Midsommarspaning

Midsommarspaning 1

Homosexuella och Öresundståg, där har vi två saker som folk har svårt att förhålla sig till i dessa moderna dödspandemiska tider! Den första storheten verkar det finnas för många av, tycker vissa. Den andra, Öresundståg, för få om man får tro andra.

Eller är det i själva verket så att antalet homosexuella är för få, för förtryckta eller bara rent allmänt förryckta?
Förryckta, tycker Ungerns regering och inför en ny lag som som syftar till att stoppa reklam och andra massmedieprodukter som visar ”avvikelser från någons biologiska kön och könsbyten och sprider eller porträtterar homosexualitet” för alla under 18 år.
TV och radio i Ungern skall endast få sända dylikt material mellan 22.00 till 05.00.

Ungefär som man kan förvänta sig att en höggradigt socialkonservativ regering skall reagera på det som den finner missnöjsamt, med andra ord.
18 ledare inom EU, däribland vår egen ex-”statsminister” Löfven, finner detta suboptimalt och har avfattat ett brev till stöd för ”grundläggande rättigheter”. I detta fallet att dygnet runt sprida rörliga bilder och ljud om avvikelser från biologiska kön, om könsbyten och homosexualitet.
Förmodligen för att det anses vara inte bara en rättighet, utan en förbannad skyldighet, att bombardera populasen inom EU med sådant.

Problemet kan sammanfattas mycket enkelt. I den Ungerska regeringens värdekonservativa värld finns det för mycket homosexualitet, något liknande gäller sannolikt för deras motsvarigheter i Polen. Vilket är en åsikt de är ganska ensamma om inom EU. Eftersom EU i sin tur inte tycker om mångfald i betydelsen att folk kan ha olika åsikter angående centrala värdegrundsfrågor så går det som det går. Nämligen åt pipan.

I en mer frihetligt orienterad värld, min värld, skulle detta sannolikt inte varit ett problem av samma dignitet.
Vad vuxna människor väljer att göra är nämligen inte mitt problem så länge de inte skadar andra. Hur de uppfostrar sina barn lägger jag mig inte i.
Statsmakterna har ingen kontroll över tv, radio, internet eller människors val av konsumtion i min värld. Inte på några villkors vis. Hur ungrare eller polacker väljer att lägga upp det är inte min sak att rådda i. Det är en sak för dem att sköta själva.

Egentligen är det inte så svårt. I min värld är i princip inget politik. I min värld får folk sköta sig själva.
Det är en skrämmande tanke för flertalet politiker i både Sverige, Ungern, Polen och övriga EU.
Vilka tokigheter kan man tänka sig att folket hittar på då?

När det gäller Öresundstågen reste jag igår från ett par dagars ofrivillig exil i Göteborg tillbaka till Halmstad. Saken är den att man under veckan stängt av passagen genom Varberg på grund av byggnationer därstädes. Pendlandet syntes mig ohållbart.
Sålunda inkvarterade jag mig på ett covidsäkrat hotell av bättre standard i Göteborg för att kunna uppfylla mina tjänsteplikter enligt ingångna avtal.
Mycket kan jag stå ut med. Men att riskera att bryta ingångna avtal är inte något som kommer mig för lättvindigt.

När vi väl skulle byta till tåg i Falkenberg var det av ”kort” slag. Något annat kan inte förväntas när en stor del av Sveriges befolkning väljer att förflytta sig till olika midsommarfiranden i landet.
I morgonens tidningsupplaga kom det som ett brev på posten ”larm” om hur överfyllt tåget blev. Jag kan vidimera att hugande midsommarfirare i princip klättrade på varandra i delar av tåget. Synbarligen under det att man behöll ett glatt humör inför utsikterna att snart träffa nära och kära.
Förutom för den bekymrade resenär som ”slog larm” då.

På detta kan man ha flera synpunkter.
Öresundstågen ägs av flera regionala trafikbolag som i sin tur ytterst styrs av sina regionpolitiker, samt danska statens DSB. Det är givetvis problematiskt eftersom regionerna påstår sig haft svårt att hantera föreliggande dödsmördarpandemi.
Tydligen har problemen varit av så omfattande art att man (som vanligt) glömt bort att folk reser en masse inför och efter midsommar.
En annan synpunkt är att eftersom folk vet att folk reser en masse inför och efter midsommar kanske man får ta höjd inför det själva. Särskilt eftersom trafikbolagen med en dåres precision och envishet misslyckas med att ens nå upp till normal kapacitet med ”långa” tåg under trafiktoppar.
Sist men inte minst, de flesta övertaliga på gårdagens tåg var synbarligen unga människor med särdeles starkt immunförsvar. Risken för att dö en plågsam död i covid-19 framstår som låg.

För övrigt önskar jag er en trevlig midsommar. Själv ska jag traditionsenligt, under säkra förhållanden, bränna upp de förevarande riksdagspartiernas partiprogram i en av mig privat arrangerad ceremoni. Detta bör förnöja mina gudar och förhoppningsvis leda till framgång i kommande val!