Medelklassens Dumheter

Medelklassens Dumheter 1

Det sägs att man inte kan bli profet i sin hemstad och det är något som passar mig bra.

Efter gårdagens text om Statliga Dumheter ska jag nämligen gå till storms mot medelklassens dito. Sannolikt kommer det kosta mig avgörande röster från den i Halmstad artrika gruppen, den valhensgrupp som varje politiker med drömmar om genomslag vill åt.
Problemet är inte att den är pekuniärt stark men i anden svag, det kan jag stå ut med. Nej, problemet är att den riskerar kommunens fokus och en massa sköna skatteslantar.

Så är det nämligen att man härstädes fått upp ögonen för kallbad. Rent tekniskt är principen för detta mycket enkel, man badar helt enkelt i havet under i princip hela året. Den enda egentliga begränsningen ligger i att vågorna inte får vara för höga, vilket kan vara ett problem under det att höststormarna hemsöker vår långgrunda kust, samt att man givetvis och av ren självbevarelsedrift ska vara mer än en person när aktiviteten utövas.

Kallbad sägs också ha en mängd olika hälsofördelar som jag inte tänker bestrida. Föreningen Halmstad Kallbad noterar dessutom på sin hemsida att ”Kallbad är till för alla, oberoende av socioekonomisk bakgrund, kön, ålder eller status. Det är en folkrörelse som är tillgängligt för dig!​”
Sålunda inkluderande på alla sätt och vis, betonande den förbrödrande faktor som kallbad utgör. Ett cement som håller samhällets grund samman!

Så långt är allt gott och väl. Vi kan bortse från det faktum att en drivande kraft i föreningen är en på stadens Länssjukhus yrkesaktiv Överläkare samt att en av administratörerna i Facebookgruppen är ägare av en designbyrå och ”PhD Researcher” på högskolan. Moderatorn i samma grupp är anställd på Halmstad kommun.
För min del är problemet hur de reagerar på kommunens beslut att ställa sig positiv till att bygga ett kallbadhus i Tylösand. Reaktionen är helt enkelt att kräva ytterligare kallbadhus!

Till saken hör att det planerade kallbadhuset i Tylösand skall finansieras med privata medel. Men önskemålet för ett ytterligare och mer centralt placerat arrangemang är att kommunen hystar upp med slantarna. Dessutom anser man rent generellt att kommunen är väl långsamma med att vinteranpassa badplatserna. Något som kommunen tillbakavisar, man har en plan för det som rullar på.

En inblick i de notoriska vinterbadarnas idévärld får man av att läsa den tidigare nämnda överläkarens, Katarina ”Titti” von Bothmer Östling, stridsskrift i ämnet införd i Hallandsposten 18 juli 2018. Hennes avgörande argument är helt enkelt: ”Bygg ett kallbadhus i Halmstad-alla andra har ju ett.”
Artikeln är tyvärr låst och inte tillgänglig för er arma stackare som saknar prenumeration. Jag måste säga att den är mycket vederhäftig och alldeles historiskt korrekt gällande genomgången av kallbadhusens historia i Halmstad. Tyvärr faller den platt av fjortisargumentet att Halmstad ska ha kallbadhus bara för att alla andra har det!

Ett avgörande problem med våra kallbadare är inte deras önskan att späka sig i kallt havsvatten, nej det är man efteråt önskar sig en varm bastu. Resten är mest praktiska saker, som den goda överläkarens notering att det är opraktiskt att ta sig till favoritbadhuset i Båstad när lusten faller på.
Det är med andra ord inte så konstigt att projekteringen av det nya kallbadhuset sker i Tylösand, sannolikt en av Sveriges nödigaste stränder. Majoriteten av Halmstad kallbadare bor sannolikt nära i området som är själva motsatsen till ”socioekonomiskt utsatt”.

Och så långt är allt gott och väl, jag har inget att klaga på. Vill man uppleva glädjen i att nästan förfrysa sig för att därefter uppstekt i en bastu så står det en fritt. Vad jag önskar är att de som har dessa behov också betalar kalaset, ty kommunen har mycket vettigare saker att lägga pengarna på om det nu ska vara så att kommunen i nuvarande form ska lägga pengar på saker och ting.

Bevisligen ägnar sig många svenskar åt kallbad helt för egna pengar, det tycker jag att fantasterna i Halmstad också kan göra!