Krossa Systemet

Krossa Systemet 1

När det är första maj och allting är det väl lika bra att ta bladet från munnen; jag vill krossa systemet!

Riskdag och ”regering” i sin nuvarande form ska stöpas om grundligt.
Förhoppningen är att riskdagen i framtiden består av vanliga yrkesarbetande människor som samlas till möte när det är tvunget, helst bara en gång om året och under högst en månads tid. Ersättning för förlorad arbetsinkomst får givetvis utgå samt betalning för resor till var nu mötet ska hållas.
Eftersom jag är en storsint karl tycker jag man kan lägga ut för deras hotellrum också, vi ska inte vara knussliga när det gäller rikets styrelse!

”Regeringen” får vi minimera till de områden som definieras som offentlig förvaltning i KLP:s partiprogram, nämligen rättsväsende, utrikespolitik, krigsmakt och lagstiftning. En finansminister vars huvudsakliga uppgift kommer bli att tigga pengar av kommunerna slänger jag också in, förhoppningsvis blir det ett socialt geni med extrem tålig hy som får den otacksamma uppgiften.
En nätt liten administration för det som folkets valda företrädare beslutar om med andra ord.

Detta kommer givetvis innebära att kommunerna får mer att ta ansvar för. Givetvis under förutsättning att kommunerna vill ta ansvar för saker och ting!
I ett klassiskt liberalt samhälle kan vi nog tänka oss att lösningarna varierar beroende på var vi tittar. Målsättningen är att lokala problem ska lösas på lokala sätt och inte genom direktiv från Stockholm.
Självklart kommer mitt drömsamhälle innebära en veritabel atombomb i myndighetssverige. Den stora fördelen är att byråkrater då inte kan lägga sig i och peta i våra liv.
Tänk er att slippa statlig television, presstöd, kulturstöd och aktivistbyråkrater på Migrationsverket. Vilken lycka!

Mitt Sverige kommer inte vara medlemmar av varken EU, NATO eller FN enbart av den anledningen att Sverige är vi hellre fria och lyckliga än bundna till avtal och internationella konventioner som begränsar vår handlingsfrihet.
Sverige ska agera efter vad som gagnar oss bäst!
Vi ska helt enkelt ta oss friheten att själv vara bästa dräng och strunta i vad andra tycker därom.

Till skillnad från socialister och andra vänsterblivna som är ute och fånar sig idag förlitar sig en klassisk liberal på varje medborgares inneboende godhet och förmåga att göra det rätta.
Där socialister och andra vänsterblivna måste ha lagar, regler och tvång på plats för att få sin vilja fram menar jag att människor önskar göra rätt helt intuitivt om man bara låter dem.
Socialister och vänsterblivna kan inte tro sina öron när detta påpekas, sannolikt för att de känner andra som de känner sig själva. Nämligen som viljelösa, förståndslösa och i grunden egensinniga.

Där jag ser det som helt naturligt att en människa instinktivt väljer att hjälpa den som de önskar ser socialister och andra vänsterblivna ett problem.
De tror nämligen att den som inte är beredd att hjälpa alla är en avvikare. Där har vi nog den största konfliktytan mellan partierna i riskdagen och det frihetliga alternativet KLP.

En annan stor konfliktyta är att KLP bejakar ett mycket elementärt faktum, det är i fel att med lag försöka tvinga människor att foga sig.
Vi kan inte försöka tvinga in alla människor i samma tankemönster, faktum är att det är stört omöjligt. Vi bejakar att olika människor kan komma till olika slutsatser.

Det är därför som KLP anser det vara ett minimum att våra gemensamma skattepengar inte ska läggas på sådant det råder oenighet kring. Bättre då att medborgarna får behålla en större del av pengarna själv och lägga dem på det de vill, endast så blir alla nöjda och glada.

Sålunda, jag vill krossa det nuvarande systemet och bygga ett nytt. Ett system som bygger på att medborgarna i Sverige är vuxna nog att sköta sig själva.
En revolutionerande och farlig tanke, med andra ord, att Sverige skulle kunna bestå av individer som är kapabla att begripa själva!

Läs mer om Klassiskt Liberala Partiet här!