MiljöPhascisterna

MiljöPhascisterna 1

Den som sätter bocken till trädgårdsvaktare får barkade träd om man får tro ett ordspråk från 1600-talet.

Det innebär givetvis att sätta något på ett jobb som han är synnerligen olämplig för. I vår lilla nordeuropeiska randstat kan vi säga det om MiljöPhascisterna inom politiken.
Sätter man dem i beslutande församlingar går det snart nog åt pipan,

I min egen hemkommun Halmstad har de fått tag i ett medborgarförslag som tyckte att politikerna ska utbildas i klimatfrågor. Om det faller i god jord kan det på sikt även komma ifråga för kommunens personal.

Självklart gäller det inte klimatet i den meningen som vanliga medborgare ser det. Exempelvis varför det ibland regnar eller hur det kommer sig att det snöar mer i Norrland än Halland.
Enligt Ola Nilsson, som företräder i MP i Halmstad och intervjuas om saken i Hallandsposten ska Man säkerställa att alla har grundfakta och sedan måste det plockas ner på en lokal nivå.

Bland annat kan det vara satsningar inom trafiken, exempelvis cykelsatsningar och hur man förmår folk att inte ta bilen.

Jag vill påstå att det sistnämnda inte borde utgöra något större problem. Tvångsförflytta alla som envisas med att bo på landsbygden till sina arbetsplatsers omedelbara närhet, inför drakoniska skatter och gör kollektivtrafiken avgiftsfri.

Synergieffekterna torde bli enorma. Folk kan inhysas i rätlinjiga hyreskaserner som är enkla och värma upp med alla miljoners vindkraftverk vi kan placera ut på landsbygden där inga bor!
Eftersom även flygresor sannolikt förbjuds, eller görs helt omöjliga på grund av krav på vaccinationer och det ena med det tredje, kan semestern med fördel tillbringas hemmavid i likaledes rätlinjiga hyreskaserner. Till vilka man tar sig med den väl utbyggda kollektivtrafiken.
Det blir ungefär som att bo på hotell på Mallorca, fast mer klimatsmart och miljövänligt.

Man kan för övrigt fråga sig varför utbildningsinsatserna ska stanna vid politiker och kommunanställda, är det inte bättre att alla kommuninvånare får ta del av av MiljöPhascisternas fortbildningsönskemål.
I en perfekt värld skulle man kunna skapa en officiell hemsida där varje kommuninvånares flit kunde presenteras! För att motivera till lagom tävlan, givetvis. Inte för att skapa ett embryo till socialt poängsystem som i Kina.

Eller så kanske man skulle lägga ner hela projektet innan det ens blir en tummetott av det.
Är det verkligen en helt igenom lyckad idé att genomföra klimatutbildningar för kommunpolitikerna och, kanske, de kommunanställda?

Det låter för undertecknad misstänkt lik ideologisk skolning från ett enskilt och snävt perspektiv, nämligen MiljöPhascisternas.
I Hallandsposten kan man notera att förslagsställaren inte ville stå med namn i partiets motion. Skäms människan?

Om förslaget blir verklighet måste det vara svårt att säkerställa opartiskheten hos den eller de som utbildar, eller hur?
Är det rentav så att man önskar göra saken mer komplicerad än vad den är från början? Är politikerna så undermåligt intellektuellt utrustade att de inte kan läsa på själva? Vad händer med politiker och/eller kommunalanställda som inte går kurserna?

En fördel finns det givetvis. Kommunen får tillsätta en massa utredningar, vilket ger arbetstillfällen, innan man kommer till skott.
Upphandlingar måste göras, skattepengar betalas ut till dem som får hålla kurserna och man får mer än värdegrund att studera!

Jag förhåller mig dock skeptisk till saken och tycker att kommunen skall ägna sig åt sin kärnverksamhet snarare än klimatet.
Jag är övertygad om att många av kommuninvånarna håller med mig om den saken!