Kulturpolitik

Kulturpolitik 1

Kulturpolitik är ett känsligt ämne, det är därför vi ska låta kultur vara kultur utan att blanda in politiken.

Annars blir det lätt så tramsigt som den senaste tidens debatt om hur det kryptosocialistiska styret i Norrköping sköter kulturpolitiken i sin kommun.
Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, skriver på Expressen Debatt att det ”gör ont när knoppar brister…”, det är en slutsats som säkerligen i riktig. Hon menar också, för övrigt också det helt riktigt, att ”min prioritering är skola, vård och omsorg och tillväxt för att säkra framtiden i Norrköping.”

Kultureliten har gått till samlat angrepp mot kommunledningen i Norrköping och i högtravande ord talat om kulturslakt och fascism. Vad man mest tycks bedrövad över är att det riskerar att bli mindre kultur till de törstande massorna. I själva verket handlar det om att Sophia Jarl initierat en översyn om det kommunalägda konsert- och kongresscentret Louis De Geer kan utnyttjas bättre, inklusive om detta kan ske i privat regi.

Tanken är alltså att det ska bli mer kultur. Vad en samlad vänsterblivenhet vänder sig emot är att det riskerar att bli mindre skattefinansierat.
I översynen ligger nämligen ett önskemål om att konsertbiljetterna till Norrköpings symfoniorkester ska kosta något mer än 170 till 390 kronor man får betala idag. Värt att hålla i minnet är att skattebetalarna i Norrköping, oavsett om man lyssnar på konserterna eller inte, bidrar med i runda slängar med 2000 kronor per biljett.
Vad mera är att kultur- och fritidsverksamheten ska läggas under andra förvaltningar. I praktiken försvinner alltså några kommunala chefstjänster.

Det kryptosocialistiska i sammanhanget är alltså att kommunen vill behålla en så kallad kulturpolitik. Det finns ett önskemål om mindre skattefinansiering men inget uttalad krav på att kulturen ska vara självfinansierande.
Sophia Jarl prioriterar ”skola, vård och omsorg och tillväxt” på ett klassiskt socialistiskt manér eftersom hon inte kan förlita sig på att civilsamhället kan klara sig själv, hon är som sagt moderat och tror inte att civilsamhället förstår att hantera dylikt.

Klassiskt Liberala Partiet har en mycket mera sund syn på kultur. I vårt partiprogram skriver vi följande:

Vi är emot alla former av så kallat kulturstöd.

Pretentiös konst och underhållning är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta konsumenterna själva bestämma vilken underhållning de vill betala för på den fria marknaden. Skattebetalarna ska inte via skattsedeln tvingas betala för verksamheter som på grund av att ingen frivilligt vill betala för dessa, inte själva är ekonomiskt bärkraftiga.”

Om Klassiskt Liberala Partiet fick bestämma skulle alltså konsertbiljetterna i Norrköping inte skattefinansieras alls. De som vill får betala vad det kostar ur egen ficka eftersom ingen annan ska tvingas lägga pengar på sådant man finner ointressant.
Vänstern finner ett sådant politiskt ställningstagande som orimligt eftersom dom anser att skattefinansiering tyder på att det är väldigt fint och viktigt, så kallat godkänd kultur.

Vad den missar som resonerar så är att dagens system är djupt orättvist för dem som under hot om våld tvingas betala för något de inte vill ha. Dessutom tar sig politiker och byråkrater rätten att bestämma vad som är godkänd kulturkonsumtion.
Det är med andra ord om rena öststatsfasoner. Något sådant vill vi inte veta av, för oss är det inte fråga om armlängds avstånd mellan politiker och kultur, vi vill ha helt vattentäta skott.

Den som studerar moderat kulturpolitik närmare noterar att partiet i god socialistisk anda vill göra kulturen tillgänglig för fler människor. Eftersom jag vet att människor begriper bäst själv så har jag inga önskemål om att skriva dem på näsan vad de ska, eller inte ska, göra.
Inte heller tycker jag det är rätt och riktigt att någon ska tvingas finansiera en enda kulturhändelse eller kulturupplevelse som de inte själva vill ta del av!

Sist men inte minst, jag står fast vid att Nato inte är för oss och att Swexit bör ske per omgående, helst redan igår!