MiljöPhascisternas Färdplan

MiljöPhascisternas Färdplan 1

MP presenterar en färdplan för klimatet. Bistra tider väntar med andra ord för valboskapen!

Vi ska ändå inte vara alltför snabba med att måla fan på väggen. Om vi i tillräcklig omfattning kan torgföra dumheterna som MiljöPhascisterna kokat ihop denna gången så kan det mycket väl bli spiken i kistan för deras valresultat 2022.
Vad MiljöPhascisterna lätt missar i sin iver att godhetsknarka och leka jourhavande samveten är nämligen att Sverige består av fler valkretsar än de gentrifierade där partiet har sitt största stöd!

Vad säger exempelvis vanligt folk, inte soya-latte-sörplande innerstadsstockholmare, om att Bromma flygplats skall bommas igen och att Arlanda inte ska ha fler rullbanor?
Ganska mycket kan man tänka sig. Det är ju så att man, fast man egentligen inte vill, måste upp till fjollträsk snabbt över dagen. Då passar Bromma ganska bra in i ekvationen.
Understundom är det också så att vi måste leka globalister och komma ut i stora världen, stora världen vill också av någon anledning besöka oss, alltså måste också Arlanda inte bara finnas kvar. Det måste sannolikt byggas ut.

Man får dock antaga att utländska flygbolag kommer flyga med minst 80 procent mindre platsbeläggning i sina plan. Resten av utrymmet stuvar de fulla med flygfotogen eftersom skatten på densamma i Sverige kommer vara så hög att de inte vill tanka sina plan här.
Inrikesflyget i Sverige kommer kanske bestå av så kallat e-flyg, det vill säga elektriskt flyg, med en pilot och en synnerligen lättviktig passagerare som i korta hopp om 30 till 40 minuter tar sig upp eller ner till Stockholm. Men bara när vindmöllorna snurrar rejält!

Privatbilismen på landsbygden kommer om MiljöPhascisterna får som de vill utrotas totalt. Landsbygdsborna är nämligen, enligt Märta och Per, primitiva miljö- och klimatmarodörer som envisas med bensin och dieseldrift till sina fordon.
Lösningen heter att bygga ut tågtrafiken. Snabbtåg hit och snabbtåg dit ska det bli.

Inte heller här har MiljöPhascisterna tänkt till riktigt ordentligt. För det första ska ju rälsen läggas ut, det är inte precis avklarat på en fiskvart och utan vare sig miljö eller klimatpåverkan. Sedan går det inte heller särskilt snabbt om tågen ska stanna i varje liten landsortshåla.
Sist men inte minst måste tågen drivas av någonting annat än storartade drömmar och värdegrundsvisioner. Vanligtvis använder man sig av den där förbaskade elen som vi har en sådan brist på nu när atomkraftverken straffas ut och linorna från Norrland inte har tillräcklig kapacitet.
Ett alternativ är givetvis att bygga ett vindkraftverk var 250 meter efter järnvägsrälsen. Många vindmöllor blir det, men det fungerar fortfarande bara blåsiga dagar!

Klimatnödläget kräver politik, skriver MiljöPhascisterna i färdplanen. Vad jag vet har klimatet inte krävt någon politik hittills, däremot kräver politiker hela tiden saker att lägga sig i, styra upp och ha synpunkter om. Den politiker som inte anar katastrofer i parti och minut existerar inte. Problemet är bara att deras åtgärder med att förmana och lagstifta kväver människors uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga. Den som tror att politiken är lösningen blir bekväm och avvaktar istället för att agera efter det egna sunda förnuftet.

MiljöPhascisterna skriver att ”Sverige ska leva upp till internationella och nationella åtaganden och verka för att resten av världens länder gör samma sak.”
Jag säger lycka till med det. Partiet får gärna skicka ambassadörer och ambassatriser till både Afghanistan, Kina, länderna i Afrika och annorstädes på vår jord för att låta dem skrattas ut och fintas bort av makthavarna därstädes. Men de får samla ihop pengarna från sin krympande supporterskara. Skattemedel får icke slösas på dylika projekt!

Som tidigare nämnts hatar MiljöPhascisterna privatbilism allra mest. Bor man, eller kvinna, på lansbyggden förväntas det förmodligen att häst och vagn blir förstahandsvalet för transporter. Partiet bangar inte för att låta positionsbestämma bilar och införa så kallad geofencing för att hindra bilismen.
Ni som trodde att det skulle stanna vid vägavgifter i storstäder trodde alltså fel. Politiker som fått blodad tand bangar inte för att låta lagstifta och kontrollera ännu mer, var så säkra på det!

Jag avslutar med följande skarpa uppmaning!

Gå nu ut och berätta om dessa dumheter så att folk slutligen begriper att det inga MiljöPhascister skall vara i riksdagen efter 2022 års val!