Kulturimperialism

Kulturimperialism 1

Min egen bostadsort kommer till hösten begåvas med lite amerikansk kulturimperialism på ett djupare plan än det en viss hamburgerkedja och meningslös masskommersialism erbjuder.

Saken är den att det Amerikanska Gymnasiet slår upp sina portar i staden. Sedan tidigare finns man i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi kan alltså konstatera att lilla Halmstad i detta fallet slår Malmö.
Där kan det stå och skämmas, skåningarna, med sitt Turning Torso och den kontinentaleuropeiska bron! I Halmstad har vi minsann en helt äkta amrikansk skola!

Fast det är klart, när vi tänker efter är så knappast fallet. Även det Amerikanska Gymnasiet måste givetvis underkasta sig svenska läroplaner samt i övrigt anpassa sig till de lagar, regler och normer som Sverige vimlar av.

En ganska typisk sak för Sverige är att vi inte riktigt litar på att vårt språk når hela vägen fram. Detta märks tydligt när Amerikanska Gymnasiet under rubriken ”Tankar om skola” ska försöka förklara själva idén bakom att just de ska få lägga vantarna halmstadbarnens skolpeng.
”– You can do it!” skriver man för att liksom betona på engelska att detta är skarpt läge och helt igenom seriöst.

När det Amerikanska Gymnasiet ska sammanfatta sina ”värderingar”, vilket väl ska utgöra deras som det kallas på engelska USP¹, så går man lite bärsärk. Precis som det så långt in i texten inte riktigt går att hålla sig längre, de skriver att;
”Vi söker kunskap och är nyfikna (Knowledge & Curiosity)
Vi är modiga och utmanar våra rädslor (Courage)
Vi är hjälpsamma och snälla mot varandra (Kindness)
Vi har en kämparanda och ser motgångar som ett ”lärtillfälle” (Grit)”

Jag ser det för övrigt såsom hysteriskt kul att man specifikt satt ordet ”lärtillfälle” inom citationstecken. Det fick väl bli så för att inte skrämma bort alla de soja-latteföräldrar som desperat klemar och gullar sina barn sönder och samman i jakten på ett lyckligt medelklassliv!

Också i skolans symbol, eller ”logotype” som skolan själv vill kalla den eftersom svenskan inte anses räcka till, vill man betona den amerikanska dygden att vara modig. Ordet ”Fortitudo” har klämts in i den.
Som skolan mycket riktigt förklarar betyder det mod/tapperhet. Däremot undviker man att utveckla resonemanget och berätta att det är en kristen kardinaldygd, samt att det inom katolicismen även innebär uthållighet. Det skulle väl vara för magstarkt att nämna i det gravt sekulariserade Sverige.

Givetvis är det så att mycket av undervisningen på skolan sker på engelska. Enligt vad jag kan läsa mig till har skolan noterat det faktum att undervisning och litteratur när det gäller högre studier i mångt och mycket sker på det språket. Även många företag och koncerner har engelska som huvudspråk, vilket kravallknotten alltså kommer tillvänjas att tala och förstå genom studierna.
Svenska barn tar ju absolut inte del av just det språket annars, kan man tänka!

Givetvis är regler viktiga för det Amerikanska Gymnasiet. Med en kommunal skola som mer eller mindre befinner sig ett normupplöst fritt fall, samt strikta läroplaner i övrigt som utformats i akt och mening att alla ska bli så socialistiska som möjligt, är just ordentliga förhållningssätt en viktig princip att betona.

Problemet är att det i Sverige är förenat med stor fara att helt enkelt kräva att ungarna sköter sig. Detta undviker skolan elegant genom att sammanfatta sin hållning i begreppet ”ramar och kramar”.
Det kommer givetvis fungera bra ända tills någon (manlig) lärare kramar till lite för länge.

Givetvis finns det formuleringar som inte ens jag kan ironisera över i textmassan som avhandlar denna triumferande allians mellan det bästa som amerikansk High School och svenskt gymnasium kan erbjuda. Bland alla löften om kommittéer efter skoltid, fysisk träning och ”Yearbooks”
sticker följande formulering ut; ”Att för mycket fokus läggs på ordningsstörande beteende att de elever som vill nå högre mål ofta glöms bort.”
Vilket är trösterikt för en gammal notorisk elitist som undertecknad.

En nagel i ögat på vänsterister och annat löst folk torde även styrelsens sammansättning vara. Där sitter enbart människor med den avvikande kromosomsammansättningen XY.
Men hur en av skolans påstådda grundare och styrelsemedlemmar har tid att engagera sig så hårt som det påstås, enligt officiella källor har han inte mindre än 28 olika uppdrag inom näringslivet att hantera, är en gåta för undertecknad.

Man kan kanske anta att det som lockar till engagemanget är något mer än en brinnande önskan att fler svenska barn ska få ta del av det amerikanska utbildningssystemet? Exempelvis tanken på att tillhöra någon av landets största skolkoncerner. Enligt ett reportage i SVD Näringsliv gjorde fyra av landets stora skolkoncerner det gågna räkenskapsåret efter finansnetto en vinst på 1,3 miljarder kronor.

Men det är såklart bara en tanke man kan ha som pinad skatteslav!

Amerikanska Gymnasiet hemsida.

  1. Unique Selling Point (eller Proposition). Det är jätteviktigt enligt all tillgänglig litteratur på området!