MiljöPhascisternas Lösning

MiljöPhascisternas Lösning 1

MiljöPhascisternas lösning på problemet att rätt bränna böcker kan i förstone låta elegant.

Det är en halländsk partimedlem som skriver en insändare om saken i lokalblaskan Hallandsposten.¹ Hon menar i princip att Rasmus ”Karlsson på taket” Paludan kan utöva aktiviteten på en valfri öde ö. Därefter ska han berätta om den så mycket han bara vill.

Han ska inte berätta vilken ö han bränner böcker på, skriver hon. Jag tror visserligen inte att det gör så stor skillnad då ”urtens” folk sannolikt drabbas av torgskräck utanför sina ghetton. Men skribenten månar säkerligen om vegetationen som sannolikt riskerar att brännas ned om hans exakta lokalisering avslöjas.

Därefter ska han alltså klä sin upplevelse i lämplig språkdräkt som andra människor, kanske avser hon ”urtens” folk, ska bemöta lugnt och städat.
Hon skriver ordagrant ”Så fungerar demokratin.”

Så då vet vi det.

I fortsättningen kan vi alltså förvänta oss att ”klimataktivister” limmar fast sig på öde öar och att dito rättviseonanister som protesterar mot att kriminella knarkare i USA dör under polisingripande endast tvingar lingonris på knä istället för poliser…

Det finns ytterligare problem att ta hänsyn till. Hanterar kravallisterna det svenska språket tillräckligt väl för att protestera med pennan istället för sten och eld? Det är helt klart att de har tillräcklig motorik och kunskap för det senare, samt för att köra sönderslagna polisbilar. Men hur väl bevandrade är de i det förra?

MiljöPhascisterna får nog tillsätta en utredning i akt och mening att ta reda på hur det ligger till. Presumtiva utredare är det nog ingen brist på, det är ju ett antal av miljöphascisternas riksdagshen som behöver någon form av jobb efter höstens val.

Hon avslutar sin insändare något ödesmättat med följande uppmaning ”Rösta inte på högerextremismen i valet i september!”

Slutklämmen är precis som den övriga texten fisförnämt uppfordrande och i avsaknad av det mesta som kan kallas demokratiska reflexer.
Vad skribenten uppmanar oss till är nämligen att begränsa hur vi ska kunna uttrycka oss i det offentliga rummet.

Ingen bör givetvis bli förvånad över detta. I en miljöphascisternas snurriga huvuden är det nämligen så att alla andra åsikter än deras egna helt enkelt är fundamentalt fel. Så enkelt är det och så enkelt kommer det förbli.

Vi måste betänka att dessa djupt förvirrade människor inte anser att svensk/västerländsk kultur och svenska/västerländska traditioner har ett egentligt värde. För dem är allt under omprövning och anpassning till att bli annorlunda, vilket då ska vara lika med bättre.

Men mest av allt kan de inte förstå att andra människor inte delar deras syn på sakernas tillstånd. Särskilt obehagligt finner de vita män med egna åsikter.
Vilket givetvis blir ett problem när dessa vita män utnyttjar sina rättigheter, även om det med marginal sker inom lagens råmärken.

Att deras egna stolpskott till aktivister utför rena terrorhandlingar, som att limma fast sig här och var, begå upplopp p.g.a. händelser i USA och tvinga poliser på knä bortser de ifrån eftersom det sker för en större och bättre sak.

Nu ska jag inte måla hela hennes text i svart. Hon kräver att ”De som använder våld ska givetvis lagföras.”
Vad hon skriver därefter är inte lika trevligt: ”Provokatörer ska neutraliseras.”

Men det är mycket avslöjande för hur hon ser på sina motståndare. Alla som inte tycker som hon är alltså provokatörer och skall neutraliseras?

Sådan är miljöphascisternas åsikt om människor som utövar sina demokratiska rättigheter att demonstrera sin avsky för en specifik religion.
Det känns skönt att partiet sannolikt får respass i hösten val och med visshet kommer få svårt i kommunerna också eftersom folk inte vill stå på deras listor.

Då återstår bara resten av virrpannorna i riksdagen som behöver ny sysselsättning!

Själv hoppas att fler än Paludan bränner böcker av hjärtans lust. Vi kan börja med MiljöPhascisternas partiprogram utanför  deras högkvarter.
Vilket parti ni ska rösta på får ni dock avgöra helt själva!

  1. Hallandsposten