Män?

Män? 1

Märta Stenevi, Annie Lööf med flera uttalar sig vitt och brett angående något som vi definitivt inte har brist på i Sverige.
Nämligen så kallade mäns våld mot kvinnor.

Om den senaste månadens dystra statistik, fem stycken närstående-mord, går det att konstatera följande. Fyra av fem våldsverkare kommer från starkt patriarkalt utomsvenska kulturer. Endast en av fem är av födsel och ohejdad vana svensk.
Ingen av dem kan, förutom att deras könskromosomer är XY, per definition betraktas som man.

Vad gäller utomsvenska kulturer har både Märta Stenevis och Annie Lööfs politiska klubbar med stor frenesi berett vägen för deras utbredning i Sverige. Alla känner till det enkla faktum att det inte precis är jämställda genuspedagoger från närområdet som kommer till landet.

Istället är det ofta utövare av en väsensskild religion med starkt patriarkala inslag, där kvinnan och hennes höggradigt begränsade frihet är en pant för familjens heder, som slår upp sina bopålar i Sverige.
Det verkar också som nytillskotten bland befolkningen helt missat att de befinner sig i västerländskt land med därtill hörande värderingar.
Om de gör sig omaket att uppmärksamma detta faktum vägrar de helt enkelt att anpassa sig.

Då återstår alltså frågan om det är män eller kräk som mördat kvinnorna.
Med människan är det så att vi av evolutionära skäl förökar oss sexuellt. Nyttan med en sådan tingens ordning är uppenbar.
Det innebär nämligen att vi kan blanda våra gener med andras gener och vinna fördelar därav. Förutom då om man lever i kulturer där kvinnor av olika skäl är en bristvara och man får för sig att dela gener med genetiskt närstående individer.

Det finns också en annan uppenbar nackdel. Parten som bär barnet, kvinnan alltså, kan bli föremål för ett starkt hederstänkande. Hon måste med alla medel kontrolleras och underkasta sig mannen.
Gör hon avsteg från principen att vara mannens ägodel är det mannen som förlorar i anseende. För primitiva människor finns det då en skala av våldsamma åtgärder att vidta.

Bland män, eller kräk, från kulturer sprungna ur kristendomen, här ser vi bland annat så kallade kulturmän och deltagare i dokumentärsåpor, verkar det mer vara så att man har en bedrövlig impulskontroll när det gäller sina sexuella drifter.
Principen är dock densamma. Kvinnan är föremål för mannens, eller kräkens, dominans och ensidiga primitiva lustar.

För en sak ska Stenevi och Lööf ha klart för sig.
Män är det inte frågan om.
En annan sak ska de också ha klart för sig.
Män sysselsätter sig inte på några villkors vis med att våldta, misshandla eller mörda varken närstående eller andra kvinnor.

Det är inte, och har aldrig varit, fråga om mäns våld mot kvinnor. Det är frågan om kräk, drägg och avskums våld mot närstående och andra kvinnor.
Kräk, drägg och avskum vill jag inte förknippas med. Så sluta tala om män i detta sammanhang.

Jag kommer från min riksdagsplats hålla samtliga nuvarande partier skyldiga för alla våldsamma handlingar som män från patriarkala kulturer begår mot kvinnor i Sverige.
Är man av födsel och ohejdad vana svensk räcker det om vi låser in dem för tid och evighet. Är man det inte ska man efter att lämpligt straff avtjänats bland landets våldsammaste klientel ut ur landet fortare än någon hinner säga relationsvåld.

De är nämligen inga som vi vill ha ute i samhället. De är varken män eller fullvärdiga medborgare!