Ljuset i Tunneln

Ljuset i Tunneln 1

Även om det är lätt att förledas till att tro att allt är mörker och elände är så inte riktigt fallet!

Under söndagen demonstrerade exempelvis flera tusen människor i Amsterdam mot restriktionerna regeringen därstädes inför i ”kampen mot” covid-19.
Det är en ljuspunkt lika god som någon i det nästan kompakta mörker som tornar upp sig på den fronten. Viss optimism märks också på andra håll även om den kanske ska tas med en nypa salt. I Danmark har man halvt om halvt gått upp med en tidsplan som påstår att allt ska vara normalt om 3 månader.

Man måste dock fråga sig vad som menas med normalt? Är det ett nytt normalläge eller som det var innan man menar? Tills vidare tåls det nog att hålla kvar vid författarens Mark Twains kloka analys av politiker: När ljuger en politiker? När munnen rör sig!
Eftersom jag tänker vara positiv konstaterar jag förnöjt att jag inte omedelbart blir sågad vid fotknölarna när jag kommenterar Region Hallands görande och låtande på deras Facebook-sida. Till och med glada tillrop kan höras från frihetsälskande hallänningar!

Region Halland är för övrigt ett kapitel för sig. Eftersom vaccinationsgraden enligt höga vederbörande anses erbarmligt låg så ska man nu sätta in kostnadsfria bussar från Varbergs centrala delar till besprutningscentralen i staden.
Det enda positiva med det är att Region Hallands informatörer, den nya tidens medlöpare till makten, begriper att inte skriva gratis bussar. Man får vara nöjd med det lilla eftersom benämningen kostnadsfri är en gradskillnad bättre än gratis.

Ytterligare en positiv nyhet är att L, av mig oftast omnämnt som pseudoLiberalerna, troligtvis åker all världens väg ur Halmstads kommunalfullmäktige i höstens val.
Lovisa Aldrin som ska föreställa partiets starka kvinna i Halmstad vägrar dock att ge slaget förlorat. Hon konstaterar att halmstadborna brukar rösta som riket i stort, men att valrörelsen inte ens har börjat. Så måste hon givetvis säga. Att ge slaget förlorat mer än nio månader före valet går givetvis inte för sig.

Om siffrorna från opinionsundersökningen håller i sig får det påstått borgerliga blocket 34 mandat i fullmäktige, de andra 39 mandat. Hur som helst blir det 100 procent mer eller mindre socialistiskt.
Det är ju allom bekant att inga partier förutom Klassiskt liberala partiet står för något annat än mer lagar, fler regleringar och också annars en uppsjö av dumheter som syftar till att begränsa medborgarnas frihet att vara vuxna människor som kan bestämma själva!

En riktig glad nyhet är att bostadsområdet Andersberg i Halmstad återkommer i rapporteringen. Den som följer mig regelbundet känner till att området tillhör de mer av bidragsmigranter befolkade områden i Halmstad. Just där finns det mycket så kallad socioekonomisk utsatthetoch det händer att kulturfestivaler avslutas med skottlossning.

Enligt en undersökning från tidningen Hem och Hyra tillhör området ett av de områden i Sverige som är mest utsatta för bränder, de hamnar på en föga hedrande tredjeplats. Räknar man om det till antalet bränder per 1000 personer blir det etter värre, rentav förskräckligt. Då slår Andersberg till och med Tensta utanför huvudstaden, som inte heller är känt för att befolkningen därstädes består uteslutande av lintottar, och hamnar i topp.

Den i Hallandsposten intervjuade brandmästaren konstaterar följande: ”– Vi har rent generellt en överrepresentation på den östra sidan av Halmstad vad gäller byggnadsbränder, och lägger vi en socioekonomisk karta över Halmstad så sammanfaller det ganska väl, säger Mattias Sjöström, brandmästare och brand- och olycksutredare hos räddningstjänsten i Halmstad.”

Det roligaste är dock hur tidningen slingrar sig i resonemanget om varför det brinner mer på Andersberg än exempelvis Tylösand. Det senare räknas som ett i sammanhanget finare områden, det är med andra ord inte socioekonomiskt utsatt.
Självklart, konstaterar man, att det bor fler människor (om de nu kan kallas för det) på Andersberg. Det är givetvis en statistisk sanning som är svår att snacka bort. Till slut klämmer man dock fram det som får räknas som en sanning: ”En annan faktor är att personer som bor i områden med låg socioekonomi ofta är sämre förberedda.”

Den gode brandmästaren tvingar mer eller mindre fram den slutsatsen eftersom han nämner att försäkringsbolagens statistik över bränder visar på 4 till 5 gånger fler fall än vad brandkåren åker ut på. Brandkåren larmas nämligen när man förlorat kontrollen över branden.
På den västra sidan om Nissan i Halmstad, där jag för övrigt själv bor, har vi åtminstone begripit att elden är en opålitlig vän och utrustat oss därefter.
Sannolikt säger det mer om dem som bor på Andersberg än vad politikerna tycker är bra.

Vilket jag tycker är en bra och positiv nyhet för den som kan läsa Hallandsposten utan att förfalla till slutsatsen att allt i grund och botten handlar om kolonialt förtryck och/eller den vite mannens historiska skuld.

Allt är med andra ord inte elände här i världen. Man skulle kunna säga att hoppets låga brinner starkt och ljus!