Mållgan och Ansvaret

Mållgan och Ansvaret 1

Det påstås att Sverige har en justitieminister.

Så kallade hederliga skattebetalare, du och jag, föredrar snarare beteckningen ”justitieminister”. Så är det nämligen, tycker ”justitieministern”, att kommunerna gör för lite när det gäller att stävja gängbrottsligheten (som snarare borde stavas klankriminalitet) och att åkerier, maskinentreprenörer och skogsnäringen själv borde åtgärda sina tjuveriproblem.

I det sista fallet bygger ”justititeministerns” analys på det faktum att företagen tjänar en del pengar, ren och skär kapitalism alltså, och sålunda av ren självbevarelsedrift skulle hålla ordning på grejerna. Kanske för att de då kan suga ut de arbetande massorna än mer och tjäna ännu mera pengar?

Kanske borde ”justitieministerns” chef, fru statsministerrinnan Magdalena Andersson, fundera på att skicka karln på kurs till någon av folkrörelsens skolor? Där kunde han undervisas om det så kallade samhällskontraktet vi har här i Sverige. Kunskaperna om denna detalj tycks ha dunstat bort i de högre sfärer där han befinner sig.

Eller så är det så enkelt att ”justitieministern” helt enkelt gett upp hoppet om att vi ska kunna ha ett fungerande rättsväsende i Sverige. Eller, vilket jag tror mest av allt på, han struntar hela saken.

Klankriminaliteten vet han mycket väl om att den kommit för att stanna. Dessutom är det ett oomkullrunkeligt faktum att de klankriminellas föräldrar, boende i av socialism utsatta områden som de är, inte ska rikta sin ilska mot socialdemokratin för att det blir hårda tag. Bättre att överlåta den ilskan på lokala förmågor, helst från andra partier, och fortsätta sockra utanförskapet med bidrag.

När det gäller stölder från företagare och entreprenörer är ”justitieministern” pinsamt medveten om att problemet är oerhört svårt att lösa. Detta trots att man förra året antog en ny lag som ger tullverket möjlighet att stoppa utförsel av stulet gods.
Till yttermera visso har han nog en god koll på att de som blir bestulna inte tillhör socialdemokratins kärnväljare. Det gör dem helt ointressanta att hjälpa med någon större reda, detta oaktat det faktumet att de både privat och genom sitt företagande bidrar till statens kassakista.

Vi är många som funderar över varför socialdemokratin är så benägna att behålla makten när de inte vill göra något vettigt av den. Som att hålla ordning på klankriminella och stoppa utländska tjyvar och banditer från att stjäla från hederliga företagare.

En anledning till att ”justitieministern” är så gravt ute och snurrar är att han och större delen av befolkningen, valhenskåren, går gravt i otakt. Han anser, med viss rätt dessutom, att han sitter där han sitter på sina väljares mandat.

Det blir givetvis problematiskt när det mandatet utgörs av mindre än en tredjedel av väljarkåren och när majoriteten av denna tredjedel inte har en aning om villkoren för egenföretagare och entreprenörer.
Hur man föder barn och uppbär bidrag har de däremot god koll på. Den andra stora gruppen utgörs väl för övrigt av dem som administrerar bidragen, sysslar med den verkningslösa integrationen och i övrigt sopsorterar minsta pinal för att Sahara ska få en lägre årsmedeltemperatur.

Inget blir bättre av att socialdemokratin är mer eller mindre övertygad om att de sitter på den allenarådande lösningen. Det som jag kallar IÖ-principen, Integrations- och Överstatlighetsprincipen.

Allt kommer bli bättre om vi hittar integrationens gyllene graal. Dubbelt positivt är det om allt beslutsfattande flyttar från Sverige till någon annan stans, det slutgiltiga målet är att riksdagen ska fungera ungefär som ett kommunfullmäktige gör idag. Man ska klubba igenom det som beslutats högre upp, trevligt och ansvarslöst.

Eller så kanske ”justitieministern” gått och blivit libertarian?
Det vore en oväntat utveckling!

Han kanske ställer sig upp (på en pall) i (S)(V)T och deklarerar att han kommit till insikt om att från och med nu är själv bäste dräng?
Att vi skiter i skatter och annat mög. Att vapenlagarna liberaliseras och skottpengar råder på tjuvar och banditer?
Han rekommenderar chocksänkningar av skatter och pålagor för företagare och entreprenörer, tänk exempelvis noll kronor i skatt för bensin och diesel, samtidigt som de får oinskränkt rätt att skydda sin egendom!

Det skulle varit något. Om han dessutom sockrar med att klankriminella per automatik luftlandsätts i sina hemländer vore det rena julafton!

Men vi ska inte hoppas för mycket. Mållgans åsikt är med all sannolikhet att företagare och entreprenörer får skylla sig själva och är ointressanta att hjälpa om inte deras röst kan påräknas. De som på riktigt är kriminella är det nog mest synd om.

Det faller alltså på oss väljare att ta vårt ansvar och rösta bort Mållgan.