Medborgarskapsfrågan

Medborgarskapsfrågan 1

Medborgarskapsfrågan är på tapeten inför SD:s landsdagar.

Vi kan konstatera att SD:s förslag till ändringar speglar deras önskan om att bli regeringsfähiga. I Hallandspostens nätupplaga 2023-11-09 går det att läsa följande:

”I ett tillägg till partiets så kallade principprogram föreslår SD:s partistyrelse:

”Naturaliserade medborgare (den som fått medborgarrätt reds. anm.) som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör dock kunna få sitt medborgarskap omprövat.”

SD:s partiledare Jimmie Åkesson har talat om att man ska anpassa sig, ”annars kan du bo någon annanstans”.

”Människor som begår brott eller utnyttjar vår generösa välfärd, som vägrar bli en del av samhället och som inte gör sin del i att uppfylla samhällskontraktet bör kunna få sina medborgarskap omprövade och indragna”, skriver han i en kommentar till TT.”

Man vågar alltså inte peka med hela handen utan nöjer sig med att att på klassiskt politiskt manér tala i allmänna ordalag om problemet. Istället borde man givetvis peka ut specifika grupper, exempelvis dem som toppar brottsstatistiken, och föreslå en drastiskt lösning som inte innebär byråkratiskt kattrakande: återkalla alla medborgarskap i dessa grupper och låt dem som önskar förtjäna dem på nytt.

Jimmie Åkesson förstår sannolikt lika väl som jag att inte ens det förslag till principprogram som nu ligger på bordet har en chans att bli politisk verklighet om inte två saker inträffar. Antingen att SD får egen majoritet i riskdagen eller att ett fullskaligt inbördeskrig startas.
Det förra är osannolikt givet den politiska opinionen i Sverige. Det senare kan sannolikt bara undvikas genom att vi tar till betydligt mer drastiska åtgärder, de som jag föreslår, än SD:s mellanmjölkspolitik.

Det kan givetvis synas drastiskt att en klassisk liberal föreslår så djupt diskriminerande åtgärder som att återkalla medborgarskap för hela grupper.
Mitt resonemang bygger på det faktum att vi måste göra ett massivt omtag för att få rätsida på landet. Vi måste helt enkelt med kraft reda upp den röra som våra politiker ställt till med, då duger det inte med småduttande här och där, Förändringarna måste ske här och nu.

Det finns en också en byråkratisk vinst att göra med att återkalla medborgarskap en masse. Vi slipper omprövningsmomentet och den tid som detta tar. Man kan jämföra det med att sätta streck i debatten och säga att nu får det vara nog.
Det enda vi då behöver ägna tid åt är utredningarna om nya medborgarskap.

En sak som måste vara underförstådd under hela denna process är givetvis att landets gränser stängs för nytillkommande bidragsmigranter. Vi kan inte ens hantera dem som redan befinner sig i landet, då kan vi inte lägga sten på börda och skapa oss ännu större problem.
Vi måste dessutom vara förberedda på en massiv repatriering av människor som befinner sig i Sverige. Vi måste så att säga nollställa kontot och börja på ny kula.

Ett problem i sammanhanget är att svenskt medborgarskap är skyddat i grundlagen, för kunna återkalla det i vissa fall krävs en grundlagsändring. Eftersom grundlagsändringar kräver att två riskdagar med mellanliggande val fattar beslut så är saken inte helt enkel.
Vi måste i varje givet ögonblick agera efter principen att inte agera socialistiskt och hamna på samma lutande plan som vi befinner oss på.

Hur man än vrider och vänder på saken kommer det alltså ta en viss tid innan problemet kan hanteras med bestämdhet. Under den tiden måste vi med kraft hantera den systemhotande verksamhet som pågår ute i samhället. Förslagsvis kan vi sätta in ett batteri av åtgärder där vi jagar bort klankriminaliteten från gatorna och stryper bidragsflödet till dem som försörjer sig på våra skattepengar.
En positiv effekt av en sådan tingens ordning är sannolikt att många av dem som inte är önskvärda i landet väljer att försvinna på egen hand.

Jag passar mina tankar till Jimmie, vågar han vässa SD:s principprogram ytterligare?