Kulturanalys Melodifestivalen!

Kulturanalys Melodifestivalen! 1

Välkommen till en specialare, Kulturanalys Melodifestivalen!

Då melodifestivalen rullar på och senare i år kommer smälla av med el finale grande i Sveriges tredje största stad, men nummer ett om man räknar ur ett antisemitiskt perspektiv, har jag ombetts analysera tävlingarna ur mitt politiska perspektiv.

Låt mig säga följande: politiker ska inte ha synpunkter på kulturen. Vi ska inte bara hålla armlängds avstånd utan ha vattentäta skott mellan oss och dylika aktiviteter. Mitt enda önskemål är att statskontrollerad television i en mycket nära framtid inte sänder melodifestivalen med hjälp av pengar från medborgare som tvingats av slantarna under hot om våld.

Därmed har jag sagt allt jag kan säga ur mitt politiska perspektiv!