Miljarder!

Miljarder! 1

Sveriges internationella bistånd 2023 uppgår till 47,2 miljarder kronor.

Under samma år kommer utgiftsområdet försvar och samhällets beredskap belasta oss skattebetalare med sammanlagt 76,6 miljarder kronor.
För varje rätt tänkande människa framstår det som att det internationella biståndet är rejält överbudgeterat samtidigt som försvar och samhällets beredskap är tilltaget mycket i underkant.

Vad vi måste förstå i detta sammanhang är att bilden av Sverige som en humanitär stormakt med en försvarsmakt som i princip är ett särintresse fortfarande har stark förankring bland vänsterblivna.
Den senare föreställningen, att försvarsmakten är ett särintresse bland alla andra, har visserligen fått sig en törn på sista tiden. Orsaken är att hr Vladimir Putin, den gamle tjekisten och numera rövarpresidenten i Ryssland, förtagit sig alldeles och sedan knappt ett år bekrigar Ukraina.

Helt plötsligt har hela västvärlden liksom hickat till och insett att den under 2000-talet förda rysslandspolitiken kanske inte var så lysande ändå.
Det visade sig att införandet av brutalkapitalistiska principer inte per definition ledde till demokrati av västerländsk modell. Istället blev resultatet en märklig variant av proxy-krigföring mellan väst och öst i saligen insomnade Sovjetunionens kornbod Ukraina.

Synd bara att de allra främsta bland oss, våra högt aktade folkvalda, inte insåg var som komma skulle innan man lät klimatfascister löpa amok med att avskaffa en fullt fungerande energiförsörjning. Tråkigt också att militärt försvar hann bli ett särintresse, och att samma sammetsögda statsminister öppnade sitt hjärta på så vid gavel att civilisationen så som vi känner den i Sverige håller på att bombas sönder och samman utan ryssens hjälp.

Jag, och många med mig, misstänker starkt att många vänsterblivna har missförstått ett eventuellt Nato-medlemskap som en sorts försäkring mot krig när det i själva verket är åtagande att ställa upp om det smäller.
Skillnaden är faktiskt stor eftersom ett svenskt medlemskap innebär att vi kommer få ett betydande ansvar för östersjöområdet som i princip blir ett innanhav för Nato.
Jag rekommenderar ingen att kvarstanna i de delar av Stockholms skärgård som ligger nära Hårsfjärden vid ett eventuellt Nato-medlemskap. Området torde av Ryssland utses till ett mål av högsta strategiska prioritet för utraderande från jordens yta, samma gäller också Karlskrona (lite får ni tänka själva!).

Men åter till ordningen för dagen. Hur vi än vrider och vänder oss, med eller utan Nato-medlemskap, en försvarsmakt behövs. Något behov av att agera humanitär stormakt har vi inte! Faktiskt är det så att det senare hittills bara legat oss kraftigt i fatet eftersom vårt arma land formligen översköljts av bidragsmigranter under lång tid.
Något annat har vi inte kunnat förvänta oss med tanke på Sveriges höga svansföring i påstått humanitära frågor. Det är dags att skåda verkligheten i vitögat och helt enkelt se om vårt eget hus istället för att ömma för all världens andra folk.

Klassiskt Liberala Partiet föreslår därför att Sveriges internationella bistånd hädanefter skall uppgå till exakt 0 (noll) kronor. Vi har vettigare saker att lägga pengarna på, exempelvis ett starkt försvar som är uppbyggt för att avskräcka varje nation från att ens överväga att kränka vår territoriella integritet.
Människor som vill lägga pengar på allsköns projekt utomrikes är givetvis välkomna att göra det, men staten Sverige ska hålla sig ifrån dylika vansinnesprojekt.

Även om en stark försvarsmakt inte kan stampas ur jorden bara genom att tillföra den en ohemul massa pengar så måste man medge att ett tillskott på 47,2 miljarder kronor skulle utgöra en betydande skillnad. Bara en sådan sak som att en rännil av den summan skulle kunna gå till att förbättra situationen för de stridsflygare som nu överväger att lämna flygvapnet därför att deras chefer fullständigt ger tusan i personalvård. Eller att kunna utrusta våra korvetter av Visby-klass med något så avancerat som luftförsvarssystem, det skulle vara skönt för den svenska flottan istället för att mumlande gömma sig bakom krystade förklaringar om ”världens mest signaturanpassade fartygssystem”.¹

Dessutom skulle civilförsvaret må bra av ett ekonomiskt tillskott. Det skulle helt enkelt vara trevligt att se att Sverige och svenskarna någon gång prioriterades och uppskattades.
Om inte annat för att det är vi som betalar kalaset och bebor detta landet!

  1. Vilket märkligt nog tystnade när helikoptrarna på dessa fartyg tog bort. Då fanns nämligen hangaren kvar alldeles oanvänd, trots försök att stoppa in luftvärnssystemen där har man gruvligen misslyckats med uppgiften. Det kan visa sig vara ett dyrköpt misstag om hr Putin, trots en ivrig västlig propaganda om motsatsen,  har dugliga piloter kvar i sitt marinflyg!