Magdalena Andersson

 

Magdalena Andersson 1

Magdalena Andersson anser att antidemoratiska länder ska kunna uteslutas ur EU.

Hon delar med andra ord min uppfattning att Sverige ska ut ur unionen illa kvickt.  För att citera ur statsminister emeritas presskonferens på 1 maj; ”Det är inget tvång att vara med i EU”.
Visserligen avsåg Magdalena Andersson ett helt annat land, den moraliska överhöghet som svenska politiker besitter till övermåtta är svår att göra sig av med, nämligen Ungern. Men den stora skillnadenn mellan Ungern och Sverige är att den politiska ledningen i det förra är nationalistisk, i den senare grovt globalistisk.

Man får helt klart olika utfall mellan nationalistiska respektive globalistiska regeringar. Även om de i grund och botten delar samma kollektivistiska grundsyn så har de helt olika syn på hur stort kollektivet ska vara.
I Ungern har man sålunda skattebefriat inhemska kvinnor som föder fyra eller fler barn. I Sverige skattefinansierar vi istället huvudsakligen kvinnor i enmanstält som föder många barn. Ungern kör relativt obekymrat sin utrikespolitiska linje och vägrar ge sig utan strid. Sverige anpassar sig oroligt för olika nycker och framstår som en pajas i internationella sammanhang.

Magdalenas största problem är sannolikt mycket enkelt att beskriva; Ungern är inte som vi och vägrar att anpassa sig.
För en socialdemonkrat av hennes kaliber är det över gränsen för vad som kan anses acceptabelt. All och envar, enligt henne och henns partikamrater, måste begripa att den svenska modellen är oslagbar.
Att familjefäder avrättas med huvudskott av klankriminella och bomber som exploderar i trappuppgångar är blott och bart gupp på vägen till det svenka socialdemonkratiska lyckoriket.
Likaså bör vi inte alls bry oss om att den israeliska delegationen till melodifestivalen i Malmö av sitt lands säkertjänst skarpt uppmanats att hålla sig på hotellet. Magdalena menar att detta är förtjusande mångkultur!

Man kan visserligen kritisera Ungern för att inskränka demokratiska rättigheter och utöva politisk styrning över statliga institutioner, utbildning och rättsväsende.
En rimlig fråga som dock måste ställas i sammanhanget är om Sverige är så mycket bättre? I riskdagen och ”regeringen” är endast kollektivister representerade, våra statliga institutioner, utbildningsväsende och rättsväsende är starkt politiserade.
Förmodligen har Magdalena Ungern i skottgluggen av två anledningar, hon är hemmablind och ser därför inte Sveriges problem och har ett inte så litet horn i sidan till Ungern för att de trilskades med Sveriges ansökan till Stora Grabbars Klubb.

Sanningen om EU är också den mycket enkel, om demokratiaspekten verkligen skulle respekteras borde inte organisationen existera alls.
EU är i själva verket så långt från den grundläggande definitionen av demokrati som vi kan komma. Att EU skulle innebära folkstyre eller folkmakt i ordens egentliga betydelse kan inte ens Magdalena tro på. EU är i själva verket en politisk organisation i ordets sämsta betydelse, för medborgarens medbestämmande är den lika effektiv som homeopatisk medicin, eventuella postiva effekter är placebo och rent önsketänkande.

Men något måste givetvis Magdalena ha att säga på 1 maj. Det gäller bara att hitta något som kan egga massorna utan att skapa negativa rubriker. Då passar det givetvis bra att vädja till fotfolkets lägre instinkter, nämligen den svenska självbilden att vi är förmer än alla andra. Jämfört med de lömska ungrarna skulle vi då tänkas vara som den grekiska Olympens gudar.
Självklart är det också så att någon form av riktning måste pekas ut av höga vederbörande. Helst en som är till intet förpliktigande och lätt kan bortförklaras om löftena inte uppfylls, att hota Ungern med att kastas ut ur EU passar som hand i handsken.

Att Magdalena skulle slå näven i bordet och kräva att Sverige fungerade fläckfritt kommer inte på fråga. Ett sådant löfte är nämligen förpliktigande och kan absolut inte bortförklaras om löftet inte uppfylls.
Vi kan alltså att Magdalena Andersson agerar som hon brukar, även 1 maj 2024 blev det svammel och trams från socialdemonkraterna.