljö och klimat. Det är en mycket rimlig synpunkt givet både att Sverige släpper ut mycket lite av den varan samt att man måste kunna diskutera huruvida den gasen påverkar klimatet i negativ riktning.
Motsatt synpunkt finns också, nämligen att vindkraftverken kommer leda till utdikning av våtmarker. Vägar måste anläggas och fundament måste gjutas så möllorna har något att stå på.
Det finns givetvis synpunkter på vad som skulle hända om något av vindkraftverken havererar och exempelvis fattar eld. Sammanfattningsvis kan man konstatera att lokalbefolkningen inte alls är bekväma med beslutet.

Från min sida kan jag bara konstatera följande. Från Stockholm har det utgått order från våra överherrar, och damer, att vindkraft skall det bli. Detta alldeles oavsett priset för de som råkat bosätta sig i närheten av där de ska byggas.
De lokala överherrarna, och damerna, är medlemmar i samma partier som beslutat om saken i riskdagen. De vill har ingen anledning till att svika partilinjen genom att ta hänsyn till folk som har den dåliga smaken att bosätta sig mitt ute i skogen.
Det ser dessutom illa ut när nomineringarna till högre poster ska göras, det är ingen mening att vara partigängare om man inte har chansen att göra karriär.

De som slår upp vindmöllor ligger i framkant och anses vara visionära. Att tänka själv och ta hänsyn till sina egna kommuninvånare är inte att ligga i framkant när den gäller den gröna omställningen.
För att sammanfatta det kort och gott, de som bor på landet skall hålla gröthålet stängt. De anses inte begripa att här gäller den knappa majoritetens diktatur!

Satt Klassisk Liberala Partiet vid makten skulle prioritet Ett alltid vara att börja med att fråga lokalbefolkningen vad de önskar. Det ligger i sakens natur att de som drabbas av stora förändringar i lokalsamhället alltid ska kunna påverka desamma.
Det gäller alltid innan både Länsstyrelsen och eventuella intressenter får göra sin röst hörd. Först när lokalbefolkningen sagt sitt är det dags att gå vidare, varje steg i processen ska sedan godkännas av dem som riskerar att drabbas. Säger de nej får det vara ett nej.

Att göra som gjort i detta fallet, att Länsstyrelsen godkänt en sak och sedan komma dragandes mot något helt annat skulle vi aldrig godkänna. Det är nämligen så att politiker, myndigheter och det privata näringslivet är folkets tjänare. Det är absolut inte tvärtom, att folket skall vara lydiga undersåtar.

Här får kommunen göra om och göra rätt. Beslutet om vindmöllorna skall genast rivas upp och processen göras om. Om de som bor i området säger nej tack är det bara att acceptera!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!