Meningslöst!

Meningslöst! 1

Det är givetvis meningslöst att argumentera mot vänsterblivna.

Nu senast gällde det en lagstiftning som den nya ”regeringen” tänkt sig att införa. Tydligen ska lärare meddela berörda myndigheter om så kallat papperslösa flyktingar¹ går i deras klasser.
Jag gjorde gällande vad jag tycker i frågan. Nämligen att det är väl upp till den enskilde läraren att besluta, givetvis under det att denna också är beredd att ta konsekvenserna av sitt handlande.

Därifrån gick det så att säga ganska snabbt utför. En person missförstod givetvis och trodde väl att undertecknad själv, alternativt via ombud, skulle ge lärarna på käften om de underlät att meddela saken.
Vad jag förstod redde vi dock ut den saken och jag ombads i vederbörlig ordning (mer eller mindre) dra åt helvete och inte lägga mig i saker jag inte begrep.

Lägga sig i betyder i detta och andra fall som rör gravt vänsterblivna att inte anmäla en avvikande åsikt eller nyansera.
På Twitter är du antingen humanist eller nazist, mellanlägen existerar per definition aldrig på den plattformen.

Under fredagen dök det upp en ny kommentar som löd: ”Om nån stiftar en lag som säger att du måste skjuta barn på tisdagar, skulle du följa den då?”

Det är alltså på den nivån vi står idag i det ”demokratiska samtalet” som det så fint kallas. Ibland undrar jag om precis alla vänsterblivna saknar läsförståelse och/eller är att definiera som retarder?

Så här ligger det till, och hör på nu här vänner och ovänner, att vår nuvarande ”regering” måste visa upp lite handlingskraft för att kunna bli återvalda om fyra år.
Ett sätt att göra det på är givetvis att försöka rensa upp i röran som tidigare regeringar skapat.
Verktyget heter lagstiftning.

”Papperslösa” vuxna och barn som befinner sig i landet uppehåller sig illegalt härstädes. Man har alltså inga legitima skäl att befinna sig i landet. En rimlig åtgärd är då att visa ut dem eftersom välfärdssystemet är till för svenskar.

Sålunda är ”regeringens” åtgärd fullständigt legitim ur den synpunkten att värna svenska medborgare. Jag skulle vilja påstå att det är grundläggande uppgift för höga vederbörande.
Å andra sidan är den givetvis helt meningslös om man beaktar att Sveriges lärarkår knappast kommer anmäla de illegala barnen,

”Regeringen” känner givetvis till det faktumet men struntar högaktningsfullt i det. Möjligen kommer SD gny om saken när förslaget röstas ned i kammaren av upproriska folkpartister, men bara lite.
SD kan då nämligen beskylla ”regeringen” för att svika ingångna avtal och kapa åt sig ytterligare några procent i opinionen.

En randnotering är att några uppsamlingar av illegala immigranter för vidare hemtransport till eventuella hemländer sannolikt aldrig kommer bli aktuellt så länge vi envisas med att vara med i EU och FN.
Den svenska ”regering” som vidtar sådana åtgärder kommer omedelbart noteras som värre än både Ungern och Nordkorea tillsammans. Ryggraden att stå emot en sådan storm finns det inga riskdagspartier som har.

Jag som klassiskt liberal är inte alls kluven i frågan. Illegala och papperslösa har inte i landet att göra.
Jag tycker dessutom att det är märkligt att lärare kan vara samvetsömma lagbrytare i fallet med de illegala barnen och samtidigt minutiöst tillämpa statliga läroplaner rörande barns skolgång. Det går dåligt ihop.

En sak är dock oomkullrunkelig, jag kan inte bestämma hur de ska ta ställning. Lärarna är vuxna människor som får ta konsekvenserna av sina handlingar.

Moraliska aspekter går det bra att lägga på deras handlingar. Det är knappast rätt och riktigt att vi som inte vill betala ska behöva göra det. Inte heller att vi som inte önskar ha illegala människor i landet ska behöva leva med dem.
Det är just den frågan lärarna ska ställa sig: vad önskar sig andra människor i Sverige?

Vad gäller mina framtida tisdagsaktiviteter vill jag meddela följande. Som klassiskt liberal anser jag det vara en plikt att inte i onödan hörsamma lagar, självklart är jag vuxen nog att också ta konsekvenserna av min olydnad.

  1. Det vi ute i högermörkret benämner bidragsmigranter.