Militära Doktriner

Militära Doktriner 1

I takt med att kriget i Ukraina rullar vidare måste vi fundera över militära doktriner.

För den som minns USA:s välregisserade krig i främre Orienten kan rapporteringen från Ukraina synas förvirrande.

Vad vi lätt glömmer bort i sammanhanget är att USA lyckades sälja in sig som de goda grabbarna och när man bekrigade Saddam Hussein befann sig i för sammanhanget lättare terräng. Dessutom slogs man i stort sett mot en desillusionerad armé efter att ha skaffat sig ett totalt herravälde i luften. Förbekämpningen av vital infrastruktur var dessutom exemplarisk.

Putin har höggradigt motiverade ukrainare emot sig i en terräng som inte helt lämpar sig för tungt infanteri, detta utan en rejäl förbekämpning och utan totalt luftherravälde.
Moralen hos de ryska soldaten är sannolikt inte den bästa och, som lök på laxen, västvärlden har bistått Ukraina med pansarvärnsvapen som är både lättanvända och effektiva.

Ukrainarna är inte heller tappade bakom en vagn när det gäller varken strategi eller taktik. Så klart möter de inte fienden sabel mot sabel eftersom det är en dålig taktik när ett kompani pansarvagnar kommer rullande. Särskilt när man inte sitter i en sådan själv.

Vi har också att komma ihåg en mycket viktig sak när det gäller USA:s krig mot Irak, förutom att det såg kliniskt och tjusigt ut på TV, nämligen att man inte precis vann freden.
Att vinna ett krig är relativt enkelt, att upprätthålla en varaktig fred är något helt annat. Om inte annat noterade vi det i Afghanistan.

För USA gäller följande enkla tumregel: Luftherravälde!
Det man börjar med är att slå ut fientligt luftvärn, därefter tar man sig an kommunikation och kommandostruktur. Efter det slår man mot vital infrastruktur. Först därefter inleds förbekämpning av militära förband.
När dessa har mörats ner i marken låter man det tunga infanteriet rulla upp resterna som finns kvar.

Det är en utmärkt taktik som väl lämpar sig för ökenlandskap och en demoraliserad motståndare.
När USA tog sig an projekt Afghanistan gick som det bekant sämre. En bidragande anledning är att det är svårare med gerillaförband i bergslandskap som har gett sig attan på att inte ge upp.

Det är lite av samma aber som Putin står inför. Han kan inte svepa över Ukraina med pansar utan tvingas förflytta eländet på vägarna. Precis som tyskarna upptäckte under andra världskriget förvandlas resten av landsbygden till en lersörja.
Putin och hans generaler har dessutom slarvat med både luftherraväldet och förbekämpningen. Sannolikt trodde man också att det Ukrainska folket skulle ta emot dem som befriare. Tji fick man för det!

Dessutom finns det en särskild egenhet som utmärker ryska militärer. De är inte några fenor på taktikanpassning. Ställs de inför ett problem försöker de lösa det enligt reglementet.
Till deras försvar kan man givetvis konstatera att amerikanarna stötte på samma problem i Afghanistan utan att hitta en lösning.

Den ryska militära grunddoktrinen är i detta fallet är glasklar. Meja ner motståndet med artilleri!
Svårigheten är att många civila givetvis blir lidande när städer ska jämnas med marken, för jämnas med marken kommer de med all sannolikhet att göras förr eller senare.

Viktigpettrar kommer nu anmärka att Ukrainas militära förband gömmer sig i städerna. Så är det givetvis, å andra sidan skulle det vara kriminellt dumt att möta ryssen på öppna fält med fällda bajonetter.
Ryssland har dessutom ett val att göra som angripande part. Nämligen att rulla tillbaka till sina förläggningar.

Med denna vetskap är det märkligt att läsa om att ryska vapen inte är något ”finlir”. Precis som om USA:s bombningar av flyktvägar, bostadshus och vattenreservoarer i Irak var höjden av ”kirurgisk” krigföring.
Att ryssen förlitar sig på oprecist raketartilleri för att mala ner Ukrainas försvar är en helt förväntad utveckling.

Det är faktiskt så om man ska vara helt ärlig, vilket våra arma mödrar försökt banka in i skallarna på oss att vi ska vara, lika självklart som följande konstaterande: Hr. Barack Obama är den av Nobels fredspristagare som har ansvarat för att flest barn dödats med hjälp av drönare.

Det är nämligen en annan militär doktrin som USA håller sig med. Att inte överdrivet bry sig om huruvida terroristledare, eller misstänkta sådana, är omgiven av oskyldiga kvinnor och barn när de bombas till grus och aska.

Frågan är egentligen vilken militär doktrin som är mest avskyvärd. Den ryska eller amerikanska?