Landet Annorlunda

Landet Annorlunda 1

Som bekant lever vi i Landet Annorlunda!

Centerpartiets strategi för att mota Putte i grind är klar och tydlig. Det är med vindkraftverk karln ska bekämpas. Jag skrev om det på Fri Debatt för ett tag sedan. Då var det centerledaren själv som utropade det som dagens sanning.

Eftersom utspelet tydligen har fått dåligt gehör, folk vill ju ha ljus och värme även vindstilla och iskalla vinterdagar, har C nu ålagt de lokala partiorganisationerna att sprida budskapet. Sålunda har tre ljushuvuden från Halland skrivit en debattartikel som införts i Hallandsposten.¹

De konstaterar att Sverige inte är särskilt beroende av rysk gas men påverkas ändå då vi är en del av den Europeiska energimarknaden. Rätt så långt alltså.
Därefter går de vidare och konstaterar att varje inhemskt producerad kilowattimme gör oss mer oberoende av sagda elmarknad. Ett oberoende som ska fås genom vindkraft.

Enligt debattörerna finns riskvilligt kapital på att tillgå. Vidare ska vindsnurrorna byggas där de inte stör.

Det förstnämnda må vara hänt. Problemet är bara att det synes notoriskt svårt att hämta igen investeringen, vilket brukar vara ett krav för att folk ska satsa pengar. Det andra, att bygga på platser där ingen störs, har visat sig notoriskt svårt. Folket på landsbygden, där det finns plats, har nämligen visat sig svårflörtade.
Att placera styggelserna till havs kommer förmodligen också vara ett jobbigt projekt. Där vill nämligen fartygen ha plats att vara.

Argumentet att bygga kärnkraft avfärdas inte helt och hållet. Men tidsaspekten noteras av skribenterna. Bland annat har den nybyggda finska reaktorn haft en ovanligt lång tid på sig för att komma igång, ända sedan 2005.
Att nybyggnation av kärnkraft omgärdas av ett nästan ogenomträngligt regelverk noterar de inte. Inte heller att en hysterisk miljö- och klimatlobby effektivt skrämt upp den svenska befolkningen.

Låt mig för tydlighetens skull förklara vad som är det främsta problemet med vindkraft: den är beroende av vind.

Det finns mig veterligen ingen teknik för att ladda stora batterier som vi kan ta energi ur vindstilla dagar.

Omvänt är den största fördelen med kärnkraft att den fungerar oavsett om det blåser eller inte. Det tickar på ändå med kärnkraft.

För övrigt är det så att Puttes gas med viss sannolikhet hittar andra marknader att avsättas på när varje kvadratmeter i ett framtida Europa är bebyggt med vindkraftverk.
Världen består som bekant av fler länder än ett fåtal ”liberala demokratier” i Europa, även om förvirrade centerpartister i Halland har svårt att begripa det.

Så hur ska man då hantera otrevligheter som storpotäten Putte och hans väldiga tillgång på gas? Jo, genom att bygga en stabil energiproduktion som fungerar oavsett väder och vind!

Tilläggas kan att vi ska satsa på ett starkare försvar, både militärt och civilt. Putte och hans efterträdare ska fås att begripa att vi varken är beroende av Rysslands naturresurser eller intresserade av att vara hans koloni.

En extra pikant detalj är att en av undertecknarna av debattartikeln är ingen mindre än Christofer Bergenblock.
Han är kommunalråd för C i Varberg och riksdagskandidat, samt av sitt parti utsedd till 2021 års centerkvinna² i Halland. Det sistnämnda är självklart en titel som medför ett icke helt lätt ansvar att bära.
Han måste tro på feministiska fantasier som att vi kan göra oss oberoende av den Europeiska energimarknaden genom att bebygga landet med vindkraftverk. För honom är varje annat alternativ mer eller mindre ett grovt tjänstefel.

Jag tycker att vi alla kan göra Christofer och landet Sverige en tjänst genom att å det kraftigaste, och med alla tillgängliga demokratiska medel, hindra honom från att hamna i Sveriges högsta beslutande församling. I Varbergs kommunalpolitik gör han minsta möjliga skada. Som representant i riksdagen riskerar det att gå riktigt illa.

Rösta på mig istället. Då kommer ni slippa frysa när det är vinter!

  1. Debattartikel Hallandsposten
  2. Årets centerkvinna Halland