Med nöd!

Med nöd! 1

Med nöd överlevde Sverige Covid-19 bara för att drabbas av afrikansk svinpest!

En fördel finns det annars med just svinpest, det kan inte drabba människor eller andra djur förutom vildsvin och grisar. Visserligen är det en dålig tröst för dem som bor i det drabbade området och drabbas av akut behov att ta sig en välbehövlig avstickare ut i skogen, det är nämligen förbjudet.
Svenska grisbönder torde också vara lite nervösa för tillfället. I det absolut värsta fallet biter sig svinpesten fast i landet, då kan grisproduktionen vara hotad.

Tyvärr är det så att smittspridningen för afrikansk svinpest ökat under 2023. Statsepizootologen Karl Ståhl kommenterar läget med Under 2023 har vi sett mer än tusen utbrott i grisbesättningar på Balkan, samt fortsatt allvarliga smittspridningslägen i Rumänien och Italien.”

Jag är förövrigt benägen att hålla med honom om att den mest sannolika smittvägen är import av infekterade fläskprodukter från exempelvis Italien och Rumänien. Hans antagande stöds av det faktum att döda vildsvin har upptäckts kring en soptipp i Fagersta där vildsvin synt böka omkring. Ingen import av levande svin (möjligen undantaget mänskliga sådana) finns noterade från smittade områden under den aktuella perioden.

Viss nöd upplever man just nu på Karlstads Universitet. En känd demagog, vänsteraktivist och expert på ”vithetsstudier” har tvingats sjukskriva sig efter att ett påstått högerspöke studerat vid en kurs som demagogen, vänsteraktivisten och experten på ”vithetsstudier” avhåller på lärosätet.
Här kan jag, för formens skull, passa på att reda ut frågan om huruvida Karlstad verkligen har ett universitet? Det kan man mycket väl stoltsera med, orden universitet och högskola är inte namnskyddade utan vem som helst kan använda dem. Däremot måste man ha ett examenstillstånd för att få ge examen på universitets- eller högskolenivå.

Många hävdar att det inte går att bortse från det faktum att det ligger en icke obetydlig politisk åsiktsskillnad mellan de inblandade parterna. Just därför bör man göra just det, bortse från den åsiktsskillnaden. I Sverige är det nämligen så att utbildningen betraktas som fri och tillgänglig för dem som uppfyller antagningskraven, dessa krav är huvudsakligen så konstruerade att man ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet på ett vettigt sätt.¹
I princip är det så att disciplinära åtgärder kan vidtagas om undervisningen störs. Det åligger alla inblandade parter att bete sig som vuxna människor, framtiden lär inte riktigt utvisa om så varit fallet eftersom hela alltet redan är så infekterat av den i samhället allmänt förekommande tramsmentaliteten som på 2000-talet blivit det nya svarta.

Det är nödvändigt att försöka förstå hur klimatfascisterna ser på skattevapnet i kampen mot klimathelvetet. Tyvärr går det inte att följa deras tankebanor hela vägen, inte ens om man som jag faktiskt har har konstaterats vara intellektuellt begåvad rejält över den i samhället varande medelnivån.
Det illustreras enklast med yrandet om skatter på drivmedelspriser i Sverige,

”Regeringen” har efter lite harvande gått ut med en sänkning av skatterna. Klimatfascisterna svarar med allmän klagan och bilder på hällregn, översvämningar, torka och orkanvarningar. Det sistnämnda i andra världsdelar.
Ett intressant faktum är följande: klimatfascisterna som annars inte bangar för snygga grafer med allsköns märkliga utseenden och siffror anger aldrig den exakta skattesatsen där klimatet kan återhämta sig optimalt.

Frågan måste ställas och svaret utkrävas av klimatfascisterna, hur höga skatter måste svenskarna betala för bensin för att Grekland ska slippa översvämningar och Karibien slippa orkaner?
Är det så att klimatfascisterna håller sina beräkningar hemliga eftersom det annars skulle bli uppror, kaos och civilisationens undergång? Vågar man inte?
Eller är det så att man är fullt medveten om att det givetvis kvittar med ett par spänn hit eller dit på bensinen i Sverige? Man vill bara skrika och spela goda!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!

  1. Man skulle alltså, rent teoretiskt, kunna hindra människor från att gå kurser genom att lite snyggt införa krav på politiskt korrekthet. Kom ihåg var ni läste det först!