Med Visshet

Med Visshet 1

Med visshet är det så att människor inte tänker hela hela vägen.

Tanken slår mig (som vanligt) när jag läser den lokala nyhetsdrakens, Hallandspostens, insändarsida. Låt mig i sammanhanget påpeka följande, det är givetvis utmärkt att folk luftar sina åsikter. Det är vidare utmärkt att detta sker på andra ställen än i det träsk som internätet skapat åt alla möjliga och omöjliga gaphalsar.

Först av allt fastnar jag på en bekymrad text om ”Vad händer om det blir en ordentlig översvämning?”.
Den frågan är mycket enkel att besvara, det kommer en massa vatten där man inte önskar det. Så jämrans enkelt är det faktiskt, i Halmstad har man dessutom byggt för att just det ska hända!
Alla som har besökt denna gamla danska kolonialbesittning har säkerligen noterat den centrala bebyggelsen på östra sidan av Nissan, området är relativt nytt så tillvida att det inte fanns på plats när jag var valp och tvångsförflyttades till stan samma år jag började sjätte klass.

På den tiden i början av 1980-talet var inte klimatförändringar ännu riktigt samma allmängods som idag, frågan är om de i egentlig mening ens var uppfunna?
En sak var emellertid samma då som nu, Nissan tenderade att stiga kraftigt vid ordentlig pålandsvind. Hade det regnat tillräckligt mycket uppåt Småland och dessa två saker samverkade kunde det bli rejält med vatten i ån också på 1980-talet.

Man kan, rent generellt, tycka att det var en dålig idé att bebygga området. Å andra sidan behöver en kommun bostäder och någonstans ska de ju stå. Dessutom har man med säkerhet länspumpar i källarna, eller borde kanske tänka på att installera det nu.
Problemet är själva moderniteten, att vi bygger tanklöst och försvårar för vattnet att rinna av. Vi smäller upp hus, stensätter, asfalterar men tänker för lite på att människan fortfarande inte behärskar naturkrafterna. Bliv vi fler och bor tätare kommer fler råka illa ut.

Självklart tänker inte politiker så långt. Vi ska vara glada om just de har mandatperioden som perspektiv. Politiker har dessutom ett närmast maniskt behov av att sätta avtryck i historien. Då blir det som det blir och går som det går, ofta inte helt bra.
Med visshet är det så översvämningar är ett problem eftersom vi, med politikerna i spetsen, föraktar naturen. ”Klimatförändringar” är ett billigt svepskäl som används av dem som vägrar att inse det riktiga problemet.

En annan insändare menar att ”HFAB:s vinst borde inte gå in i den kommunala kassan”.
Skribenten har givetvis rätt i sak och konstaterar stridslystet att ingen lyssnat på en tidigare insändare om saken.

HFAB är givetvis det kommunala bostadsbolaget och kanske inte känt för att ha helt lysande ägare, nämligen de klåfingriga kommunpolitikerna. Mest känt på senare år är historien om den verkställande direktören för HFAB som helt sonika avskedades eftersom hon önskade konkurrensutsätta sina hyresgästers bredband. Det gick inte för sig eftersom Halmstad Stadsnät, ett kommunalt bolag, skötte den uppgiften med den ”äran”. Att det sannolikt kostade hyresgästerna för mycket pengar brydde sig inte politikerna särskilt mycket om, VD:n fick gå.

Men åter till insändaren. I texten konstateras att HFAB ”låter stor del av sin vinst gå in i den kommunala kassan att användas till sånt som borde betalas av alla kommuninvånare genom skatter. Det gör alltså oss hyresgäster hos HFAB till dubbelbeskattade kommuninvånare.”
Det är en helt riktig insikt. Det är rentav ett embryo till frihetlig revolt som insändaren sitter och grunnar över, den alldeles självklara slutsatsen borde nämligen vara att kommunen varken ska äga eller förvalta hus!

Så långt kommer dock inte skribenten, texten avslutas med ett ganska talande ”Nu får det fan i mej vara nog!”
I en klassiskt liberalt styrd kommun skulle det dock inte vara omöjligt att man fattar beslutet att helt sonika lägga ner det kommunala bostadsbolaget och istället söka andra ägarlösningar. Ett mycket rimligt förslag kan vara att låta hyresgästerna ta över driften, hur de sedan löser detta får vara upp till dem. Att så inte sker i den socialistiska tankehegemoni som råder just nu beror på att politiker inte vill frånhända sig ansvaret, medborgarna tror inte att de kan ta ansvaret.
Med visshet är det något vi måste ändra på!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!