Kulturskymning

Kulturskymning 1

När man lever i land med skattefinansierad kultur får man ofta tillfälle att kräkas lite diskret över programutbudet!

Det fanns en tid i mitt liv när jag lyssnade mycket på (S)R, bland annat gillade jag starkt Godmorgon Världen på söndagar och Sjörapporten eftersom jag kommer från en släkt med starka band till kommersiell sjöfart och Örlog.
När det gäller Sjörapporten minns jag fortfarande hur morfar bekymrat kunde skaka på huvudet och mumla över sina olyckskamrater som var tvungna att uthärda någon otrevlig storm i svenska farvatten.

Men tiderna förändras.

Som bekant är vänstern starkt fixerad vid underliv och kroppsvätskor. De senaste dagarna har jag på ett exklusivt medlemsforum på den så kallade sociala plattformen Telegram konstaterat att man på en vägg i centrala Göteborg avbildat ett kvinnligt könsorgan. Jag postade själv en artikel från min lokala morgonblaska Hallandsposten. Den avhandlade en dansföreställning, för mellanstadiebarn, med ”snippan” i fokus.

Dansföreställningen framfördes av ett så kallat ”scenkonstkollektiv” som kallar sig Kroppsklubben. På sin hemsida beskriver de sig bland annat med följande ord: KROPPSKLUBBEN vänder och vrider genom rörelse på kroppen för att uppleva den ur olika perspektiv. Med pepp, omtanke, kärlek och humor tar vi oss an delar av kroppen som ofta betraktas som pinsamma, tabu-belagda eller hamnat i skymundan. Ett feministisk perspektiv ligger till grund för vårt arbete.

Kollektivet finansieras givetvis huvudsakligen med skattepengar. Sagda projekt om kvinnors underliv sponsrades stolt av Region Skåne, Malmö stad, Konstnärsnämnden och Kulturrådet.
Man kan väl antaga att eventuella bidragsgivare från den privata sektorn ansåg sig förhindrade av olika skäl.

I Hallandsposten kunde den halmstadbördiga medlemmen i nämnda ”scenkollektiv”, Lisa Nilsson, berätta att produktionen av denna dansföreställning för mellanstadiebarn inte var helt lätt. Så fort de kallade kroppsdelen fittan drabbades dessa ömtåliga konstnärssjälar av att det blev ”jättejobbigt”!

Det framgår dock inte riktigt av reportaget i Hallandsposten varför de var tvungna att kalla kroppsdelen för något som de tyckte blev ”jättejobbigt”. Kanske är det är en del av den så kallade konstnärliga processen som en vanlig dödlig inte riktigt begriper och förstår?
Vad mellanstadiebarnen tycker om att dessa kulturfantomer gestaltar ”snippan” får man inte heller reda på. Däremot att sagda medlemmen Lisa Nilsson är ”uppväxt på väster i Halmstad”. För den initierade betyder det att hon kommer från rätt sida om Nissan, den sida där en del av barnen kan följa sina drömmar om att dansa ur ett feministiskt perspektiv och få betalt för att gestalta det kvinnliga könsorganet för vetgiriga mellanstadiebarn.

När det gäller (S)R konstaterade en av medlemmarna på sagda exklusiva medlemsforum att programmet Ligga med P3 har ett avsnitt som heter ”Så vill vi bli avrunkade”.
Nu gäller inte detta precis hur alla män önskar bli manuellt stimulerade. Man verkar främst fokusera på ”män” av utomnordiskt ursprung, i programbeskrivningen läser vi; ”Jiar ”Tarzan” Raza och Adam Kanyama ger tips på hur du bäst runkar av en omskuren penis och delar med sig av sina komplex.”
Vilket, med tanke på antalet av denna typ av ”män” i Sverige, kanske är lämpligt program att avlyssnas av de förut nämnda mellanstadiebarnen. Kan välartade och feministiskt korrumperade medelklassflickor gestalta ”snippor” medelst dans borde det inte vara något problem att avlyssna hur PH-profiler och rappare önskar manuell tillfredställelse.

Den enda risken med båda dessa projekt, som jag ser det, är att barnen blir mer eller mindre traumatiserade. Det får väl dock vara ett lågt pris att betala eftersom de samtidigt uppnår total frigjordhet och redan från barnsben garanterat tillvänjs vid total gränslöshet och moraliskt förfall.

I (S)(V)T har man i ett program, besökt av frigjorda moderna svenska kvinnor, avhandlat det så kallade ”bruna guldet”. Det ska vara resultatet av analsex, vilket anses vara mycket modernt och riktigt att ägna sig åt i vissa samhällsklasser.
Vilket kanske kan vara sant. Som varandes klassiskt liberal kan jag näppeligen ha synpunkter på vad vuxna samtyckande människor väljer att göra bakom stängda dörrar.

Däremot kan jag ha alla synpunkter i världen på hur mina skattepengar används. Om mellanstadiebarn mer eller mindre utsätts för skattefinansierade sexuella övergrepp måste jag säga stopp!
Sist men inte minst, (S)R och (S)(V)T ska läggas ned omedelbart. Om inte annat vore det en seger för den goda smaken!