Lag och Rätt i Sverige

Lag och Rätt i Sverige 1

Normalt är tingens ordning så i Sverige att polisen haffar en när man misstänks ha brutit mot lagen. Ärendet utreds och överlämnas till en åklagare som beslutar om åtal som prövas i domstol.
Visar det sig att man begått en brottslig handling straffas man.

Huruvida det alltid är bra polisutredningar, åtal och domar kan det finnas synpunkter på. Men det sker åtminstone enligt svensk lag.
Straffen är också av svensk modell. Men vad kriminalvården sysslar med kan vi för tillfället lämna därhän.
Dagen text handlar om lag och rätt i Sverige, inte straffen.

I kvällspressen läser jag om så kallade romer och deras rättssystem. Enligt artikeln har de hållits någon form av rättegångsliknande sak mot en styvpappa som misstänktes ha våldtagit den 13-åriga styvdottern.
Styvpappan sitter för tillfället häktad av rättsvårdande myndigheter för den misstänkta våldtäkten.

Eftersom romerna tydligen hade svårighet att bringa någon reda i saken använde man en beprövad romsk princip för att döma i målet.
Styvpappan fick falla på knä och lova och svära inför gud och änglar att han inte rört flickebarnet. Därefter var saken utredd, han var ”ren”. Det kallas tydligen att svära ed och kan inte ifrågasättas.

Det behöver kanske inte påpekas att flickan var ohörd. För säkerhets skull livesändes saken på Facebook. På så sätt kunde alla intresserade kontrollera att allt gick rätt till (enligt rapporteringen i kvällsblaskan).

Mannen som för talan i saken är Stefan Wydow. Han anses inte bara vara en auktoritet i den romska domstolen i Malmö. Han är också vice ordförande i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer, vilket är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Man anar inte bara ett kapitalt värdegrundshaveri för kommunstyrelsen, utan också ett totalt förakt för svensk rättsordning.
Vilket, enligt de därstädes aktiva socialisterna av olika nyanser, förmodligen anses rätt och riktigt. Det är väl så att romska flickebarn i Sverige ska lyda under en annan rättsordning än deras egna döttrar.

Det kan kanske inte helt uteslutas att de mest vänstra delarna av politikerna till och med anser att romsk rätt är ett pittoreskt, rentav kostnadseffektivt, inslag i Sverige. Att man bejakar mångfald innebär väl att all mångfald är bra?

Tydligen menar Peter Wydow att flickan har skuld i saken. Hon skall enligt uppgifter blivit kär i en ”gadjo”, vilket är en benämning på icke-rom.
Sådant går inte för sig i dessa kretsar som inte önskar annat en renrasig avkomma av högsta romska klass. Styvpappan och bröderna har sökt hindra henne att ha sexuellt umgänge med den icke renrasiga gossen. Bröderna har för säkerhets skull slagit henne. Peter Wydow önskar leda i bevis att detta är flickans hämnd mot styvpappan.

Det är med andra ord som vanligt i dessa kretsar av människor med primitiva och klanbaserade rättssystem, kvinnans fel och familjens heder som står på spel!
Sådant sätter man sig inte över hur som helst. För övrigt svor ju karln på att han inte rört tösen. Saken får alltså anses utagerad.

Att vi lever i ett samhälle som utvecklats sedan romska rättsprinciper togs i bruk rör dem föga i ryggen. Jag kan väl tänka mig att dessa romer önskar andra saker av det svenska samhället än att lyda under våran lag.

När Wydow intervjuas av kvällstidningens reporter tonar han ned betydelsen av den romska ”rättegången”. Han har väl drabbats av eftertankens kranka blekhet, karln. Förmodligen står väl föreningsbidrag och annat på spel. Han försöker skademinimera.

Min åsikt när det gäller lag och rätt i Sverige är dock glasklar.
I Sverige gäller endast svenska lagar, därmed basta.
Det kan knappast uttalas tydligare. Om jag kommer till riksdagen 2022 kommer den ståndpunkten framläggas med emfas.
Romer och alla andra får syssla med sitt annorstädes, bara inte i Sverige!