Maktens Perspektiv

Maktens Perspektiv 1

Maktens perspektiv är enkelt. Om folket gnäller skiter makten i vad folket tycker!

Så är det nämligen, förstår ni, att vi som har synpunkter på hanteringen av dödsmördarviruset ”har offerkoftan på”.  Åtminstone om man får tro Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och nedstigen från gudarnas boning Olympen, som uttalar sig om packets åsikter i GP.

Hon låter sig dock inte nöja sig med det. Eftersom hon är hjärtligt trött på att folk har åsikter och inte saknar möjligheter att uttrycka dem, samt inte har vett nog att hålla gröthålet stängt, sätter hon streck i debatten om coronapass (min kursivering) med följande odödliga citat: ”så det är lika bra att skita i dem”.

Eftersom Agnes Wold har fått upp ångan rejält vid detta laget påstår hon vidare, givetvis utan att darra på manschetten, att om bland annat undertecknad inte salufört sina ståndpunkter offentligt skulle vaccinationsgraden nu vara så hög att varken coronapass eller ytterligare restriktioner skulle vara nödvändiga. Låt vara att Agnes Wold anser passen vara bättre än restriktioner, den som kan bevisa sin lydnad gentemot kollektivet, lite som i före detta Sovjetunionen, ska vederbörligen belönas och tillåtas röra sig friare än oss andra.

Ett ganska magstarkt uttalande kan man tycka. Vad hon har för täckning för ett sådant resonemang går inte riktigt att veta ens om vi håller oss till den offentligt godkända uppfattningen att det verkligen är fråga om ett veritabelt dödsmördarvirus.

Nya varianter verkar ju poppa upp lite varstans. Dessa i kombination med framhastade och suboptimala vaccin tvingar ju statsmakterna att revaccinera så det står härliga till. Menar verkligen Agnes Wold att det då är fråga om en effektiv sjukdomsbekämpning?

Kanske är det så att vi andra ska vara glada för det faktum att Agnes blott och bart är en uppmärksamhetssökande dussinprofessor i klinisk bakteriologi. Värre hade det varit om hon satt i beslutande ställning och innehade ens det minsta lilla makt. Då skulle nog skattepatrasket och valboskapen, det vill säga du och jag, skitas i mycket mera bestämt.

Vad Agnes Wold och många med henne totalt bortser från är några ganska enkla faktum.
I Sverige har alla, inte bara höga vederbörande, en mycket stor frihet att tänka och tycka själv. Dessutom, till höga vederbörandes stora förtvivlan, finns det numera relativt stora möjligheter att torgföra sina åsikter.
Vi är inte längre begränsade till pressens insändarsidor.

Ytterligare problematiskt blir det att man i viss mån presenterar statistik över sakernas tillstånd. Vi kan givetvis ha synpunkter på vad man meddelar oss. Men även bristfälliga siffror ger en uppfattning om hur det ligger till.

Eftersom jag är förbenat trött på att rapa siffror nöjer jag mig med att konstatera följande. Den överväldigande majoriteten av de som dött i Sverige har varit gamla och sköra människor. Sveriges intensivvårdskapacitet är på alla sätt undermålig. Äldrevården är under all kritik.
Agnes Wold lyssnar givetvis inte. Vad jag tycker skiter hon högaktningsfullt i. Hon är ju professor i klinisk bakteriologi och sålunda expert på hur ett modernt samhälle ska förhindra spridning av ett dödsmördarvirus.

Eller, om en plebej i sammanhanget får slänga in en brasklapp, är hon i detta fallet något ute och kvackar.
Åtminstone är hon inte precis inom sin disciplins gränser och uttalar sig om det hon fullt ut ska anses begripa.
Vad Agnes Wold gör är helt enkelt politik. Vänsterism i sin renaste form är det hon ägnar sig åt.

Så är det nämligen, tycker Agnes Wold, att folk ska hålla truten och lyda!

Makten och dess hantlangare är nämligen av den uppfattningen att vanligt folk, vi som exempelvis inte är livstidsanställda professorer eller likaledes politiker på heltid, ska betala skatt och släpa oss iväg till valurnorna. Resten tar de hand om.

De blev givetvis storligen förvånande när folket mopsade upp sig i frågan om dödsmördarviruset, Det var en variabel bland många andra de inte räknat med.
I sina ensamma stunder på kammaren har de givetvis bittert ångrat att de tog bort beredskapslager, svälte ut sjukvårdens möjligheter att ägna sig åt kärnuppdraget, importerade riskgrupper som inte kan ta till sig ens den enklaste information, sket i de äldre och misslyckades att i övrigt visa någon form av beslutsfähighet.
Men de som tog dem hårdast var att patrasket visade dem fingret och bad dem dra dit till pepparn växer.

Det är därför maktens perspektiv alltså är att vi ska hålla gröthålet stängt och lyda deras befallningar. Så slipper de åtminstone oroa sig för den saken.
Heder åt Agnes Wold som bevisat vad många av oss länge trott oss veta.
Makten skiter fullständigt i vad folket tycker!