Lena Hallengren och Friheten

Lena Hallengren och Friheten 1

Mer än något annat är den senaste dödsmördarpandemin en våt dröm för maktgalna socialister.
Det är inte nog att man använder den som täckmantel för åratals av misskött vård. Lena Hallengren, ”socialminister”, vill skylla på den för att kraftigt beskära vår frihet.

Frågan är om inte till och med Hallengren överträtt någon form av gräns med sitt uttalande om att Sverige inte helt kan återgå till livet före pandemin. Den miljöfascistiske, förlåt, miljöpartistiske ska det vara, Tomas Eriksson, miljö- och trafikregionråd i Stockholm, tycker att hon gått för långt.

Då har man gått långt när en miljöpartist anser att det spårat ur. Sonderar Hallengren för möjligheten att byta partitillhörighet till V?

Det är sorgligt att skåda arbetarrörelsens totala förfall.
Från en samhällsförändrande kraft som kämpade för och med fattiga arbetare mot brutala kapitalister, som uppmuntrade folk att organisera sig, utbilda sig och skapa förändringar. Till en privilegiebaserad och inavlad maktorganisation som skrämmer och piskar folk till lydnad genom att dela ut allmosor och göra dem rädda för individuell frihet.

Pandemin passar som hand i handsken. Våra medier jamsar med. Skrämma och piska är metoden som används.

Låt oss betrakta exempellandet Brasilien som förekommer ofta i propagandan som ska skrämma.
Man rapporterar att över 400 000 människor har dött, och det är ju skrämmande. Det är sällan man hör om de 12900000 (12,9 miljoner) som friskförklarats.

Låt oss titta på vaccinpassen som ska piska till lydnad. Det är väl jättebra att man ska registreras i en databas och kunna bevisa frånvaro av sjukdom?
Ja, ända till man utökar databasen eller dess användningsområde. Har man tagit höjd för den dagen rapporter kommer att arbetsgivare kräver att få kontrollera vaccineringarna? Eller när EU tycker att andra parametrar kan vara trevliga att ha redo, notoriska bråkmakares pass kan ju pipa till lite när de rör sig i Europa…

I Sverige med våra bank-id och enorma behov att mjukt fösa människor rätt eftersom de inte begriper sitt eget bästa är möjligheterna oändliga.
Är du ovaccinerad, således en riskfaktor, behöver du kanske betala extra för att pendla i framtiden. Ovaccinerad smittar och smittas lättare. Då blir det specialvagn på tåget!

Ovaccinerade människor är ju också människor, om än osolidariska typer som inte begriper att bli skräckslagna för allt som statsmakten säger åt en att bli skräckslagen av, alltså får de inte riktigt samma privilegier som kloka och lydiga medborgare.

Det är nog det som Lena Hallengren krattar manegen för. Det gäller helt enkelt att sälja in idén först. Ni ska se att de snart börjar locka folket i så kallade utanförsskapsområden med ekonomiska privilegier om de vaccinerar sig.
Så kan de ännu mer snärja dem i det bottenlösa garn av bidragsberoende som de sitter i.

Jag kan inte, trots att jag talat med historiker av facket, hitta några bevis för att man inskränkte livet i någon särskild mening efter det att Spanska sjukan härjade och tog livet av 50 miljoner människor.
Då ska man veta att sjukvård och saniteter på den tiden var hopplöst efter dagen nivå. Vad som verkligen gjordes var att man lärde sig läxan, skakade av sig obehaget och utvecklade samhället vidare.

Att som Lena Hallengren yla om restriktioner är den moderna maktmänniskans sätt att reagera på saken. Ett sorts antiintellektuellt trots som till och med miljöpartister skäms för.
Eller ett infantilt sätt att vädja till kollektivisters mest primitiva behov av att bli omhändertagen av en välmenande stat som kräver lydnad i utbyte mot vissa ekonomiska privilegier.

Jag menar att frihet från en förtryckande stat är viktigare. Jag tycker att Lena Hallengren kan ta sin Mats ur skolan och skaffa ett jobb hon är bättre lämpad för.

Mer än något annat är det min bestämda åsikt att Lena och hennes socialistiska vänner slutar drömma om ett virusinducerat 1984.
Det är nog nu. Sluta inskränka vår redan hårt beskurna frihet!