Krossa Socialismen!

Krossa Socialismen! 1

Vi kan konstatera att det föreligger ett oomkullrunkeligt behov av att krossa socialismen. Inte bara för vad de redan åstadkommit i vårt land, utan också för deras framtida önskningar om ytterligare ödelägga det som finns kvar!

Med socialister är det tyvärr så att de är ytterligt välorganiserade i olika bidragstagande partier med en hel skrälldus av sidoförbund och andra organisationer. Värst av dem alla är SAP, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, eller Socialdemokraterna i dagligt tal.
Värst av alla sidoförbund till SAP är givetvis SSU. Det sista skall inte utläsas som Socialistiska SnorUngar, även om man lätt kan tro det.

SSU saknar för det mesta verklighetskontakt.
En gång avhölls exempelvis kongress där man på fullt allvar lade fram förslag på mer vegetarisk kost på äldreboenden på grund av alla möjliga orsaker, dock inte med någon tanke på att det skulle bli bättre för de som tvingas bo där.
Malmöavdelningen av föreningen har svåra problem med att hantera sitt ingrodda hat mot judar. Muselmaner älskar man desto högre.

Senast på tapeten från avdelningen i söder är följande konstaterande: En stor del av bostadsbristen kan lösas omedelbart om den befintliga bostadsytan omfördelas.
Smaka på den formuleringen era nedriga skattehjon!

Man går ut lite försiktigt och konstaterar: För att stimulera välbärgade att hyra ut sina sommarstugor i orter som Höganäs eller gästkammare i centrala lyxvillor vill vi införa en skatt på tomma hus och överflödig bostadsyta.

Något längre in i texten konstaterar skribenterna att: Det finns många brister i dagens kommunala fastighetsavgift som den som äger ett färdigbyggt småhus ska betala. Storleken beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 349 kronor för inkomståret 2020.
Detta är självklart djupt orättvist mot så kallade låginkomsttagare som per definition drabbas hårdare än höginkomsttagare. Jag kan konstatera att skribenterna har tillägnat sig grundläggande kunskaper under sin skolutbildning.
Tjänar man 300 000 kronor per år är 8349 kronor en större belastning än om man drar in 3000 000!

Lösningen på det problemet, enligt skribenterna, är givetvis att istället införa en markskatt. Då blir det inte lönsamt att äga och spekulera i obebyggd mark i städerna.

Därefter tänker man sig att det skall bildas ett statligt bygg och bostadsbolag för att kunna bebygga Sverige med billiga bostäder.
Genom att den privata marknaden och kommunala allmännyttan kompletteras av ett statligt bolag kan bostadsbristen på ett systematiskt och övergripande sätt byggas bort i hela landet.

Även här kommer skattevapnet vässa för att få fason på verksamheten. Det gäller ju att vara ekologisk och klimatsmart när man slår upp nya hyreskaserner. Klimateffektiva kaserner subventioneras, resten beskattas!

Man kan väl antaga ett de nybyggnationerna till vis del, även om det inte uttrycks i texten, kommer vara behjälpliga att späda ut ghettoproblematiken något litet.
Befolkningen i Lomma, ett av de ställen i Sverige som har notoriskt svårt att bygga billiga hyreskaserner, jublar säkert över att de snart kanske har möjligheten att hjälpa malmöiterna att bli av med en drös kriminella element som inte tillber vite Krist!

Slutklämmen är detta med En stor del av bostadsbristen kan lösas omedelbart om den befintliga bostadsytan omfördelas.
Här konstaterar skribenterna att det är orimligt att 4 personer bor på 650 kvadratmeter på tre våningsplan i centrala Malmö.
Den absoluta minoritet av Sveriges befolkning som gör just det sitter alltså pyrt till och kan kanske snart räkna med att kontrollanter från SSU:s Ungdomsbrigad Proletärerna knackar på för uppmätning, utfrågning och inflyttning av någon av samhällets förfördelade stackare.
Om inte väntar brutal utmätning av lön och/eller andra tillgångar.

Vi får hoppas att de inte gör hembesök hos Märta Stenevi, bråkrör hos MiljöPhascisterna, som bebor ett skyffe på blott och bart 160 kvadratmeter i Limhamn!

Man kan ju undra varför man nämner just sommarstugor i Höganäs i texten. När socialister en särskild aversion mot dem som äger sommarstugor därstädes?
Så är nog inte fallet. En av författarna till texten bor däremot i området, hemma hos mamsen i en villa som ännu skruttigare än Märta Stenevis, på 110 kvadratmeter. Hen har väl förmodligen hela sitt liv kunnat ta del av de skriande orättvisor som det rådande kapitalistiska systemet utsätter människor för!

Sålunda kan vi konstatera att hen kommer från samma ort som Sveriges nuvarande justitieminister, Mållgan Johansson. Det börjar med andra ord bli bråttom med att krossa socialismen. Vad som idag är en debattartikel i Sydsvenskan¹ kan i morgon leda till en post i regeringen.
Tänk vilken hemsk tanke!

1. Debattartikel i Sydsvenskan om bostadsfrågan